Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
ADR Sud Muntenia

Începând cu anul 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, în urma semnării acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei. Astfel, Agenţia are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” (Operaţiunile 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3) şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operaţiunea 1.3.2), precum şi în implementarea Axei prioritare 3 „Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” (Operaţiunea 3.1.1).

Acordul de delegare a atribuțiilor a intrat în vigoare odată cu semnarea acestuia de către Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice", și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.  Durata acordului acoperă întreaga perioadă rămasă de implementat, precum și o perioadă de cinci ani de la data închiderii POS CCE în Romănia, așa cum aceasta este stabilită conform art. 89 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006.

Prin intermediul Agenției, la nivelul regiunii Sud Muntenia se implementează următoarele axe prioritare:

Axa prioritară 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient

 Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, cu următoarele operațiuni:

  • 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile
  • 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale
  • 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare

Domeniul Major de Intervenție 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, cu următoarea operațiune:

  • 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor

Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

  • 3.1.1 Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe

În calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, Agenția are  următoarele atribuții: evaluarea și contractarea cererilor de finanțare depuse, verificarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii de proiecte, efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor, monitorizarea realizării indicatorilor asumați în cadrul proiectelor, precum și asigurarea respectării cerințelor privind informarea și publicitatea pentru POS CCE.

Calendar evenimente

Iulie 2017
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Harta regiunii Sud-Muntenia

Harta regiunii Sud-Muntenia

Ştiri POS CCE - ADR Sud Muntenia

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email