Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
ADR Sud Muntenia

Începând cu anul 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, în urma semnării acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei. Astfel, Agenţia are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” (Operaţiunile 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3) şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operaţiunea 1.3.2), precum şi în implementarea Axei prioritare 3 „Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” (Operaţiunea 3.1.1).

Acordul de delegare a atribuțiilor a intrat în vigoare odată cu semnarea acestuia de către Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice", și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.  Durata acordului acoperă întreaga perioadă rămasă de implementat, precum și o perioadă de cinci ani de la data închiderii POS CCE în Romănia, așa cum aceasta este stabilită conform art. 89 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006.

Prin intermediul Agenției, la nivelul regiunii Sud Muntenia se implementează următoarele axe prioritare:

Axa prioritară 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient

 Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, cu următoarele operațiuni:

 • 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile
 • 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale
 • 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare

Domeniul Major de Intervenție 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, cu următoarea operațiune:

 • 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor

Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

 • 3.1.1 Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe

În calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, Agenția are  următoarele atribuții: evaluarea și contractarea cererilor de finanțare depuse, verificarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii de proiecte, efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor, monitorizarea realizării indicatorilor asumați în cadrul proiectelor, precum și asigurarea respectării cerințelor privind informarea și publicitatea pentru POS CCE.

 


Descrierea proiectului

Proiect – ” Sprijin logistic și salarial pentru ADR Sud Muntenia în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere POS CCE 2007 - 2013 (II)”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013, a implementat proiectul „Sprijin logistic si salarial pentru ADR Sud Muntenia in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007-2013 (II)” Cod proiect 2.1.099. Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014 – 2020, avand în calitate de Autoritate de Management - Ministerul Fondurilor Europene, cod SMIS 128081.

 Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020. Componentă 1 - Apel : POAT/442/2/1/1/Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC

Beneficiar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.508.339,70 lei, din care 534.547,38 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare a proiectului a fost de 12 de luni (1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019).

Scopul proiectului a fost  acordarea de sprijin pentru realizarea gestionării și implementării transparente și eficiente a Instrumentelor Structurale în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în sprijinirea procesului de închidere a POS CCE 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) către Organismul Intermediar pentru POS CCE înființat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial pentru personalul implicat în închiderea POS CCE.

Rezultate obţinute în urma implementării proiectului sunt:

 • 12 luni asigurare sprijin logistic și salarial pentru procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013; 
 • 3 vizite de monitorizare a durabilității investițiilor efectuate;
 • 106 rapoarte ale beneficiarilor de durabilitate a investiției verificate, pentru un număr de 106 proiecte;
 • arhivarea documentele legate de îndeplinirea atribuțiilor delegate.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul ADR Sud Muntenia, Str. General Constantin Pantazi nr. 7A, Călărași, cod 910164 tel.: 0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, email:office@adrmuntenia.ro, website:www.adrmuntenia.ro.

„Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2014 - 2020”.


 

Proiect finalizat

Proiect – ” Sprijin logistic și salarial pentru ADR Sud Muntenia în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere POS CCE 2007 - 2013 (II)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat în data de 06.06.2019 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, contractul de finanțare cu numărul 2.1.099/ cod SMIS 2014+: 128081 prin care a obținut sprijinul financiar necesar pentru gestionarea și implementarea transparentă și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în procesul de închidere a perioadei de programare 2007-2013.

Proiectul a avut ca obiectiv specific sprijinirea procesului de închidere a POS CCE 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) către Organismul Intermediar pentru POS CCE înființat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial pentru personalul implicat în închiderea POS CCE.

Principalele rezultate ale acestui proiect au fost:

 • 12 luni asigurare sprijin logistic și salarial pentru procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013; 
 • 3 vizite de monitorizare a durabilității investițiilor efectuate;
 • 106 rapoarte ale beneficiarilor de durabilitate a investiției verificate, pentru un număr de 106 proiecte;
 • arhivarea documentele legate de îndeplinirea atribuțiilor delegate.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.508.339,70 lei, cu o valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR de 534.547,38 lei.

Proiectul a fost implementat în regiunea Sud Muntenia, în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020.


 Proiect în implementare 

Proiect – „Sprijin logistic și salarial pentru ADR Sud Muntenia în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere POS CCE 2007 - 2013 (II)”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat în data de 06.06.2019 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, contractul de finanțare cu numărul 2.1.099/ cod SMIS 2014+: 128081 prin care a obținut sprijinul financiar necesar pentru gestionarea și implementarea transparentă și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în procesul de închidere a perioadei de programare 2007-2013.

Proiectul are ca obiectiv specific sprijinirea procesului de închidere a POS CCE 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) către Organismul Intermediar pentru POS CCE înființat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial pentru personalul implicat în închiderea POS CCE.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului vizează:

 • 12 luni asigurare sprijin logistic și salarial pentru procesul de închidere a POS CCE 2007 - 2013; 
 • 3 vizite de monitorizare a durabilității investițiilor efectuate;
 • 106 rapoarte ale beneficiarilor de durabilitate a investiției verificate pentru un număr de 106 proiecte;
 • implementarea măsurilor incluse în planurile de acțiune elaborat de AM POS CCE, ca urmare a recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit extern POS CCE și raportarea către AM POS CCE, dacă va fi cazul;
 • arhivarea documentelor legate de îndeplinirea atribuțiilor delegate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.522.349,05 lei, cu o valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR de 639.056,73 lei.

Proiectul se implementează în regiunea Sud Muntenia, în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 și are o durată de 12 de luni.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020.

 


Proiect finalizat

Proiect – ”Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/ Organismul Intermediar POS CCE pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS CCE în perioada 2016 - 2018”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat în data de 29.06.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, contractul de finanțare cu numărul 2.1.037 prin care a obținut sprijinul financiar necesar pentru gestionarea și implementarea transparentă și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în procesul de închidere a perioadei de programare 2007-2013 și realizarea tranziției facile către noua perioada de programare 2014-2020, perioada de implementare a proiectului fiind de 40 de luni, respectiv de la data de 01.09.2015 și până la 31.12.2018.

Sunt controlate și monitorizate proiectele finanțate din POS CCE 2007 – 2013, pentru Axa Prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, Operațiunile 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile - investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii, 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale, 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare, 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor și pentru Axa Prioritară 3 – Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public, Operațiunea 3.1.1. Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe, conform prevederilor în vigoare privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.

Valoarea totală a proiectului este de 14.568.449,86 lei, din care valoarea FEDR 2.413.794,93 lei.

Rezultate prevăzute: asigurarea monitorizării și controlului pentru un număr de 364 de proiecte cu implementare în regiunea Sud Muntenia.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2014 – 2020.


Calendar evenimente

Iunie 2024
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Harta regiunii Sud-Muntenia

Harta regiunii Sud-Muntenia

Ştiri POS CCE - ADR Sud Muntenia

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email