Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Proiecte finanțate în regiunea Sud-Muntenia

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)
Total Asistenţă financiară nerambursabilă
1 Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a lemnului în cadrul SC Elmob Internaţional SRL S.C. ELMOB INTERNATIONAL SRL 1,561,303.53 915,160.77
2 Optimizarea procesului de producţie prin achiziţia de utilaje performante S.C. BETO-CONSTRUCT SRL 1,995,076.00 845,141.05
3 Modernizarea S.C. AMIVET SRL S.C. AMIVET SRL 1,369,064.67 793,945.18
4 Achiziţionare utilaje pentru dezvoltarea SC RO CONSTRUCT CENTER SRL S.C. RO CONSTRUCT CENTER SRL 1,412,532.40 712,201.43
5 S.C. UNIVERSAL COLOR SA prin achiziţionarea unor echipamente de ultimă generaţie S.C. UNIVERSAL COLOR SA 1,050,424.00 587,650.00
6 Eficientizarea sectorului productiv al S.C. TITAN SRL prin achiziţionarea unei staţii de concasare, sortate şi spălare agregate naturale de balastieră S.C. TITAN SRL 1,938,070.00 1,074,896.00
7 Creşterea competitivităţii firmei prin achiziţia de noi utilaje performante S.C. VIS INSTAL CONSTRUCT SRL 1,334,803.00 783,995.10
8 Cresterea competitivitatii economice a SC CONIZ ROMARG SRL prin retehnologizare si achizitia de utilaje si mijloace de transport tehnologic specializat S.C. CONIZ ROMARG SRL 2,105,802.64 1,068,045.48
9 Optimizarea procesului de producţie al firmei prin achiziţionarea de echipamente noi şi performante S.C. TRANSPORT SI CONSTRUCTII FORESTIERE SRL 776,508.70 455,005.12
10 Dezvoltarea SC ALDRAXIM SRL prin achizitia de utilaje si echipamente performante S.C. ALDRAXIM SRL 1,678,622.45 987,424.97
11 Achizitia de utilaje terasiere si mijloace de transport pentru cresterea competitivitatii societatii ARGIF SA S.C. ARGIF SA 1,970,524.00 827,395.00
12 Dezvoltarea firmei prin îmbunătăţirea nivelului tehnologic SC AMIVET SRL 1,907,256.40 1,074,570.00
13 Creşterea competitivităţii economice prin retehnologizare la SC GENERAL PREST SA SC GENERAL PREST SA 1,534,391.87 753,537.72
14 Cresterea competitivitatii SC TRES FACTORY SRL prin implementarea si certificarea sistemului integrat de management SC TRES FACTORY SRL 66,749.20 37,155.00
15 Cresterea competitivitatii economice a SC PROINTERMED SRL prin diversificarea: reciclare mase plastice SC PROINTERMED SRL 2,244,373.96 1,074,933.11
16 Achizitie autospeciale basculante - patru bucati SC TITAN SRL 1,728,473.20 975,751.00
17 Cresterea competitivitatii economice a SC CLEMANS AL GLASS SRL SC CLEMANS AL GLASS SRL 2,221,844.40 1,073,280.00
18 Dezvoltarea firmei SC CLEMANS SRL SC CLEMANS SRL 2,221,844.40 1,073,280.00
19 Creşterea competitivităţii la SC DODI PLAST TECH SRL prin retehnologizare SC DODI PLAST TECH SRL 2,213,486.68 1,074,991.70
20 Creşterea competitivităţii SC ENERGOMONTAJ GRUP SRL prin achiziţionarea unor echipamente performante SC ENERGOMONTAJ GRUP SRL 1,907,256.40 1,074,570.00
21 Dezvoltarea sustenabilă a S.C. AQVA TERMO SANIT S.R.L. Prin achiziţionarea de noi echipamente înalt tehnologizate AQVA TERMO SANIT S.R.L. 1,737,273.48 979,976.90
22 Linie tubulatura ventilatie MASTER BUILD SRL 1,910,432.97 1,064,901.32
23 Dezvoltarea activitatii de productie prefabricate din beton prin construirea unui spatiu de productie si achizitia de utilaje performante INTENS PREST SRL 2,840,391.74 1,065,000.00
24 Achizitionarea de utilaje performante de catre firma SC ENERGOMONTAJ GRUP SRL ENERGOMONTAJ GRUP SRL 2,202,569.40 1,063,970.20
25 Modernizarea firmei DUO PART AUTOCOM SRL prin achizitionarea de utilaje performante pentru fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic DUO PART AUTOCOM SRL 1,891,358.64 1,064,970.20
26 Cresterea competitivitatii economice prin retehnologizare la SC ALDAN CENTER SRL ALDAN CENTER SRL 1,901,203.90 1,064,941.00
27 Modernizarea parcului de utilaje constructii la SC ALYSOR DYSCOVERY SRL ALYSOR DISCOVERY SRL 1,046,522.70 587,901.59
28 Modernizarea activitatii economice si cresterea competitivitatii societatii ARGIF SA ARGIF SA 1,830,124.00 882,934.00
29 Achizitionarea de utilaje performante la SC CLEMANS AL GLASS SRL CLEMANS AL-GLASS SRL 1,281,549.73 620,104.71
30 Retehnologizarea SC DELTA PLAST HOLDING SRL in vederea cresterii competitivitatii societatii si castigarii de noi cote de piata DELTA PLAST HOLDING SRL 2,327,162.06 1,062,063.45
31 Constructie hala productie si dotare utilaje tehnologice pentru confectii metalice RO CONSTRUCT CENTER SRL 1,915,912.88 1,064,802.76
32 Recomet - Dezvoltare productie materiale compozite de inalta performanta RECOMET IMPEX SRL 1,941,184.88 1,064,918.00
33 Retehnologizarea SC CONIZ ROMARG SRL prin achizitia de utilaje noi performante CONIZ ROMARG SRL 2,177,981.06 1,064,831.30
34 Cresterea competitivitatii economice prin retehnologizare la SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL 1,615,938.98 912,223.62
35 Modernizarea tehnologica a S.C. GESIROM ENTERPRISE SRL GESIROM ENTERPRISE S.R.L 1,102,021.13 618,993.00
36 Dezvoltarea activitatii in cadrul S.C. BAZIS 25 SENIOR S.R.L. prin achizitia de utilaje BAZIS 25 SENIOR S.R.L. 997,787.45 479,200.38
37 Competitivitate sporita si dezvoltare durabila in cadrul SC MENTOR BUILDING SRL prin achizitia de utilaje si echipamente MENTOR BUILDING SRL 1,347,570.02 758,523.37
38 Retehnologizarea SC PAVONE SRL prin achizitia de utilaje si mijloace de transport tehnologic specializat PAVONE SRL 1,886,878.24 978,018.23
39 Dezvoltarea societatii GLOBAL ANALYSIS DESIGN & CONSULTING SRL, prin achizitionarea de echipamente performante destinate productiei de mobila GLOBAL ANALYSIS DESIGN & CONSULTING SRL 1,451,948.51 769,635.13
40 Cresterea competitivitatii pe piata constructiilor de drumuri si autostrazi a CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL prin achizitionarea de utilaje performante CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL 1,790,090.77 979,027.88
41 Achizitie utilaje si echipamente specifice activitatii de productie incaltaminte CATALI SHOES SRL 1,658,659.00 936,339.48
42 Cresterea capacitatii de productie a SC EUROCONSTRUCT CITY KITE SRL prin achizitia de utilaje si echipamente de constructii performante EUROCONSTRUCT CITY KITE SRL 504,879.34 275,187.44
43 Cresterea competitivitatii SC ICMA SRL I.C.M.A. SRL 2,749,342.88 1,328,827.20
44 Linie tehnologică polivalentă de reciclare a deşeurilor de poliuretani, elastomeri, textile şi folii plastice rezultate din dezmembrarea autovehiculelor uzate şi din alte surse industriale S.C. MOBERFLEX IMPEX SRL 1,050,745.00 610,875.00
45 Achizitionare utilaje pentru prelucrarea lemnului SC RONEST FLY SRL 1,853,167.60 1,046,143.00
46 Dezvoltarea firmei prin achizitia de noi utilaje CLEMANS AL-GLASS SRL 7,693,493.82 3,782,329.15
47 Achizitie utilaje la S.C. Quadra Place Management S.R.L. QUADRA PLACE MANAGEMENT S.R.L. 1,626,270.09 912,113.93
48 Cresterea competitivitatii SC Metal Design Industry SRL prin achizitionarea de utilaje performante METAL DESIGN INDUSTRY SRL 3,365,896.55 1,870,526.35
49 Retehnologizarea sectorului productiv la sc dodi plast tech srl DODI PLAST TECH SRL 2,532,886.00 1,380,797.50
50 Cresterea productivitatii la VENUS BCLMOB CLASS S.R.L. VENUS BCLMOB CLASS SRL 2,856,456.46 1,358,006.96
51 Cresterea competitivitatii economice a SC VI-FI SRL prin achizitia de echipamente profesionale inovatoare VI-FI SRL 2,814,731.80 1,568,758.50
52 Cresterea competitivitatii firmei S.C. GLOBAL ANALYSIS DESIGN & CONSULTING S.R.L prin achizitia de echipamente performante GLOBAL ANALYSIS DESIGN & CONSULTING SRL 1,865,879.89 999,410.82
53 Dezvoltarea sectorului productiv din domeniul electric prin mărirea capacităţii de producţie pentru S.C. AMIRAS C&L IMPEX SRL Târgovişte S.C. AMIRAS C&L IMPEX SRL 2,029,171.00 919,870.00
54 Implementarea si certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu la SC GELOR TRADIN SRL Targoviste S.C. GELOR TRADING SRL 21,111.50 12,419.05
55 Modernizarea SC SOMECO SA prin investiţii în utilaje performante S.C. SOMECO SA 1,662,242.80 919,999.47
56 Extinderea activităţii S.C. APA SERVICE SRL prin achiziţionarea de utilaje performante S.C. APA SERVICE SRL 354,238.00 227,769.50
57 Promovarea activităţii S.C. GELOR TRADING SRL pe noi pieţe S.C. GELOR TRADING SRL 32,851.00 19,076.00
58 Creşterea capacităţii economice prin achiziţia de utilaje şi construcţia unei hale de producţie S.C. MICONSTRUCT SRL 1,838,255.00 1,075,000.00
59 Dezvoltarea sectorului productiv al SC ROMSERV INVEST SRL prin achizitionarea de noi utilaje de productie S.C. ROMSERV INVEST SRL 2,133,972.54 1,074,999.60
60 Cresterea competitivitatii economice la SC IFCA SRL prin intermediul achizitionarii de noi utilaje S.C. IFCA SRL 2,135,657.00 1,074,996.00
61 Achizitia de utilaje si echipamente specifice constructiilor S.C. AXA CONSTRUCT SRL 665,210.00 391,300.00
62 Diversificarea productiei intreprinderii Laminorul SA prin lansarea de noi produse in fabricatie S.C. LAMINORUL SA 2,230,819.72 1,074,920.41
63 Implementare sistem de management integrat calitate-mediu S.C. MONTE BIANCO SA 102,935.00 51,900.00
64 Dezvoltarea SC TILLIS DESIGN SRL prin construirea unei hale de producţie şi achiziţia de utilaje performante S.C. TILLIS DESIGN SRL 2,069,535.27 1,074,975.23
65 Cresterea competitivitatii societatii LIN IMPEX SRL prin achizitionarea de echipamente si utilaje performante pentru lucrarile de instalatii electrice LIN IMPEX SRL 2,097,265.82 1,012,394.04
66 Cresterea productivitatii societatii ELIPSA SRL prin achizitionarea de utilaje performante ELIPSA SRL 1,892,653.05 1,064,924.47
67 Dezvoltarea durabila a societatii ECOLEMN SRL prin investitii in instalatii si echipamente performante ECOLEMN SRL 1,891,368.00 1,064,980.00
68 Dezvoltarea S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. prin achizitionarea de echipamente performante necesare realizarii lucrarilor de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate AMIRAS C&L IMPEX SRL 11,313,069.08 6,374,876.90
69 Creşterea competitivităţii SC S.I.L.D.V.B. COM SA S.C. S.I.L.D.V.B. COM SA 2,050,675.00 883,376.00
70 Implementarea şi certificarea sistemului de management integrat calitate/mediu la SC REAL TEST SRL S.C. REAL TEST SRL 33,840.00 23,688.00
71 Implementarea creşterii sistemului de management al caltăţii S.C. MOBILA SA 104,125.00 52,500.00
72 Achizitia de utilaje performante si ecoeficiente utilizate in activitati de constructie a drumurilor la SC ITARO SRL - Slobozia S.C. ITARO SRL 8,166,503.89 3,893,733.02
73 Dezvoltarea SC LUSCAN COM SRL, prin achizitia de echipamente performante LUSCAN COM SRL 2,176,348.80 1,064,041.50
74 Cresterea competitivitatii economice prin achizitia de echipamente la SC ITARO TEXTILE SRL ITARO TEXTILE SRL 1,641,394.81 926,593.84
75 Achizitia de echipamente inovative si eco-eficiente la SC MOBILA SA MOBILA SA 2,185,659.39 1,064,957.12
76 Modernizarea intreprinderii SC CONSIROM SRL prin achizitia de utilaje AXA PRIOTITARA 1 POS CCE CONSIROM SRL 2,766,027.28 1,063,602.72
77 Restructurarea productiei prin extindere si modernizare la SC MOBILA SA MOBILA SA 9,168,663.03 4,401,497.34
78 Achizitie de echipamente moderne in vederea diversificarii activitatii de catre SC OMEGA INVEST SRL OMEGA INVEST S.R.L. 3,513,279.45 1,699,974.00
79 Modernizarea şi creşterea capacităţii de producţie a SC SETRO METAL GROUP SA S.C. SETRO METAL GROUP SA 1,950,400.00 920,000.00
80 Retehnologizarea fabricii de cărămidă a SC CERAMUS SA S.C. CERAMUS SA 1,563,374.00 919,632.00
81 Diversificare producţie prin lansarea produsului Geam termoizolant S.C. TOTAL AUTO COMARO SA 1,256,830.00 734,160.00
82 Modernizarea liniei productie ambalaje carton a SC PENTAROM SRL S.C. PENTAROM SRL 1,563,374.00 919,632.00
83 Dezvoltarea sectorului productiv al S.C. AUTO ARO GROUP SRL S.C. AUTO ARO GROUP SRL 698,872.14 411,101.26
84 Diversificarea activităţii S.C. ROMAUTO INTEGRAL SRL prin producţia de carton ondulat şi amabalaje din carton S.C. ROMAUTO INTEGRAL SRL 1,890,366.87 1,072,267.11
85 Retehnologizarea instalaţiei pentru uscat cărămidă CERAMUS SA 1,827,430.38 1,074,958.76
86 Diversificarea activităţii S.C. AUTO-COM CICU SA prin realizarea unui sector de producţie a pavelelor şi a altor produse din beton S.C. AUTO-COM CICU SA 1,826,681.00 1,074,518.00
87 Modernizarea parcului de utilaje pentru construcţii al S.C. SUMMER TRADING SRL S.C. SUMMER TRADING SRL 1,848,159.25 1,071,621.80
88 Modernizare atelier producţie tâmplărie PVC cu geam termopan prin achiziţionare de utilaje perfomante S.C. COLD RAVEL SRL 911,966.56 536,450.99
89 Consolidarea competitivităţii economice a S.C. RONEST FLY SRL prin introducerea în fabricaţie a unui nou produs:tâmplărie din lemn stratificat S.C. RONEST FLY SRL 1,794,862.68 1,055,801.37
90 Achiziţionarea unei linii performante pentru fabricarea cartonului ondulat S.C. PENTAROM SRL 1,848,159.25 1,073,174.80
91 Achiziţia de utilaje pentru creşterea capacităţii de producţie suprastructuri şi amenajări auto S.C. ROMTURINGIA SRL 2,133,049.22 1,074,982.80
92 Diversificarea activitatii SC TOTAL AUTO COMARO SA prin achizitionarea de mijloace fixe tangibile specifice lucrarilor de constructii S.C. TOTAL AUTO COMARO SA 1,816,535.00 1,068,550.00
93 Modernizarea şi extinderea activităţiilor în domeniul prelucrării lemnului S.C. MUSCEL IND FOREST 2003 SRL S.C. MUSCEL IND FOREST 2003 SRL 12,240,515.91 6,337,540.97
94 Dezvoltarea SC ROMTURINGIA SRL prin achiziţia de utilaje performante SC ROMTURINGIA SRL 2,224,439.55 637,989.03
95 Achizitie utilaje moderne pentru completarea liniei de fabricare a caramidei la SC CERAMUS SA SC CERAMUS SA 1,902,222.00 1,073,835.00
96 Achizitonarea de noi utilaje pentru constructii in cadrul SC TOTAL AUTO COMARO SA SC TOTAL AUTO COMARO SRL 1,896,664.32 1,070,697.60
97 Diversificarea activitatii SC PENTAROM SRL prin achizitionarea unei linii pentru productia de ambalaje din mase plastice SC PENTAROM SRL 1,864,464.00 1,052,520.00
98 Creseterea competitivitatii economice a SC EUROHALE CONSTRUCT SRL prin achizitionarea unor utilaje de ultima generatie SC EUROHALE CONSTRUCT SRL 1,903,961.22 1,074,816.82
99 Diversificarea activităţii SC ARO GROUP SRL prin construcţia unei hale şi achiziţionarea unor utilaje moderne pentru producţia de mobilier SC AUTO ARO GROUP SRL 1,499,072.70 846,250.72
100 Cresterea competitivitatii economice si a productivitatii SC ARDACO TEHNIC METAL SRL prin achizitia de tehnologii de productie performante ARDACO TEHNIC METAL SRL 1,636,736.72 885,151.00
101 Cresterea productivitatii muncii SC ROMTURINGIA SRL prin achizitia de utilaje performante ROMTURINGIA SRL 2,247,400.00 1,065,000.00
102 Diversificarea activitatii SC AUTO ARO GROUP SRL AUTO ARO GROUP SRL 1,654,706.07 933,241.31
103 Achizitionare masina automata pentru fabricarea cutiilor din carton prin stantare in cadrul SC TOTAL PROD ROYAL SRL TOTAL PROD ROYAL SRL 2,208,994.03 1,064,941.00
104 Achizitionare masina produs carton ondulat in cadrul SC PENTAROM SRL PENTAROM SRL 2,208,994.03 1,064,941.00
105 Achizitionare masina de pliat si lipit cutii de carton in cadrul SC ROMAUTO INTEGRAL SRL ROMAUTO INTEGRAL SRL 2,208,994.03 1,064,941.00
106 Consolidarea activitatii productive a SC TOTAL AUTO COMARO SA TOTAL AUTO COMARO SA 1,729,941.09 976,327.45
107 Diversificarea activitatii SC MASTER CONSULT PROJECT SRL prin crearea unui sector productiv MASTER CONSULT PROJECT S.R.L. 1,883,003.00 1,062,733.37
108 Achizitionarea de utilaje pentru constructii de catre SC SUMMER TRADING SRL SUMMER TRADING SRL 1,735,638.17 979,795.74
109 Achizitionarea de utilaje pentru constructii de catre SC HORIA UTIL CONSTRUCT SRL HORIA UTIL CONSTRUCT SRL 1,737,173.91 979,795.74
110 Cresterea competitivitatii SC LAPROMET SA prin achizitionarea de utilaje performante LAPROMET SA 785,266.00 442,091.32
111 Cresterea competitivitatii economice a societatii Trei Brazi SRL prin achizitia de echipamente tehnologice moderne pentru taierea, aburirea si uscarea lemnului TREI BRAZI SRL 1,411,253.23 949,799.73
112 Cresterea competitivitatii economice a SC ART DECO WORLD SRL prin achizitionarea de echipamente performante ART DECO WORLD S.R.L. 1,734,372.85 978,829.25
113 Consolidarea activitatii SC ART-DECO EXIM SRL prin retehnologizare ART-DECO EXIM SRL 1,883,498.00 1,063,265.00
114 Modernizarea fluxului tehnologic si reducerea costurilor de fabricatie a structurilor metalice la SC SETRO METAL GROUP SA SETRO METAL GROUP SA 2,198,112.29 928,019.70
115 Consolidarea si dezvoltarea durabil a sectorului productiv la ROMTURINGIA SRL ROMTURINGIA SRL 1,297,860.00 614,100.00
116 Modernizarea activităţii de producţie a întreprinderii VERTICAL AMBIENT SRL, localitatea Plopeni, jud Prahova, prin achiziţionarea de echipamente şi utilaje înalt tehnologizate S.C. VERTICAL AMBIENT SRL 7,408,622.00 3,716,541.00
117 Cresterea competitivitatii prin diversificarea si modernizarea procesului de productie la GRAPHITE COMSERV SRL GRAPHITE COMSERV S.R.L. 1,462,837.92 804,880.60
118 Implementarea standardelor de calitate la S.C. MG FASHION SRL conform cerinţelor UE S.C. MG FASHION SRL 178,500.00 105,000.00
119 Îmbunătăţirea strategiilor şi tehnicilor de internaţionalizare a produselor S.C. MG FASHION SRL S.C. MG FASHION SRL 791,350.00 465,500.00
120 Creşterea competitivităţii firmei pe piaţa naţională prin achiziţia de echipamente tipografice de ultimă generaţie S.C. LABEL PRINT SRL 1,263,036.20 742,750.36
121 Achiziţionarea de utilsje noi pentru construcţii în vederea creşterii competitivităţii economice a societăţii S.C. INSTALCON 94 SRL 1,998,010.00 1,074,560.00
122 Modernizarea şi completarea parcului de utilaje destinate construcţiilor pentru creşterea competitivităţii economice a firmei S.C. SOLIDARITATEA 2003 SRL 1,864,792.68 1,074,998.14
123 Modernizarea şi extinderea capacităţii de producţie a betoanelor la Giurgiu, prin achiziţia unei staţii de betoane mobilă de ultimă generaţie S.C. CONSIG SA 1,706,320.00 875,700.00
124 Modernizarea şi extinderea capacităţii de producţie la S.C. TC CONSTRUCT SRL Giurgiu, prin achiziţia unei linii complete înalt tehnologizată, pentru productia geamului termoizolator S.C. TC CONSTRUCT SRL 1,565,600.00 929,146.00
125 Cresterea competitivitatii firmei SC MICKY&COMPANY IMPEX SRL prin achizitia de utilaje performante S.C. GENERAL BUILDING INTERNATIONAL SRL 1,907,864.00 1,074,997.00
126 Complex preparare alte produse minerale nemetalice SC CERAMICA IMPEX SRL 11,528,151.18 6,282,781.96
127 Modernizare secţie de producţie prin reabilitarea termică, reamenajare hală şi achiziţie de echipamente S.C. TOP TECHNOLOGY SRL 10,177,135.64 4,577,439.28
128 Modernizarea activitatii SC EGIS SRL Giurgiu prin achizitia de utilaje tehnologice specifice S.C. EGIS SRL 1,832,124.00 1,074,920.00
129 Achizitie utilaje si echipamente specializate in activitatea de lucrari de constructii SC CERAMICA IMPEX SRL 2,150,466.12 1,074,886.21
130 Achizitionarea de echipamente si mijloace de transport tehnologice pentru diversificarea activitatii de productie SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA 2,224,077.96 1,074,938.50
131 Modernizare pentru calitate si eficienta SC LABEL PRINT SRL 1,514,460.00 1,038,450.00
132 Modernizare SC CONSIG SA Giurgiu prin achizitia de utilaje, echipamente si mijloace de transport tehnologice specifice activitatii de constructii SC CONSIG SA 2,162,642.76 1,055,746.70
133 Cresterea competitivitatii S.C CERAMICA IMPEX S.R.L prin achizitia de echipamente tehnologice inovative CERAMICA IMPEX S.R.L. 2,310,591.67 1,064,921.88
134 Modernizarea activitatii S.C. EURO INVEST S.R.L. prin dotarea cu echipamente performante pentru constructii EURO INVEST S.R.L. 894,668.80 505,054.97
135 Cresterea competitivitatii S.C. OMEGA IMPEX SRL prin achizitia de echipamente tehnologice inovative OMEGA IMPEX S.R.L. 2,116,976.73 1,064,975.88
136 Retehnologizare -modernizare, competitivitate si ecoeficienta in context european CONSTRUCT PLUS SRL 10,275,945.75 5,692,550.02
137 Dezvoltarea activitatii SC PCM ROM SRL prin achizitia de echipamente PCM ROM SRL 10,821,021.20 4,449,973.00
138 Dezvoltarea activitatii SC TOP TECHNOLOGY SRL prin achizitia de echipamente si software TOP TECHNOLOGY SRL 10,093,821.96 4,449,510.50
139 Modernizarea si cresterea productivitatii in cadrul firmei SC REOS PRODUCTION SRL REOS PRODUCTION SRL 720,528.09 337,758.00
140 Achiziţia de active tangibile pentru modernizarea activităţii de construcţii S.C. DB CONSTRUCT ARGES SA 1,542,170.68 904,837.28
141 Dezvoltarea si modernizarea sectorului productiv al SC ZAFA SRL S.C. ZAFA SRL 1,759,430.00 788,010.00
142 Cresterea competitivitatii economice a SC Sofimix Veritas SRL prin achizitia de mijloace fixe si instruirea personalului SOFIMIX VERITAS SRL 886,588.84 491,393.70
143 Modernizarea SC GIMART IMPORT-EXPORT SRL prin investitii in echipamente performante GIMART IMPORT-EXPORT SRL 1,039,640.00 501,600.00
144 Achizitionarea de utilaje de constructii CONSIM INVEST SRL 1,075,718.43 605,160.41
145 Cresterea competitivitatii SC MOB PROIECT SRL prin achizitionarea de echipamente tehnologice performante MOB PROIECT SRL 1,566,520.28 871,542.56
146 Cresterea competitivitatii SC Calin Service Total SRL in domeniul instalatiilor de gaze naturale CALIN SERVICE TOTAL SRL 1,134,525.60 640,458.00
147 Diversificarea productiei SC ZAFA SRL ZAFA SRL 5,298,366.96 2,495,582.40
148 Cresterea capacitatii de export a GIMART IMPORT-EXPORT SRL GIMART IMPORT-EXPORT SRL 8,051,940.00 3,570,320.50
149 Modernizarea societăţii AVISAT SRL S.C. AVISAT SRL 1,040,813.00 610,067.00
150 Implementarea şi certificarea sistemului de management inegrat calitate/mediu în cadrul S.C. AVISAT SRL S.C. AVISAT SRL 46,959.76 27,623.23
151 Achizitie statie de sortare agregate minerale si mijloace de transport tehnologic specializat S.C. ROMY GIORGIAN 2005 SRL 1,827,485.38 1,074,991.40
152 Cresterea competitivitatii si prestigiului pe piata a firmei SC ARUNA CONSTRUCT SRL prin implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate SR EN ISO 9001:2008 ARUNA CONSTRUCT SRL 30,410.07 17,166.98
153 Dotarea laboratorului de incercari si etalonari cu echipamente si aparatura specializata destinata pentru testarea motoarelor hidraulice orbitale HESPER SA 964,840.00 466,200.00
154 Dotarea laboratorului pentru managementul prepress la SC U.M.C. SRL U.M.C. SRL 130,206.84 73,283.70
155 Retehnologizarea SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL 2,097,275.70 1,075,000.00
156 Cresterea competitivitatii SC MICONSTRUCT SRL prin construire spatiu de productie si achizitie de utilaje MICONSTRUCT SRL 1,961,517.12 1,064,962.21
157 Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv in cadrul SC CRONOS SRL CRONOS SRL 1,959,720.80 1,064,980.00
158 Promovarea activităţii agentului economic EURONET SRL prin organizarea a două seminarii pe teme de secutitatea bunurilor şi a persoanelor S.C. EURONET SRL 125,800.00 83,411.76
159 Creşterea competitivităţii S.C. PAULUS SRL prin achizişia de utilaje S.C. PAULUS SRL 1,435,445.30 723,753.78
160 Creşterea competitivităţii economice prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente performante S.C. SCUDO SERV SRL 1,066,695.00 584,075.10
161 Achizitie linie de cantuit bilaterala dubla si masina de gaurit automata pentru procesul tehnologic de fabricare a mobilei S.C. FORTISMOB SRL 12,599,288.45 6,094,917.31
162 Modernizarea si extinderea activitatii de marcaj rutier prin achizitia de utilaje performante si nepoluante S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA 1,082,975.00 544,469.94
163 Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 la SC ELCANI SRL S.C. ELCANI SRL 23,999.76 14,405.86
164 Metode de analiza pentru identificarea surselor de plouare si analizarea factorilor de mediu afectati in scopul imbunatatirii calitatii acestora SC LAJEDO S.R.L. 1,044,122.78 501,014.15
165 Creşterea productivităţii SC STIN COM SRL prin achiziţia de utilaje tehnologice SC STIN COM SRL 1,911,238.78 1,072,842.83
166 Mai productivi, mai competitivi SC INDUSTRIAL MONTAJ SA 3,017,912.00 1,075,000.00
167 Creşterea productivităţii şi eficienţei SC AVITECH CO SRL prin achiziţionarea de echipamente SC AVITECH CO SRL 2,212,780.00 1,075,000.00
168 Dezvoltarea activitatii de productie a S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. 2,162,934.48 1,052,793.40
169 Cresterea competitivitatii SC KIT METAL SRL prin achizitia de echipamente productive KIT METAL SRL 1,819,532.51 1,035,860.32
170 Cresterea eficientei si a calitatii activitatii de productie in cadrul societatii CRISCOSERV SRL CRISCOSERV S.R.L. 1,714,069.60 966,973.00
171 Dezvoltarea si cresterea competitivitatii SC Scons Serv SRL SCONS SERV SRL 1,738,522.00 976,816.00
172 EUROROM CONSTRUCT INVEST SRL 1,918,058.85 1,064,942.88
173 Cresterea eficientei SC FREE STAR INDUSTRY SRL prin extinderea si modernizarea capacitatii de productie FREE STAR INDUSTRY SRL 2,205,807.60 1,064,994.00
174 Cresterea competitivitatii la S.C. INDUSTRIAL CRUMAN SRL prin diversificarea productiei si a serviciilor INDUSTRIAL CRUMAN SRL 990,417.31 549,559.58
175 Dezvoltarea sectorului productiv al SC FREE STAR SRL prin achizitia unei linii de productie profile metalice FREE STAR SRL 2,205,817.52 1,064,998.80
176 Modernizarea activitatii de productie a S.C. FIMPLAST IMPEX SRL FIMPLAST IMPEX SRL 1,585,534.14 895,059.60
177 Dezvoltarea durabila a SC DARILEXIA IMPEX SERV SRL DARILEXIA IMPEX SERV SRL 1,727,522.12 975,214.10
178 Achizitie matrite injectie mase plastice BERICAP ROMANIA SRL 2,564,542.21 1,064,999.00
179 Achizitie de echipamente specifice productiei de solutii de intretinere auto FIRENZE COM S.R.L. 1,557,375.49 621,463.75
180 Cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii SC INFOCONSTRUCT SRL prin achizitionarea unor utilaje noi INFOCONSTRUCT S.R.L. 1,935,652.66 1,065,000.00
181 Cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii la SC COLEN IMPEX SRL COLEN IMPEX SRL 1,927,832.04 1,065,000.00
182 Investitie noua, fabrica pentru tubulatura metalica de ventilatie S.C. PAULUS SRL 26,750,088.86 5,576,457.22
183 Dezvoltarea SC Etansari Grafex SRL prin cresterea capacitatii de productie ETANSARI GRAFEX SRL 1,479,632.36 804,336.23
184 Achizitionarea de echipamente noi in vederea cresterii productivitatii EXPERT SERVICE 24/7 SRL EXPERT SERVICE 24/7 SRL 1,049,413.86 571,891.06
185 Cresterea competitivitatii SC SUDARC S.R.L. SUDARC S.R.L. 1,604,726.61 763,227.12
186 Modernizarea activităţii de producţie mobilier S.C. AVANT GRAPHO SRL 660,944.20 386,629.04
187 Cresterea competitivitatii SC AVANT GRAPHO SRL AVANT GRAPHO SRL 1,910,707.76 1,065,000.00
188 Achiziţie utilaje secţie prelucrarea lemnului S.C. DANEK-RET SRL 1,171,989.00 684,482.00
189 Cresterea competitivitatii economice a SC ANDRIS SRL prin achizitionarea de utilaje moderne pentru taierea si rindeluirea lemnului SC ANDRIS S.R.L. 2,170,124.00 1,074,561.40
190 Achizitionarea de echipamente noi si ecoeficiente pentru modernizarea societatii S.C. PLACARI FAINE S.R.L PLACARI FAINE SRL 834,376.79 471,019.16
191 Modernizarea intreprinderii prin achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente inalt tehnologizate, sat Retevoiesti, comuna Pietrosani, judetul Arges CRINEX RET SRL 1,810,773.00 1,065,159.00
192 Creşterea capacităţii de producţie precum şi a gamei sortimentale de filtre de aer destinate sistemelor de ventilaţie în construcţii, prin achiziţionarea de echipamente specifice producţiei de filtre clasa hepa/ulpa prin tehn S.C. FILTRE AER CURAT SRL 1,944,602.32 920,000.00
193 Diversificarea activitatii ASTRA TOURS DOB SRL prin infiintarea unei statii de sortare si concasare ASTRA TOURS DOB SRL 8,172,709.80 4,439,830.86
194 Activitati de promovare la SC Marmidesign SRL S.C. MARMIDESIGN SRL 51,272.00 30,160.00
195 Creşterea eficienţei productivităţii prin deschiderea unui nou punct de lucru unde se va construi o hală şi se vor achiziţiona utilaje moderne de producere a detergenţilor S.C. EURO GRUP SRL 1,828,179.46 1,074,958.62
196 Constructie hala si achizitionare instalatie reciclare pet EURO GRUP SRL 11,287,844.00 6,372,170.00
197 Diversificarea activităţii şi creşterea competitivităţii societăţii SC DONARIS SA prin înfiinţarea unei secţii de producţie mobilă SC DONARIS SA 1,827,500.27 1,075,000.00
198 Înfiinţarea unei secţii de producţie termopane în scopul diversificării activităţii şi creşterii competitivităţii societăţii S.C. MONALISA IMPEX SRL S.C. MONALISA IMPEX SRL 1,827,503.50 1,075,000.00
199 Creşterea competitivităţii economice prin achiziţionarea de utilaje tehnologice de ultimă generaţie S.C. MARTPLAST SRL 2,119,389.25 1,074,895.80
200 Modernizarea SC Martplast SRL prin achizionarea unor utilaje moderne pentru fabricarea articolelor sanitare din material plastic SC MARTPLAST SRL 2,232,806.00 1,074,996.75
201 Consolidarea activitatii productive prin achizitionarea de echipamente performante MARTPLAST SRL 2,262,888.40 1,064,946.26
202 Cresterea competitivitatii firmei SC PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICES SRL prin achizitia de utilaje performante P.C.S. PROFESSIONAL CLEANING SERVICES S.R.L. 1,722,942.81 972,629.01
203 Achiziţionarea de utilaje moderne pentru consacrarea pietrei, element esenţial în producerea betonului S.C. CORNEA IND. CONSTRUCT SRL 2,076,222.11 1,053,130.92
204 creşterea competitivităţii S.C. MONCOR COREP SRL prin achiziţionarea de echipament de ultimă generaţie S.C. MONCOR COREP SRL 821,958.00 461,893.00
205 Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001:2008 S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS SRL 39,414.64 22,250.00
206 Retehnologizarea SC VALMAR-ELMEC SRL prin achizitia de utilaje noi performante VALMAR-ELMEC SRL 2,040,241.76 1,064,875.18
207 Achizitia unui utilaj performant pentru lucrari de constructii drumuri la SC TIB CONSTRUCT INVEST SRL TIB CONSTRUCT INVEST SRL 1,716,483.64 968,982.70
208 Cresterea competitivitatii economice prin retehnologizare la SC CASTOR SRL CASTOR SRL 918,881.71 518,723.55
209 Cresterea capacitatii de productie prin achizitia de echipamente, utilaje si mijloace de transport tehnologic INVEST PROSPEED E.S.M. SRL 1,273,542.00 683,675.00
210 RMW - Extinderea liniei de productie existente prin achizitia de utilaje RMW ROMA METAL WORKING SRL 2,132,889.28 954,064.30
211 Creşterea competitivităţii şi capacităţii de producţie a S.C. MINERAL EXIM SRL S.C. MINERAL EXIM SRL 1,015,988.49 597,640.00
212 Creşterea competitivităţii companiei KUMA România SRL, prin adăugarea unei noi linii automatizate de producţie de lavoare standard S.C. KUMA ROMANIA SRL 1,409,485.00 659,904.00
213 Achizitie de utilaje la S.C. Protelco S.A PROTELCO S.A. 1,084,784.24 518,309.30
214 Diversificarea şi creşterea calităţii producţiei de sticlă laminată curbă S.C. PIETTA GLASS WORKING SRL 2,026,076.00 956,503.00
215 Modernizarea activitatii de productie a S.C. PIETTA GLASS WORKING SRL PIETTA GLASS WORKING SRL 2,338,501.99 1,064,768.22
216 Achizitie utilaje pentru modernizarea activitatii de productie a S.C. PIETTA GLASS WORKING S.R.L PIETTA GLASS WORKING SRL 14,183,239.00 6,374,908.00
217 Diversificarea activităţii S.C. SAMPRES SA prin dezvoltarea unui sector de construcţii drumuri S.C. SAMPRES SA 1,848,159.25 1,074,727.90
218 Consolidarea activităţii prin achiziţionarea unei staţii de beton S.C. LITAT A.T. CONSTRUCT SRL 1,822,612.63 1,072,125.08
219 Achizitionarea de tehnica moderna pentru lucrarile de constructii SC SAMPRES SA 1,886,157.80 1,064,766.50
220 Cresterea competitivitatii economice a firmei SC UNIC RUCAR SRL prin achizitionarea unei linii de debitare busteni si a unui circular de tivit cherestea SC UNIC RUCAR SRL 1,901,788.00 1,073,590.00
221 Cresterea competitivitatii economice a SC ELIAS MOB STAR SRL prin retehnologizare ELIAS MOB STAR SRL 1,736,076.96 979,795.74
222 Dezvoltarea durabila a SC LITAT A.T. CONSTRUCT SRL prin achizitia de echipamente performante pentru sectorul constructii drumuri LITAT A.T. CONSTRUCT SRL 1,727,257.21 975,064.55
223 Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a SC ELIAS MOB STAR SRL prin diversificarea activitatii ELIAS MOB STAR SRL 3,580,947.45 1,966,854.62
224 Cresterea competitivitatii economice prin achizitia de utilaje si modernizarea halelor de productie S.C. ELECTROMEC SA 2,029,820.00 1,067,658.50
225 Cresterea competitivitatii economice a SC ELECTROMEC SA prin diversificarea productiei ELECTROMEC SA 8,137,934.00 3,910,810.00
226 Achizitionare mijloace de transport tehnologic specializat pentru constructii S.C. CONSTRUCT UNIVERSAL SRL 1,825,675.70 1,073,927.19
227 Imbunatatirea activitatii S.C. SALCOMEX PROD SRL SALCOMEX PROD S.R.L. 2,204,343.04 1,064,997.60
228 Achizitionare utilaje moderne pentru fabricarea produselor din lemn S.C. LEMN FOREST PROD ARG SA 1,826,769.00 1,074,570.00
229 Amenajare si extindere fabrica de mobila, strada Viilor, nr.1-3, Alexandria SC CASA SRL 1,071,354.62 630,208.60
230 Diversificarea firmei prin achizitia de utilaje performante SC HIDRO OLT SRL 2,221,844.40 1,073,280.00
231 Dezvoltarea firmei SC HIDRO OLT SRL prin achizitionarea de utilaje performante HIDRO OLT SRL 2,146,119.57 1,055,752.37
232 Un pas catre viitor - cresterea eficientei economice si a calitatii produselor firmei VELOX PROD, prin achizitionarea unor echipamente de ultima generatie VELOX PROD SRL 210,180.00 118,650.00
233 Instalatie producere peleti, 3 fanare, hala depozitare produse finite si spatii administrative AGROTRUST SRL 7,683,924.09 3,785,462.10
234 Retehnologizarea firmei SC HIDRO OLT SRL prin achizitia de echipamente performante HIDRO OLT SRL 11,304,150.00 5,548,715.00
235 Dezvoltarea societatii ETICHETE FLEXO S.R.L. prin achizitia de echipamente tehnologice ETICHETE FLEXO S.R.L. 8,506,128.33 4,795,616.64
236 Dezvoltarea societatii AMFORA PLUS TRANS SRL prin diversificarea productiei in scopul cresterii competitivitatii pe piata S.C. AMFORA PLUS TRANS SRL 11,159,868.80 6,317,066.00
237 consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv la sc total prod royal srl TOTAL PROD ROYAL SRL 2,139,355.00 1,016,825.00
238 Centru pentru producerea betoanelor si mortarelor S.C. MATERO-AMA SRL 5,934,338.97 3,348,766.95
239 Cresterea competitivitatii S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. prin achizitia de echipamente INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 1,072,340.60 473,676.95
240 Cresterea competitivitatii SC METINO PROD CONS SRL prin achizitionarea de echipamente inovatoare METINO PROD CONS SRL 1,197,226.05 583,747.67
241 Cresterea productivitatii la S.C. FORJA NEPTUN S.R.L. prin achizitia de echipamente si utilaje performante FORJA NEPTUN S.R.L. 2,367,478.31 1,064,976.00
242 Achizitie utilaj-statie performanta semi-mobila de sortare-spalare MATERO - AMA SRL 1,725,829.09 974,258.35
243 Retehnologizarea Diviziei Constructii la S.C. RHODOS CONSTRUCT S.R.L. RHODOS CONSTRUCT SRL 2,268,930.67 1,001,734.74
244 Modernizare unitate de productie pentru fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii FRAGETICO GROUP SRL 1,891,505.94 1,030,666.89
245 Modernizare unitate procesare deseuri la SC Polimeri Est Impex SRL POLIMERI EST IMPEX SRL 6,615,254.15 3,561,413.76
246 Cresterea competitivitatii economice, modernizarea si diversificarea productiei prin achizitionarea de echipamente si utilaje noi la SC ELECTROUTILAJ SA ELECTROUTILAJ SA 10,643,731.86 5,077,140.27
247 Echipamente performante pentru diversificarea si cresterea capacitatii productive in cadrul S.C. FORJA NEPTUN S.R.L FORJA NEPTUN S.R.L. 3,798,904.92 1,807,118.80
248 Dezvoltare si modernizare capacitate de productie a S.C. ELECTROUTILAJ S.A. ELECTROUTILAJ SA 2,985,995.02 1,403,707.56
249 Achiziţii utilaje în vederea întregirii procesului de producţie şi a completării fluxului tehnologic SC ORION AUTO INVEST SRL 17,308,920.96 6,449,429.68
250 Marirea capacitatii de productie prin construirea unei hale industriale si achizitia de masini, utilaje si echipamente DELTA ROM TECHNOLOGIES S.R.L. 2,832,814.82 1,064,999.99
251 Dezvoltarea S.C EFES EXPORT S.R.L prin achizitia de utilaje tehnologice inovative EFES EXPORT S.R.L 1,299,781.02 628,926.30
252 Cresterea competitivitatii prin tehnologii inovative la S.C EFES EXPORT S.R.L – Comuna Maracineni, judet Arges EFES EXPORT S.R.L 11,391,045.10 5,734,175.41
253 Modernizare fabrica de produse farmaceutice aparţinând SC PASTEUR - Filiala Filipeşti SRL SC PASTEUR - FILIALA FILIPEŞTI SRL 13,330,000.00 6,449,999.40
254 Cresterea competitivitatii SC FLEXO GRAPHIC SRL prin achizitionarea de tehnologii si utilaje noi SC FLEXO GRAPHIC S.R.L 1,918,288.50 1,043,174.15
255 SC BADY GRAND EXPLORER SRL - Achizitionarea unor utilaje performante pentru cresterea productivitatii si a competitivitatii S.C. BADY GRAND EXPLORER SRL 4,939,804.71 2,604,205.08
256 Implementare standard de mediu ISO 14001 S.C. SIPEX COMPANY SRL 69,278.00 34,930.00
257 Achizitia de utilaje tehnologice in vederea cresterii capacitatii de productie la SC ZALEX DG CONS SRL, Loc. Nedelea, Com. Aricesti, Rahitvani, judetul Prahova SC ZALEX DG CONS SRL 2,150,220.32 1,074,987.77
258 Cresterea productivitatii economice a S.C. BAUPARTNER BAUTECHNIK SRL prin extinderea parcului de echipamente BAUPARTNER BAUTECHNIK S.R.L 1,295,999.88 617,902.92
259 Achizitie utilaje pentru marirea capacitatii de productie in cadrul S.C. ZALEX CONSTRUCTION SRL ZALEX CONSTRUCTION SRL 1,870,810.87 1,054,125.06
260 Achizitie de echipamente si masini specializate in domeniul constructiilor in cadrul SC TELPRON COMEX SRL, Sat Ceacu, comuna Cuza Voda, judetul Calarasi S.C. TELPRON COMEX SRL 3,746,374.34 2,066,154.36
261 Modernizarea SC DOMAREX '94 SRL prin investitii in echipamente performante DOMAREX 94 S.R.L. 1,726,200.00 973,000.00
262 Implementarea standardelor de calitate la SC TEGA EXIM 94 SRL conform cerintelor UE S.C. TEGA EXIM 94 SRL 538,118.00 316,540.00
263 Imbunatatirea strategiilor si tehnicilor de internationalizare a produselor SC TEGA EXIM 94 SRL SC TEGA EXIM 94 SRL 590,240.00 333,200.00
264 Cresterea competitivitatii CAMEXIP S.A. CAMEXIP S.A. 1,489,767.76 733,855.37
265 Modernizarea si retehnologizarea procesului de productie, extinderea si diversificarea gamei sortimentale in domeniul productiei ambalajelor din hartie (saci, pungi) LIPLAS PROD S.R.L. BAICOI 1,619,241.17 913,523.24
266 Cresterea competitivitatii SC DEPACO SRL prin achizitionarea de echipamente inalt productive DEPACO S.R.L. 6,811,765.39 3,871,748.64
267 Cresterea competitivitatii firmei LIPLAS PROD S.R.L. prin achizitia de echipamente tehnologice performante LIPLAS PROD S.R.L. BAICOI 141,073.39 72,434.43
268 Extindere capacitate de productie mase plastice SC DELTA INVEST SRL SC DELTA INVEST SRL 13,255,425.00 6,403,225.00
269 Cresterea competitivitatii economice a SC DELTA INVEST SRL prin retehnologizare SC DELTA INVEST SRL 8,066,165.20 1,073,853.69
270 Newton - Dezvoltare sectie reciclare materiale plastice NEWTON 2005 SRL 2,197,306.04 1,063,213.00
271 Cresterea competitivitatii firmei ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL prin diversificarea productiei ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL 9,513,983.64 4,449,959.37
272 Extindere hală şi modernizarea activităţii de producţie pentru creşterea competitivităţii economice S.C. DEKOMTE DE TEMPLE ENGINEERING SRL 3,965,129.79 1,799,523.48
273 Dotarea SC FRAICOM SRL cu utilaje performante FRAICOM SRL 839,387.04 473,847.52
274 Cresterea competitivitatii la SC DEKOMTE DE TEMPLE ENGINEERING SRL, prin crearea unei noi unitati de productie DEKOMTE DE TEMPLE ENGINEERING SRL 12,783,285.51 4,310,328.56
275 Crearea unei noi unitati de productie de componente turnate in aluminiu S.C. EUCASTING RO SRL 13,014,072.84 6,292,992.02
276 Cresterea competitivitatii economice prin retehnologizare la SC CONCRET CONSTRUCT VALCRIS SRL CONCRET CONSTRUCT VALCRIS SRL 1,926,189.26 944,751.67
277 Baza de productie componente metalice HCF PRODCOM INTERMED S.R.L. 1,906,976.70 1,064,233.26
278 Modernizarea activitatii productive a SC Coremi SA prin achizitionarea de echipamente si utilaje COREMI SA 2,412,889.84 1,362,115.23
279 Dezvoltarea S.C. RO DIESEL SERVICE S.R.L. prin achizitia de noi utilaje performante RO DIESEL SERVICE SRL 1,926,736.61 1,055,811.90
280 Sectie de productie fose septice si statii de epurare S.C. AQUA-BIOTIC SRL 1,277,538.85 691,993.44
281 Cresterea productivitatii in activitatea de extragere a agregatelor minerale, prin utilizarea utilajelor moderne S.C. S.U.T. CARPATI SA 2,111,852.68 1,026,228.30
282 Cresterea competitivitatii S.C. Italplast Group S.R.L . prin achizitia unei instalatii de regranulare performante ITALPLAST GROUP SRL 2,187,688.60 1,177,521.18
283 Cresterea competitivitatii SC METROPOLITAN SERVICES SRL, prin implementarea si certificarea sistemului integrat de management S.C. METROPOLITAN SERVICES SRL 76,253.80 43,045.00
284 Creşterea competitivităţii economice şi a capacitaţii de producţie la SC INSTAL GENERAL SRL prin retehnologizare SC INSTAL GENERAL SRL 1,530,976.44 864,260.89
285 „Creşterea competitivităţii economice prin achiziţia de utilaje noi performante la SC ROYALCONSTRUCT SRL SC ROYALCONSTRUCT SRL 2,141,026.06 1,046,643.85
286 Cresterea competitivitatii economice la SC CLEMANS SRL CLEMANS SRL 2,204,499.20 1,064,853.27
287 Achizitia de utilaje performante la SC CABI MOBILA PAL SRL CABI MOBILA PAL SRL 1,884,894.40 1,061,965.91
288 Dezvoltarea firmei SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL 1,526,041.93 851,518.65
289 Diversificarea activitatii firmei S.C. ENERGOMONTAJ GRUP S.R.L ENERGOMONTAJ GRUP SRL 2,020,605.11 857,223.08
290 Extinderea unei linii de productie existente pentru cresterea capacitatii de productie a societatii Ronera Rubber SA RONERA RUBBER S.A. 9,525,397.74 4,422,986.03
291 Achizitie de utilaje pentru SC IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP SRL S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP SRL 962,613.98 543,411.12
292 Achizitia de utilaje noi pentru modernizarea S.C. CONSIX CONSTRUCTII SRL CONSIX CONTRUCTII SRL 1,718,741.88 966,305.90
293 Extinderea si modernizarea poligonului de prefabricate din beton armat si precomprimat ART CONSTRUCT 94 SRL 2,213,361.25 804,806.25
294 Diversificarea firmei SC PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICES SRL SC PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICES SRL 1,907,256.40 1,074,570.00
295 Dezvoltarea SC SILVO - COM LEREŞTI prin achiziţionarea de utilaje moderne de tăiere şi fasonare a lemnului SC SILVO - COM LEREŞTI SRL 1,321,745.09 746,146.42
296 crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a SC RATELEN CONSTRUCT SRL prin diversificarea activitatii RATELEN CONSTRUCT SRL 9,183,544.80 4,388,590.00
297 Creşterea capacităţii economice a SC BIOSTAR COSMETICS SRL prin achiziţionarea de noi utilaje şi construcţia unei noi hale de producţie SC BIOSTAR COSMETICS SRL 1,408,347.85 775,106.92
298 Modernizarea si consolidarea activitatii de productie in cadrul S.C BIOSTAR COSMETICS S.R.L BIOSTAR COSMETICS SRL 1,287,930.97 727,057.81
299 Cresterea competitivitatii intreprinderii prin implementarea si certificarea sistemului de management integrat calitate si mediu in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001 si ISO 14001 HOCOLROM SRL 48,016.00 27,105.81
300 Construcţie hală producţie şi achiziţionare utilaje moderne pentru retehnologizare SC ARMCOMP SRL 1,116,840.22 630,474.32
301 Constructie hala producţie şi achiziţionare utilaje moderne pentru fabricarea mobilei SC DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 SRL 1,779,848.00 1,004,752.90
302 Retehnologizarea SC CODACONS SRL prin achizitia de noi utilaje performante SC CODACONS SRL 1,661,674.40 938,042.00
303 Cresterea competitivitatii economice a S.C. LEMNOPROD S.R.L. prin achizitionarea de utilaje performante LEMNO PROD S.R.L. 282,980.99 159,747.33
304 Eficientizarea activităților de construcții ale S.C. MARTINELI COM PROD SRL MARTINELI COM PROD SRL 1,890,870.00 1,064,700.00
305 Valorificarea sectorului productiv prin achizitia unui utilaj pentru lucrari de extractie a pietrei si nisipului EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL 1,891,346.00 1,064,980.00
306 Cresterea productivitatii la S.C. VASCONY PROD SRL prin achizitia de noi utilaje VASCONY PROD SRL 2,274,046.00 1,065,000.00
307 Modernizarea intreprinderii prin achizitia de utilaje pentru constructii de drumuri EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL 11,013,732.65 6,208,182.95
308 Retehnologizare continua in cadrul SC PLASTICOM IMPEX SRL PLASTICOM IMPEX SRL 2,267,960.00 1,065,000.00
309 Cresterea competitivitatii firmei prin achizitia de utilaje performante S.C. PLASTICOM IMPEX SRL 1,636,533.00 919,888.61
310 Creşterea competitivităţii prin retehnologizarea SC PLASTICOM IMPEX SRL S.C. PLASTICOM IMPEX SRL 1,662,942.74 1,074,998.10
311 Diversificarea produselor realizate de PLASTICOM IMPEX SRL prin achizitia de echipamente performante PLASTICOM IMPEX SRL 9,646,270.00 4,436,376.30
312 Achiziţie de nutilaje tehnologice în vederea creşterii capacităţii de producţie la S.C. ZALEX DG CONS SRL loc. Nedelea, com. Ariceşti, Rahtivani, jud. Prahova S.C. ZALEX DG CONS SRL 1,561,040.48 915,922.46
313 Achiziţionarea unui buldozer pe şenile pentru mărirea capacităţii de producţie, loc. Frumuşani, jud. Călăraşi, SC CARSON CONSTRUCTION SRL (S.C. EURO GROUP DG TRANSPORT SRL) 1,401,141.16 709,218.61
314 Achizitie utilaje pentru marirea capacitatii de productie in cadrul Societatii Euro Grup DG Transport SRL, loc. Frumusani, jud. Calarasi SC CARSON CONSTRUCTION SRL (SC EURO GRUP DG TRANSPORT SRL) 1,995,898.08 1,074,870.46
315 Extindere si modernizare activitate firma S.C. MAXIM CONSTRUCT ART SRL MAXIM CONSTRUCT ART SRL 1,637,012.66 924,120.05
316 Achizitie echipamente dezvoltare (achizitie utilaje) S.C. REMIX-ROM 2000 SA 12,474,058.37 6,438,787.00
317 Modernizarea activitatii de productie a SC VICE COM 95 SRL S.C. VICE COM 95 SRL 2,010,582.21 1,075,000.00
318 Cresterea capacitatii de productie a SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL 1,904,285.36 1,074,999.80
319 Dotarea cu echipamente moderne a S.C. Medicamed Market SRL MEDICAMED MARKET SRL 1,886,571.43 1,062,900.00
320 Fabrica de productie mase plastice si fabrica medii de cultura pentru diagnostic SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL 11,332,897.47 6,076,878.40
321 Cresterea competitivitatii prin achizitia de tehnologii inovative pentru fabricare de produse pentru uz farmaceutic(uman si veterinar) MEDICAMED MARKET SRL 7,709,005.29 4,235,417.83
322 Fabrica de papuci, Localitatea Dobrotesti S.C. GRAFINET DESIGN SRL 1,865,990.00 1,073,051.00
323 Extinderea activitatii SC BACME SA prin construirea unei fabrici in Costesti, judetul Arges S.C. BACME SA 1,904,206.60 1,074,955.33
324 Cresterea competitivitatii la SC TEHNINVEST SRL prin achizitionarea de utilaje performante SC TEHNINVEST SRL 1,993,989.19 1,073,089.33
325 Achiziţie utilaje pentru mărirea capacităţii de producţie în cadrul SC BUCEGI MANAGEMENT SRL, SAT BALOTEŞTI, COM BALOTEŞTI, JUD. ILFOV SC BUCEGI MANAGEMENT SRL 1,734,803.45 978,141.52
326 Achizitie utilaje pentru activitatea de lucrari de constructii drumuri, BUCEGI MANAGEMENT S.R.L 1,866,567.21 1,052,419.37
327 Dezvoltarea durabila prin implementarea si certificarea sistemului integrat de management al calitatii si mediului in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005 SC MARY-CO PARTENERS S.R.L. 57,120.00 33,600.00
328 Achizitie masina de facut matlaseuri pentru saltele din deseuri textile SC PAL GROUP 1,784,484.00 871,920.00
329 Achizitionarea de utilaje performante pentru fabricarea saltelelor SC SUPER BALL INTERNATIONAL SRL 1,921,356.44 938,148.60
330 Creşterea competitivităţii economice a SC SUPER BALL SRL prin achiziţionarea unei maşini matlasat multiace SC SUPER BALL SRL 1,926,315.20 940,476.00
331 Achiziţionarea de utilaje pentru fabricarea articolelor confecţionate din textile SC ALCAM INTERNAŢIONAL SRL 1,637,454.10 800,767.50
332 Achizitia de utilaje performante de catre SC AURORA AGREGATE SRL SC AURORA AGREGATE SRL 1,983,263.00 1,074,800.78
333 Achizitionare utilaje moderne pentru extractia pietrisului si a nisipului SC AURORA & CO SRL 1,956,965.52 1,073,835.78
334 Achizitie de utilaje pentru constructii la S.C. FILIP CONSTRUCT S.R.L. FILIP CONSTRUCT SRL 1,661,231.53 930,373.07
335 Hala confectii metalice GECA IMPEX S.R.L. 2,133,517.80 1,030,547.32
336 Cresterea competitivitatii economice a S.C EMI INTERNATIONAL SRL prin modernizarea procesului de fabricatie in cadrul unitatii de productie din comuna Cateasca EMI INTERNATIONAL SRL 2,233,715.36 1,057,134.00
337 Modernizarea procesului tehnologic si diversificarea produselor ROSSI S.P.M. TRADING SRL 2,493,005.77 1,063,265.00
338 Dezvoltarea durabila a firmei ITALY PALLETS SRL prin investitii in domeniul producerii peletilor ITALY PALLETS S.R.L. 1,891,560.80 1,064,994.00
339 Cresterea competitivitatii economice a SC MUSA PITESTI 96 SRL pe piata interni si externa prin dezvoltarea capacitatilor productive MUSA-PITESTI 96 S.R.L. 3,416,182.64 1,623,206.60
340 Cresterea si diversificarea capacitatii de productie a DELTA CART EDUCATIONAL S.R.L. prin achizitie de echipamente pentru productie tipografica DELTA CART EDUCATIONAL S.R.L. 569,899.04 313,039.70
341 Achizitie de utilaje la S.C. PLOLAR PROD S.R.L. PLOLAR PROD SRL 1,081,468.24 523,238.52
342 Retehnologizarea activitatii de productie in cadrul S.C. TEHNOMONTAJ CONSTRUCT SRL TEHNOMONTAJ CONSTRUCT SRL 1,731,498.61 949,287.73
343 Cresterea competitivitatii societatii comerciale TERANO CONSTRUCT SRL TERANO CONSTRUCT SRL 1,766,850.95 968,731.40
344 Cresterea Competitivitatii Economice a S.C. PIPE AND FITTINGS COMERCIAL S.R.L. PIPE AND FITTINGS COMERCIAL SRL 757,478.85 409,764.53
345 Diversificarea activitatii societatii CRISCO SRL prin lansarea unui nou produs CRISCO S.R.L. 1,716,177.76 968,151.80
346 Achizitie utilaje in vederea cresterii capacitatii de productie la SC BOGALI TRANS SRL BOGALI TRANS SRL 1,883,164.38 1,059,950.76
347 THETA. Competitivitate, calitate, performanta INTERMEDIO GENERAL GRUP S.R.L 1,734,844.00 976,460.00
348 Diversificarea productiei ANASTIC CONSTRUCT S.R.L. prin achizitia de utilaje, echipamente tehnologice si imobilizari necorporale ANASTIC CONSTRUCT S.R.L. 7,880,200.00 4,421,000.00
349 Cresterea eficientei si a calitatii activitatii de productie in cadrul societatii PROAMB SRL PROAMB SRL 943,777.88 532,130.90
350 Diversificarea activitatii de productie a SC STYLE CONSTRUCT SRL prin crearea unei unitati de productie prefabricate din beton STYLE CONSTRUCT S.R.L. 9,057,507.99 4,431,632.77
351 Cresterea competitivitatii economice a SC PAFF SRL prin achizitionarea de echipamente performante PAFF SRL 700,784.31 394,682.61
352 Cresterea competitivitatii economice SC EVEREST ROPACK SRL prin implementarea unui sistem inovativ si ecoeficient de productie EVEREST ROPACK SRL 1,532,880.70 859,202.90
353 Modernizarea activitatii de productie S.C. AAS CONSTRUCT SRL AAS CONSTRUCT SRL 1,886,557.22 1,064,991.98
354 Cresterea competitivitatii SC ALWO THERM SRL prin retehnologizare ALWO THERM SRL 1,139,740.26 643,401.76
355 Cresterea productivitatii la SC PYRAMID AGREGATE COMPANY SRL prin achizitia de noi utilaje PYRAMID AGREGATE COMPANY SRL 1,833,284.00 1,036,685.00
356 Cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii SC ROMARCOST SRL prin achizitionarea unor utilaje noi ROMARCOST SRL 2,294,392.21 1,065,000.00
357 Cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii S.C. VISTIM SRL prin achizitionarea unor utilaje noi VISTIM SRL 2,006,293.41 1,065,000.00
358 Achizitie utilaje pentru activitatea de lucrari de demolare a constructiilor, PIKANORE SRL 1,978,956.69 1,064,991.98
359 Achizitie utilaj-statie performanta semi-mobila de concasare INTEGRAL BETON PREST SRL 1,724,855.34 973,708.66
360 Dezvoltarea societatii PETRO SEDESA SRL prin constructia unei hale de productie si dotarea cu utilaje inovative PETRO STEDESA S.R.L 1,726,913.12 970,671.71
361 Modernizarea societatii PETRO STEDESA S.R.L. prin automatizarea procesului de productie PETRO STEDESA S.R.L 606,923.05 333,101.04
362 Modernizarea activitatii SC THELMA ACTUAL SRL prin achizitionarea de utilaje formante noi, in localitatea Leordeni, jud. Arges THELMA ACTUAL SRL 1,746,934.50 979,313.97
363 Retehnologizarea sectorului productiv la SC GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI SRL GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI SRL 1,899,498.14 1,055,557.87
364 Cresterea competitivitatii economice a firmei SC ASTRA TL SRL prin retehnologizarea cu echipamente si tehnologie de ultima generatie ASTRA TL SRL 1,015,306.64 566,955.20
365 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea activitatii la SC ECO HORTICULTURA SRL ECO HORTICULTURA SRL 1,915,176.08 1,064,913.18
366 Competitivitate crescuta prin retehnologizare la SC RATELEN CLUB SRL RATELEN CONSTRUCT SRL 2,193,590.92 1,064,705.81
367 Dezvoltarea SC OLTIREN COM SRL prin achizitia de utilaje de productie OLTIREN COM S.R.L 1,891,388.40 1,064,987.00
368 Cresterea competitivitatii in reabilitari de drumuri - SC Erbasu Total Construct SA - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA 13,540,798.19 6,374,992.00
369 Cresterea competitivitatii S.C. B & D International S.R.L. prin achizitia de echipamente tehnologice noi B&D INTERNATIONAL S.R.L. 1,034,226.26 633,938.26
370 Reabilitare si modernizare hala de productie si achizitie de utilaje tehnologice METALICA GRUP SA 1,886,567.00 1,064,997.00
371 Achizitie de echipamente tehnologice inovative in cadrul S.C. STYL XXI SRL STYL XXI S.R.L 1,182,088.76 667,308.17
372 Cresterea competitivitatii a SC Danube Total Grup SRL prin achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice DANUBE TOTAL GRUP SRL 7,234,668.77 3,278,236.68
373 Modernizarea activitatii de productie a S.C. B&D INTERNATIONAL S.R.L. prin investitii tangibile B&D INTERNATIONAL S.R.L. 644,740.60 281,584.69
374 Cresterea nivelului tehnic de dotare al societatii GAMIDA EUROMARK SRL prin achizitionarea unui utilaj specific activitatii de marcare rutiera GAMIDA EUROMARK S.R.L. 1,890,984.00 1,064,770.00
375 Dezvoltarea activitatii de constructii ALMI IDEAL CONSTRUCT SRL 637,349.19 309,161.80
376 Extinderea si modernizarea capacitatii de productie a S.C. TRIS COMPANY S.R.L. TRIS COMPANY S.R.L. 1,222,087.22 683,634.15
377 Cresterea competitivitatii SC POWERTEK INDUSTRY SRL prin achizitia de echipamente tehnologice inovative POWERTEK INDUSTRY S.R.L 1,725,236.95 973,924.10
378 Cresterea competitivitatii companiei SC ASUC INT SRL prin achizitia de utilaje performante ASUC INT SRL 1,800,735.80 974,501.76
379 Cresterea competitivitatii SC METALICA PROD SRL prin achizitionarea de echipamente inalt productive METALICA PROD SRL 900,320.11 426,773.76
380 Cresterea productivitatii SC SILUETE PROD SRL prin achizitia de echipamente performante si crearea de noi locuri de munca SILUETE PROD S.R.L. 1,243,701.97 594,474.33
381 Cresterea competitivitatii SC ADU LESTER EXPRES SRL prin achizitia de utilaje pentru prelucrarea lemnului ADU LESTER EXPRES SRL 1,889,067.00 1,064,997.50
382 Cresterea competitivitatii SC STANIA-BAR SRL prin achizitia de utilaje performante STANIA-BAR SRL 2,190,256.80 1,064,982.00
383 Necesar de utilaje tehnologice pentru dezvoltarea activitatii de constructii rezidentiale si nerezidentiale MATMAR IMPEX SRL 1,580,725.67 883,130.75
384 Construire si echipare hala de productie carton ondulat NICOL S.R.L. 1,788,670.15 971,739.00
385 Cresterea competitivitatii S.C. ASTER ASIST S.R.L., prin achizitia de utilaje performante si inovatoare ASTER ASIST S.R.L. 1,726,303.20 940,612.00
386 Cresterea competitivitatii prin modernizarea sectorului productiv la SC AUROCOM SRL AUROCOM SRL 1,765,685.20 996,757.77
387 Modernizarea S.C. ICONOMIC SACOM S.R.L., prin mecanizare si dotare cu utilaje specifice ICONOMIC SACOM SRL 1,259,019.36 609,755.32
388 Cresterea competitivitatii economice a S.C. ANEPAL AMBALAJE SRL, prin achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologizate necesare activitatii de productie ANEPAL AMBALAJE SRL 1,039,162.40 585,382.00
389 Extindere si eficientizare activitate S.C. Ascendent SRL prin crearea unei sectii de prelucrare a otelului beton pentru constructii in comuna Floresti-Stoenesti, jud.Giurgiu ASCENDENT S.R.L. 1,470,017.00 801,616.34
390 Dezvoltare activitate S.C. MONTAJ CARPATI S.A. prin achizitie de echipamente tehnologice MONTAJ CARPATI S.R.L. 1,269,361.00 586,518.00
391 Achizitie utilaje pentru diversificarea activitatii la S.C. BALEXIM COM S.R.L. BALEXIM COM S.R.L. 1,419,789.41 795,167.63
392 Cresterea competitivitatii E-LABORATOR FEERIA prin achizitionarea de utilaje performante E-LABORATOR FEERIA SRL 1,458,917.19 821,190.39
393 Modernizarea, eficientizarea si dezvoltarea capacitatii de productie a S.C. CUT PRODUCTION SRL prin achizitia de utilaje si echipamente, pentru diversificarea structurii sortimentale si cresterea calitatii produselor CUT PRODUCTION S.R.L. 1,983,761.92 1,063,621.62
394 Cresterea competitivitatii economice prin constructia unei hale de productie si achizitia de utilaje performante MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT S.R.L. 7,249,586.29 4,075,976.45
395 Cresterea competitivitatii economice, diversificarea productiei prin achizitionarea de utilaje noi la S.C. MIRA CONSULTING IMPORT - EXPORT S.R.L MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT S.R.L. 7,316,936.20 4,124,893.50
396 Cresterea competitivitatii economice a S.C. BADY GRAND EXPLORER SRL prin achizitia de utilaje performante BADY GRAND EXPLORER SRL 2,074,126.42 1,064,999.99
397 Competitivitate crescuta prin retehnologizare la SC VITCOM SRL VITCOM SRL 1,942,391.30 1,064,462.73
398 Competitivitate crescuta prin retehnologizare la S.C. AGREWEST S.R.L. AGREWEST SRL 2,247,518.93 1,064,217.01
399 Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv la SC AGREWEST SRL AGREWEST SRL 4,140,609.00 2,289,347.00
400 ELECTROCLEM - Sectia de produse prefabricate din beton ELECTROCLEM SRL 1,886,571.08 1,064,999.80
401 Diversificarea productiei fabricii de prelucrare a lemnului prin lansarea de noi produse GIR SERVICES AS SRL 1,717,306.84 936,611.00
402 Extindere fabrica de prelucrare a lemnului GIR SERVICES AS SRL 6,167,871.00 3,438,840.00
403 Cresterea productivitatii SC HIDRO-ARGES SRL prin achizitia de utilaje pentru productia betonului HIDRO-ARGES SRL 2,181,188.00 1,059,220.00
404 Achizitie de utilaje pentru activitatea de constructii EUGEN TRANS SRL 2,230,545.91 1,064,928.76
405 Cresterea capacitatii de productie a SC PRINCO GRUP SA prin achizitia de instalatii de productie moderne PRINCO GRUP SA 1,468,863.56 629,998.50
406 Achizitie de utilaje la SC POMPILEX SRL POMPILEX SRL 2,209,259.29 1,064,233.55
407 Modernizarea activitatii NBG SRL prin dotarea cu echipamente performante pentru constructii N.B.G. SRL 2,117,566.81 1,064,999.88
408 Competitivitate crescuta prin retehnologizare la S.C. GAMICOM GROUP SRL GAMICOM GROUP SRL 1,898,618.56 1,064,768.22
409 Dezvoltarea capacitatii de fabricare a panourilor ultrausoare la B.D. LEMNTECH SRL B.D. LEMNTECH SRL 11,278,362.55 6,283,507.77
410 Cresterea competitivitatii S.C. DEME MACARALE S.R.L. Pe piata lucrarilor speciale de constructii, prin achizitionarea de macarale mobile, inovative in vederea sustinerii dezvoltarii durabile la nivel national DEME MACARALE SRL 15,396,580.00 6,374,201.00
411 Cresterea competitivitatii in domeniul tiparirii materialelor publicitare- TIPOGRAFIA REAL SRL TIPOGRAFIA REAL SRL 11,404,280.00 4,200,000.00
412 Construire hala si dotare cu utilaje aferente constructiilor metalice SAMA PRODUCTION S.R.L. 12,199,517.53 5,862,959.02
413 Cresterea capacitatii de productie la SC AVACO prin investitii in echipamente si tehnologii performante AVACO S.A. 11,423,866.60 5,522,979.00
414 Cresterea competitivitatii economice a SC PETRO CONSTRUCT SA prin retehnologizare PETRO CONSTRUCT SA 12,089,748.15 5,905,134.64
415 Achizitie de utilaje la S.C. POLIMERI EST IMPEX S.R.L POLIMERI EST IMPEX SRL 6,108,288.36 3,421,160.00
416 Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv la SC REBELIS CONSTRUCTII S.R.L. REBELIS CONSTRUCTII S.R.L. 7,887,242.00 4,383,250.00
417 Cresterea competitivitatii economice la SC HIDRO OLT SRL prin intermediul achizitionarii de noi utilaje S.C. HIDRO OLT SRL 2,221,844.00 1,073,280.00
418 Cresterea competitivitatii societatii VIA CARPATIA CONSULT SRL prin achizitia de utilaje si tehnologii de ultima generatie si ecoeficiente pentru lucrari de intretinere curenta a drumurilor VIA CARPATIA CONSULT SRL 1,952,556.00 934,576.00
419 Cresterea competitivitatii economice a S.C. SICOMAR LUCIAN S.R.L. prin achizitia de utilaje si echipamente SICOMAR LUCIAN S.R.L. 1,953,817.72 1,085,814.62
420 Cresterea competitivitatii firmei SC Holchim SRL prin achizitionarea de active performante HOLCHIM SRL 1,789,687.66 993,396.26
421 Cresterea competitivitatii SC MAGURENI CONSTRUCTII SRL prin achizitionarea de utilaje inovatoare MAGURENI CONSTRUCTII SRL 1,134,122.60 531,261.00
422 Achizitie echipamente moderne in cadrul S.C. ORHIDEEA S.R.L. ORHIDEEA S.R.L. 462,799.00 216,937.50
423 Cresterea competitivitatii si consolidarea pozitiei pe piata a SC VICE COM 95 SRL VICE COM 95 SRL 7,924,416.54 3,819,515.10
424 Cresterea competitivitatii prin achizitia de noi utilaje la Bigprint Group S.A. BIGPRINT ROMANIA S.A. (BIGPRINT ROMANIA PRINTING HOUSE S.A.) 7,961,048.00 3,825,665.00
425 Strategie de Dezvoltare a S.C. ARSENAL MARKETING&PROMOTION SRL S.C. ARSENAL MARKETING&PROMOTION SRL 51,972.00 36,380.00
426 Competitivitate sporita si dezvoltare durabila in cadrul S.C. MENTOR BUILDING S.R.L. prin servicii de consultanta pentru crearea unui mediu intern favorabil dezvoltarii intreprinderii MENTOR BUILDING SRL 288,920.00 162,400.00
427 Cresterea competitivitatii SC MENTOR TRADING SRL prin servicii de consultanta specializata pentru dezvoltare durabila MENTOR TRADING SRL 285,200.00 161,000.00
428 Cresterea competitivitatii firmei SC PRODINF SOFTWARE SRL prin facilitarea accesului la servicii de consultanta pentru crearea unui nou serviciu inovativ PRODINF SOFTWARE S.R.L. 291,922.87 164,400.00
429 Cresterea competitivitatii S.C. PRAXIS S.R.L. prin serviciii de consultanta specializata pentru dezvoltare durabila PRAXIS SRL 292,640.00 165,200.00
430 Achizitionare servicii de consultanta pentru dezvoltarea afacerii si cresterea competitivitatii in activitati de comert OFTALMO TERAPIA LIZ 2007 SRL 131,141.20 71,491.00
431 Elaborarea unui plan de afaceri pentru eficientizarea activităţii societăţii S.C. TELNET COMPUTERS SRL 62,917.50 37,010.00
432 Eficientizarea activităţii societăţii prin elaborarea unui studiu de fezabilitate S.C. PIBIT SRL 51,964.00 36,375.00
433 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea societăţii S.C. TELNET CONSTRUCT SRL 72,132.00 42,430.00
434 Planuri de viitor LABEL PRINT SRL 161,200.00 91,000.00
435 Achizitii de servicii de consultanta calificata in vederea dezvoltarii durabile a activitatii SC GREMI INTERNATIONAL SRL GREMI INTERNATIONAL S.R.L. 80,360.80 43,548.47
436 Cresterea competitivitatii SC KARPATEN OUTGOING SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta KARPATEN OUTGOING S.R.L. 290,240.00 164,500.00
437 Cresterea competitivitatii SC VOX 2000 COM SRL, prin achizitia de servicii profesioniste de consultanta in managementul integrarii activitatilor si proiectelor VOX 2000 COM SRL 70,000.00 36,693.00
438 Cresterea competitivitatii SC MEDISANA LAB SRL, prin achizitia de servicii profesioniste de consultanta in managementul integrarii activitatilor MEDISANA LAB SRL 100,000.00 53,630.00
439 Cresterea competitivitatii S.C. IMPACT CONSULT S.R.L. prin achizitionarea de servicii de consultanta IMPACT CONSULT S.R.L. 45,140.00 24,500.00
440 Cresterea competitivitatii SC INKASPRINT SRL, prin achizitia de servicii externalizate de consultanta in managementul de proiect cu scopul implementarii activitatii de procesare placi tipografice presensibile INKASPRINT SRL 38,000.00 17,500.00
441 Cresterea competitivitatii Webstyler SRL prin achizitionarea de servicii de realizare studiu de marketing pentru dezvoltarea serviciilor de relationship marketing online WEBSTYLER SRL 235,546.93 92,293.64
442 Servicii de consultanta specializata in managementul afacerii in vedrea cresterii competitivitatii S.C. VILO S.R.L. VILO S.R.L. 169,500.00 95,685.49
443 Cresterea competitivitatii SC MAP ADVERTISING SRL prin realizarea unui studiu de marketing cu privire la productia de material video pentru utilizarea in marketing viral MAP ADVERTISING SRL 239,968.07 94,072.80
444 Cresterea competitivitatii SC GMP ADVERTISING SRL prin realizarea unui studiu de marketing cu privire la marketingul social in Romania in vederea dezvoltarii unei noi linii de business GMP ADVERTISING SRL 245,494.51 96,296.74
445 Elaborare plan de afaceri pentru dezvoltarea unei linii de fabricare a articolelor din material plastic NEKSOS SISTEM SRL 209,312.00 118,160.00
446 Cresterea competitivitatii societatii SC ON AIR STUDIO SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta externa in vederea dezvoltarii strategiei de marketing a companiei ON AIR STUDIO SRL 243,836.58 95,629.56
447 Cresterea competitivitatii S.C. CHRONOS TRADE S.R.L. prin achizitionarea de servicii de consultanta CHRONOS TRADE S.R.L. 285,960.00 99,960.00
448 Cresterea competitivitatii SC EMASTER SOLUTIONS SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta EMASTER SOLUTIONS S.R.L. 174,840.00 98,000.00
449 Cresterea competitivitatii SC MARBO TRADE SRL prin achizitionarea de seervicii de consultanta MARBO TRADE S.R.L. 294,640.00 99,960.00
450 Cresterea competitivitatii firmei SC PRODINF SRL prin facilitarea accesului la servicii de consultanta pentru crearea unui nou serviciu si dezvoltarea strategiei de firma PRODINF SRL 297,060.00 167,300.00
451 Cresterea competitivitatii societatii PERFECT TOUR SRL prin achizitia de servicii specializate de consultanta externa PERFECT TOUR S.R.L. 172,581.78 93,649.50
452 Retehnologizarea circuitului informational in paralel cu extinderea afacerii la SC GRUPUL DE PRESA ROMAN SRL GRUPUL DE PRESA ROMAN SRL 311,771.34 168,000.00
453 Cresterea competitivitatii PHONETASTIC GSM S.R.L. prin dezvoltarea resurselor umane PHONETASTIC GSM SRL 174,840.00 98,000.00
454 Cresterea competitivitatii economice a S.C. PIETRE EDIL SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta externa specializate PIETRE EDIL SRL 104,780.00 59,150.00
455 Plan de afaceri si elaborarea de strategii de mediatizare si planuri de promovare IVATHERM SRL 191,720.00 107,100.00
456 Implementare servicii de consultanta pentru realizare strategie inovativa in cadrul S.C. GALED SYSTEM SECURITY G.S.S. S.R.L. GALED SYSTEM SECURITY G.S.S. SRL 278,417.20 153,671.00
457 Elaborare strategie inovativa in cadrul S.C. E-ONE CONSTRUCT S.R.L. E-ONE CONSTRUCT SRL 304,833.20 169,998.50
458 Achizitionarea de servicii de consultanta privind elaborarea unei strategii pentru solutii inovative si crearea de noi produse la SC MEDICAMED MARKET SRL MEDICAMED MARKET SRL 211,544.00 119,000.00
459 Sprijin pentru consultanta in vederea elaborarii de strategii pentru solutii inovative si crearea de noi servicii si produse VENT CONSULTING TEAM 253,580.00 140,000.00
460 Sprijin pentru elaborare strategie inovativa prin fonduri europene in cadrul SC BIP TELECOM SRL BIP TELECOM SRL 304,730.00 169,995.00
461 Planificarea strategica a afacerii pentru dezvoltarea si cresterea competitivitatii TELEVOICE GRUP SRL TELEVOICE GRUP SRL 206,111.14 112,890.02
462 Diferentierea si inovatia in servicii - achizitia de servicii de consultanta necesare dezvoltarii, eficientizarii si optimizarii activitatii in cadrul SC STARBYTE SRL STARBYTE SRL 300,219.92 169,478.99
463 Achizitionare de servicii de consultanta externa in vederea cresterii competitivitatii SC KRONECT COMUNICATII SRL KRONECT COMUNICATII SRL 306,741.68 169,999.90
464 Cresterea competitivitatii SC AEG INTERNATIONAL SERVICII SRL prin achizitia de consultanta profesionala in vederea elaborarii si implementarii de servicii inovativa si ecoeficiente A.E.G. INTERNATIONAL SERVICII SRL 228,200.00 126,000.00
465 Sprijin pentru consultanta pentru firma SC LEMON STUDIO SRL, prin achizitia de studiu de management pentru proiecte de investitii in domeniul marketingului LEMON STUDIO SRL 21,440.91 11,123.74
466 Consultanta pentru dezvoltarea competitiva a unui nou produs software de catre SC BIZZAR MEDIA SRL RESOURCING INNOVATION SRL (BIZZAR MEDIA SRL) 134,168.00 73,500.00
467 Studiu comparativ si elaborarea unei strategii de marketing pentru extinderea activitatii companiei in domeniul comertului electronic OLI PROD SERV IMPEX SRL 321,642.68 168,249.90
468 Consultanta pentru introducerea distributiei digitale a produselor companiei SC DIGITAL CUBE SRL DIGITAL CUBE S.R.L. 98,568.00 47,335.00
469 Cresterea competitivitatii firmei SC GOLD VOYAGE SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta externa GOLD VOYAGE SRL 144,460.00 80,500.00
470 Cresterea competitivitatii intreprinderii E-INVEST MARKETING SRL prin realizare strategie pentru dezvoltare servicii tip cercetare de piata online si studiu comparativ E-INVEST MARKETING S.R.L. 301,692.00 169,960.00
471 Cresterea competitivitatii firmei SC APOSTROF S.R.L. prin achizitionarea de servicii de consultanta externa APOSTROF SRL 132,060.00 73,500.00
472 Cresterea competitivitatii firmei SC TOP MANAGEMENT SOLUTIONS SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta externa TOP MANAGEMENT SOLUTIONS SRL 129,580.00 72,100.00
473 Accesarea de servicii de consultanta specializata in vederea cresterii competitivitatii pe piata a societatii GHP MANAGEMENT S.R.L. GHP MANAGEMENT S.R.L. 306,741.68 169,999.90
474 Studiu comparativ si elaborarea strategiei de marketing pentru extinderea activității companiei prin vanzarea de servicii de administrare pagini web, cu management de continut GODMOTHER SRL 307,030.52 160,001.10
475 Contractarea unor servicii de consultanta pentru intocmirea unui plan de afaceri pentru cresterea competitivitatii societatii MA NE CO COMP SC MANUFACTURING NECESARY CONSTRUCTION COMPANY SRL 157,140.00 74,970.00
476 Consultanta pentru realizarea si promovarea unui apart-hotel AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA 301,940.00 168,700.00
477 Consultanta pentru editarea unei reviste online despre achizitii publice si parteneriat public privat IBC PERFORM SRL 103,168.00 56,840.00
478 Achizitia de servicii de consultanta externa pentru planul de extindere a activitatii firmei SC TOMEXIM PRO SRL TOMEXIM PRO SRL 124,000.00 70,000.00
479 Achizitii de servicii de consultanta externa pentru planul de extindere a activitatii firmei SC EURAMA TARGET SRL EURAMA TARGET SRL 124,000.00 70,000.00
480 Achizitia de servicii de consultanta externa pentru planul de extindere a activitatii firmei S.C. SCALATARGET S.R.L. SCALA TARGET S.R.L. 124,000.00 70,000.00
481 Cresterea competitivitatii SC ENERCONSTRUCT SERVICII SRL ENERCONSTRUCT SERVICII SRL 57,908.00 31,990.00
482 Cresterea competitivitatii economice in cadrul SC POPĂESCU & CO SRL din Municipul București POPAESCU & CO SRL 152,787.00 85,550.00
483 Sprijin pentru consultanta pentru firma SC ARCO EXPERT SRL, prin achizitia de studiu de management pentru proiectele de investitii pe urmatorii 3 ani ARCO EXPERT SRL 21,440.00 11,123.73
484 Cresterea competitivitatii DANIMATED STUDIO S.R.L. prin implementarea proiectului - Consultanta pentru competitivitate prin inovare (CCI) DANIMATED STUDIO S.R.L. 80,988.00 45,437.00
485 Elaborarea unui plan de dezvoltare si stimulare a resurselor umane la SC ALCOR INVEST 2000 SRL in vederea extinderii afacerii si realizarea unui studiu de marketing pentru distributia automatelor de tip snack&food ALCOR INVEST 2000 SRL 303,142.86 170,000.00
486 Servicii informationale de sprijn pentru comunitatile locale si micii antreprenori OPERATIONS RESEARCH S.R.L. 293,012.00 165,410.00
487 Eficientizarea activităţii societăţii prin elaborarea unui plan de afaceri S.C. PANEX GRUP SRL 62,917.50 37,010.00
488 Elaborarea studiului de marketing necesar dezvoltării activităţii firmei S.C. EURONET SRL S.C. EURONET SRL 61,500.00 36,100.00
489 Achizitie servicii de consultanta pentru dezvoltarea firmei SC IRIMAT CONS SRL IRIMAT CONS SRL 168,400.00 94,500.00
490 Cresterea competitivitatii SC FILTRE AER CURAT SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta externa FILTRE AER CURAT SRL 89,516.55 47,673.15
491 Achizitia de consultanta economica si tehnica pentru cresterea eficientei energetice a SC IPSAR S.A. si pentru dinamizarea vanzarilor IPSAR S.A. 350,700.00 168,000.00
492 Achizitia de servicii de consultanta specializata in vederea cresterii competitivitatii si consolidarii societatii SC ACKO INVESTMENTS SRL ACKO INVESTMENTS SRL 142,763.68 79,892.40
493 Plan de afaceri privind dezvoltarea SC UDALEX COM SRL prin achizitionarea de echipamente de productie si constructie hala UDALEX COM SRL 210,800.00 118,650.00
494 Consolidarea si imbunatatirea pozitiei pe piata a afacerii in domeniul constructiilor INMAR GENERAL SERV CONSTRUCT SRL (LAMIS PREST CONSTRUCT SRL-D) 151,280.00 84,000.00
495 Cresterea competitivitatii SC FOTO TECHNOLOGIES SRL prin servicii de consultanta in afaceri FOTO TECHNOLOGIES S.R.L. 123,500.00 67,741.93
496 Dezvoltarea activităţii societăţii prin elaborarea unui plan de afaceri S.C. LALELE IMPEX SRL 64,560.00 37,976.00
497 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea societăţii S.C. CLTM ACCORD GROUP SRL 61,837.00 36,375.00
498 Eficientizarea activităţii societăţii prin elaborarea unui plan de afaceri S.C. ANDREEA CLEO SRL 61,837.00 36,375.00
499 Elaborarea unui plan de afaceri pentru dezvoltarea societatii UNI PHONE SRL 61,837.00 36,375.00
500 Cresterea competitivitatii firmei SC COMALAT SRL prin achizitionarea de servicii de consultanta externa COMALAT SRL 174,840.00 98,000.00
501 Achizitia serviciilor de consultanta in vederea elaborarii unui plan de afaceri pentru introducerea pe piata a unor produse de calitate, la preturi competitive si unui studiu comparativ pentru utilizarea unei solutii informat ABELARO COM SRL 165,680.00 92,400.00
502 Diferențierea - soluție pentru creșterea competitivitatii economice VELO SPORT SRL 257,884.00 144,270.00
503 Reciclare pentru viitor DELTA GAS LNC SRL 162,200.00 91,000.00
504 Servicii de consultanta specializate pentru competitivitate in cadrul societatii CORSARU ROSU SERVICE SRL CORSARU ROSU SERVICE SRL 39,255.76 22,500.00
505 Servicii de consultanta specializate pentru competitivitate in cadrul societatii HAMEI EXIM SRL HAMEI EXIM SRL 299,214.29 167,500.00
506 Cresterea competitivitatii S.C. GAMMA VET IMPEX SRL GAMMA VET IMPEX SRL 117,428.00 65,450.00
507 Cresterea competitivitatii economice a firmei SC CLASSIC SOLUTION CENTER SRL prin achizitionarea unui Plan de Afaceri CLASSIC SOLUTION CENTER SRL 28,826.86 19,310.80
508 Consultanta in cadrul AGROMEC STEFANESTI AGROMEC STEFANESTI S.A. 210,800.00 119,000.00
509 Facilitarea accesului GLOBE MEDIA ADVERTISING la servicii de consultanta pentru crearea unui nou serviciu și stimularea resurselor umane implicate in furnizarea noului serviciu GLOBE MEDIA ADVERTISING SRL 297,968.58 167,700.00
510 Cresterea competitivitatii SC GREEN AGENCY SRL prin achizitia unui studiu de marketing GREEN AGENCY SRL 90,520.00 50,400.00
511 Cresterea competitivitatii economice a societatii HI-EXPERT prin imbunatatirea strategiei de marketing si management HI-EXPERT SRL 215,760.00 120,400.00
512 Cresterea competitivitatii SC E-BODA DISTRIBUTION SRL prin achizitia de consultanta de management E-BODA DISTRIBUTION SRL (ROSAL IMPORT-EXPORT SRL) 62,248.00 34,300.00
513 Cresterea competitivitatii SC VIVA CONSULT SRL prin accesul la broadband VIVA CONSULT S.R.L. 98,023.24 64,819.36
514 Dezvoltare infrastructura informatica si acces la internet broadband ERGOLOGIC CONTROLS SRL 92,633.58 65,659.05
515 Upgradarea conectivitatii broadband si imbunatatirea infrastructurii TIC la LAS VEGAS-MI LAS VEGAS-MI S.R.L. 137,415.25 79,680.38
516 Accesul S.C. PANEURO PIESE SI ACCESORII AUTO S.R.L. la broadband si servicii conexe PANEURO PIESE SI ACCESORII AUTO S.R.L. 129,514.28 77,743.80
517 Cresterea competitivitatii S.C. MUSA-PITESTI '96 S.R.L. prin upgradarea legaturii broadband MUSA-PITESTI 96 S.R.L. 139,206.74 58,399.65
518 Cresterea competitivitatii SC EURO TEHNO GROUP SRL prin accesul la broadband EURO TEHNO GROUP S.R.L. 143,080.50 98,529.75
519 Infiintarea si dezvoltarea infrastructurii TIC a ASOCIATIEI PROPRIETARILOR DE PADURE ECOSILVA, prin conectarea la internet si achizitionarea de echipamente conexe ASOCIATIA PROPRIETARIOR DE PADURE ECOSILVA - ARGES 114,332.34 87,593.33
520 Marirea gradului de utilizare it&c in cadrul SC EUROTEK SRL EUROTEK S.R.L. 73,412.34 53,283.15
521 Consolidare infrastructura IT si upgrade conexiune Internet broadband AMIRAS C&L IMPEX SRL 162,756.20 93,127.50
522 Consolidarea infrastructurii TIC N & L PREST COM S.R.L. 122,846.79 89,162.99
523 Dezvoltarea SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL prin intensificarea utilizarii TIC OYL COMPANY HOLDING AG SRL 136,902.84 98,059.97
524 Modernizarea SC REAL TEST SRL prin cresterea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor REAL TEST SRL 137,612.10 92,612.25
525 Consolidarea SC Primprest SRL prin cresterea utilizarii TIC. PRIMPREST S.R.L. 37,393.44 26,762.40
526 Dezvoltarea S.C. CONCIVIC S.R.L prin cresterea utilizarii tehnologiei informatei si comunicatiilor CONCIVIC SRL 100,599.84 61,751.65
527 Consolidarea microintreprinderii SC SPATARELU FIX SRL prin intensificarea utilizarii TIC SPATARELU FIX S.R.L. 34,804.94 21,513.15
528 Dezvoltarea economica a SC PUNCT ADVERTISING SRL prin utilizarea tehnologiei informatiei PUNCT ADVERTISING S.R.L. 94,743.26 65,299.30
529 Dezvoltarea infrastructurii tehnologiei informationale si a comunicatiilor pentru SC PRAM SRL PRAM S.R.L. 101,841.20 73,917.00
530 Implicare sociala prin dezvoltarea infrastructurii tic FUNDATIA EMMA 105,400.00 76,451.25
531 Imbunatatirea tehnologiei informatilor si comunicatiilor in cadrul SC DOMAREX '94 SRL DOMAREX 94 S.R.L. 82,534.40 58,779.00
532 Marirea gradului de utilizare IT C in cadrul SC Cabinet Medical Ghita Liviu SRL CABINET MEDICAL DR. GHITA LIVIU S.R.L. 106,793.14 68,899.95
533 Marirea gradului de utilizare IT&C in cadrul SC RAMVAS SRL RAMVAS SRL 120,068.58 82,152.45
534 Daruind vei dobandi ASOCIATIA CENTRUL SOCIAL - CULTURAL - RELIGIOS PATRIARHUL TEOCTIST 103,972.31 79,656.21
535 Cresterea competitivitatii economice prin modernizarea sistemelor tic ANGHEL POPESCU CONSULTING SRL 136,375.20 88,479.00
536 Conectarea la internet si achizitionarea echipamentelor conexe pentru SC EVOTRACKING SRL EVOTRACKING SRL 87,395.20 63,432.00
537 Infinio Solutions - mai aproape de clienti prin prezenta on-line INFINIO SOLUTIONS SRL 53,794.30 38,706.75
538 Asigurarea accesului la internet si a serviciilor conexe pentru SC Firenze Com SRL FIRENZE COM S.R.L. 74,569.88 53,233.27
539 Dezvoltarea infrastructurii tehnologiei informationale si a comunicatiilor pentru NISAB CONS NISAB-CONS S.R.L. 116,902.86 84,848.85
540 Internetul o sansa dezvoltarii MEDITERRANEAN HOLIDAYS S.R.L. 99,498.84 70,380.90
541 Conectare la internet broadband si achizitionare echipamente conexe pentru Asociatia Liga MiniFotbal ASOCIATIA LIGA MINI FOTBAL 130,367.40 87,623.26
542 Upgrade acces broadband si infrastructura IT la SC Metatools SRL METATOOLS SRL 109,355.60 77,481.00
543 Upgrade acces broadband si infrastructura IT la SC Industrial Conex VMC SRL INDUSTRIAL CONEX VMC S.R.L. 106,925.20 75,537.00
544 Upgrade acces broadband si infrastructura IT la SC ISYS Professional SRL ISYS PROFESSIONAL SRL 64,687.70 46,046.25
545 Internet rapid pentru afaceri mai bune TEHNOINSTRUMENT IMPEX SRL 137,767.10 99,722.25
546 Cresterea competitivitatii INDUSTRIAL CRUMAN SRL prin upgradarea infrastructurii TIC INDUSTRIAL CRUMAN SRL 137,476.32 98,881.20
547 Cresterea competitivitatii economice prin imbunatatirea infrastructurii IT in cadrul ALPITEX SRL ALPITEX SRL 130,273.16 73,614.60
548 Cresterea competitivitatii SC LORENZZO SRL prin conectarea la internet broadband LORENZZO S.R.L. 128,934.58 93,581.55
549 Dezvoltarea infrastructurii TIC pentru NELDY IMPEX NELDY IMPEX SRL 113,068.78 73,358.55
550 Si ei sunt ai nostri ASOCIATIA SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE URZICENI 104,065.76 79,727.80
551 Cresterea competitivitatii economice a SC Matache & Co prin utilizarea tehnologiei informatiei MATACHE & CO S.R.L. 114,494.80 82,921.06
552 Upgradarea conexiunii de Internet si achizitia de echipament TIC la S.C. Eralbi Dream Flowers S.R.L. ERALBI DREAM FLOWERS S.R.L. 69,380.84 49,632.57
553 Achizitionare de echipamente TIC si Servicii de Internet Broadband la S.C. Casa Augsburg Wellness S.R.L. CASA AUGSBURG WELLNESS SRL 43,855.58 31,830.65
554 Eficienta operationala prin upgradarea conexiunii broadband si consolidarea infrastructurii TIC B & B SRL 142,349.52 85,605.75
555 Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe a SC TIC MARCON SRL TIC MARCON S.R.L. 19,526.90 14,172.75
556 Dezvoltarea Infrastructurii informatice si de comunicatii HIDRO OLT SRL 124,000.00 90,000.00
557 Dezvoltarea capacitatii de IT la Mercantis Big SA MERCANTIS BIG SA 117,427.38 83,784.15
558 Competitivitate si eficienta prin utilizarea de servicii si echipamente TIC performante TOTAL AQUA DISTRIBUTION SRL 136,796.80 87,516.00
559 Deschide lumea ASOCIATIA MUTUALA AMUS FRANCE ROUMANIE 123,352.10 87,188.63
560 Modernizare infrastructura TIC - DEPACO SRL DEPACO S.R.L. 199,633.80 98,612.04
561 Dezvoltarea firmei SC ENERGOMONTAJ GRUP SRL prin achizitia de echipament IT ENERGOMONTAJ GRUP SRL 92,649.70 67,245.75
562 Competitivitate si performanta in cadrul SC CORD IMPEX SRL prin modernizarea infrastructurii TIC CORD IMPEX SRL 134,698.72 84,440.25
563 Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe a SC E-LABORATOR FEERIA SRL E-LABORATOR FEERIA SRL 137,776.40 84,924.00
564 Cresterea capacitatii de informare si comunicare a SC RACMAN SRL prin utilizarea TIC RACMAN SRL 54,734.53 36,014.18
565 Modernizarea activitatii de turism al SC DINAMIC HOUSE prin dotarea cu it si software aferent DINAMIC HOUSE S.R.L 42,817.40 23,728.50

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email