Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului - Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii

Ghid pentru operațiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”

Ghid pentru operațiunea 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale”

Ghid pentru operațiunea 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare”

Ghid pentru operațiunea 1.3.2 „Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor”

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email