Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

AAS CONSTRUCT SRL: Staţie de betoane modernizată cu utilaje şi exchipamente performante

Beneficiar: SC AAS CONSTRUCT SRL

Titlu proiect: „Modernizarea activităţii de producţie - SC AAS CONSTRUCT SRL”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 10 luni (6.11.2013 – 6.06.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 1.886.557,22 lei
- valoare eligibilă: 1.521.417,11 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 1.064.991,98 lei

Obiective: Creşterea competitivităţii societăţii şi a capacităţii de producţie, prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante, astfel încât să satisfacă cererea de beton de pe piaţa locală

Indicatori:
- şase active tangibile achiziţionate;
- cinci locuri de muncă nou create;
- 25 de locuri de muncă menţinute;
- creşterea cifrei de afaceri cu 30,1%.

AAS CONSTRUCT este o societate înființată în anul 1994, ce desfăşoară activităţi de lucrări de construcţii retidenţiale şi nerezidenţiale şi de fabricare a betonului, având sediul social în Alexandria, județul Teleorman.

Compania abordează activitatea de construcţii ca pe un parteneriat între executat şi beneficiar, acest parteneriat presupunând o bună colaborare cu toate părţile implicate în realizarea proiectului, în scopul optimizării fiecărui aspect al proiectului de construcţii.

Scopul societăţii este de a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi, prin furnizarea betonului necesar în lucrările de construcţii, la preţuri accesibile, în condiţiile respectării termenelor de livrare. Obiectivul companiei îl constituie creşterea competitivităţii, astfel încât să devină unul dintre cei mai importanţi competitori pe piaţa regională de lucrări de construcţii, prin extinderea permanentă a activităţii în domeniul fabricării betonului, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.

Prin proiectul „Modernizarea activităţii de producţie - SC AAS CONSTRUCT SRL”, primul, de altfel, pentru care societatea a primit finanţare europeană, s-a urmărit continuarea modernizării staţiei de betoane, prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente moderne şi eficiente, necesare procesului de producţie, având ca impact creşterea cifrei de afaceri cu 30,1% şi crearea a 5 locuri de muncă.

Tudor Seba, administratorul companiei, spune că prin această investiţie realizată cu ajutorul fondurilor europene, AAS CONSTRUCT SRL este astăzi „dotată cu cele mai moderne și eficiente tehnologii existente pe piață, fapt ce ne permite să ne adaptăm oferta la cerințele clienților, prin furnizarea de beton la standarde înalte de calitate, în condițiile asigurării unei cote optime de profit”.

În ceea ce priveşte derularea proiectului, administratorul companiei afirmă că etapa cea mai dificilă a fost implementarea propriu-zisă a contractului: „Chiar dacă am apelat la o firmă de consultanță în domeniu, mi s-a părut că partea cea mai dificilă a fost implementarea proiectului, cu tot ceea ce implică acest lucru - timp investit, pregătirea tuturor documentaţiilor, identificarea potențialilor ofertanți pentru utilaje și procedurile de achiziție”. Cu toate acestea, compania a reuşit să ducă la bun sfârşit proiectul, primind sprijin constant din partea Organismului Intermediar POS CCE, aşa cum aflăm din cele declarate de administrator: „Colaborarea cu ADR Sud Muntenia a fost una foarte eficientă și de un real folos. Am găsit sprijin din partea tuturor celor implicați din cadrul Agenției, de câte ori am avut nevoie, pe toată perioada de implementare a proiectului”.

Deşi, aşa cum povesteşte adiministratorul Tudor Seba, a întâmpinat dificultăţi în derularea proiectului, fiind la prima experienţă în accesarea de fonduri europene, este interesat să realizeze şi alte investiţii pe viitor: „Datorită acestui proiect, obiectivele noastre au fost realizate cu succes, determinându-ne ca pe viitor să ne dorim să depunem și alte proiecte pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile”.

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email