Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Organism Intermediar POS CCE

Serviciul Organism Intermediar POS CCE

Sediu: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001
Telefon: 0342-100.160
E-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro

Raluca Cristache
Șef serviciu OI POS CCE
E-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro

Sergiu Manole
Șef birou monitorizare proiecte
E-mail: monitorizare.poscce@adrmuntenia.ro

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email