Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

AUROCOM SRL: Echipamente pentru modernizarea secorului productiv

Beneficiar: SC AUROCOM SRL

Titlu proiect: „Creşterea competitivităţii prin modernizarea sectorului productiv”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 11 luni (5.09.2013 – 5.08.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 1.765.685,20 lei
- valoare eligibilă: 1.423.939,68 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 996.757,77 lei

Obiective: Creşterea cifrei de afaceri şi a numărului locurilor de muncă

Indicatori:
- 96 de active tangibile achiziţionate;
- cinci locuri de muncă nou create;
- 45 de locuri de muncă menţinute;
- creşterea cifrei de afaceri cu 20%.

Industria europeană de textile şi confecţii are o tradiţie îndelungată în domeniul inăvării, modă şi creativitate. Deşi există o competiţie globală acerbă şi o realocare semnificativă a manufacturării în ţările cu mână de lucru ieftină, industria de textile şi ocnfecţii continuă să reprezinte unul din sectoarele de bază ale economiei europene.

Spre deosebire de anumite industrii din Europa, cea textilă şi de confecţii este lider mondial în utilizarea tehnologiei, inovarea de procese şi produse, inclusiv crearea modei şi a altor activităţi de inovare.

Contextul în care AUROCOM SRL îşi desfăşoară activitatea şi doreşte să se extindă, respectiv să se dezvolte, se caracterizează prin următoarele tendinţe – piaţă atractivă pentru companiile româneşti, dar şi pentru cele străine şi, totodată piaţă previzibilă, cu un evident trend crescător pe termen lung ca urmare a nevoii în creştere constantă de articole textile.

Prin proiectul finanţat cu fonduri nerambursabile POS CCE s-a dorit consolidarea poziţiei societăţii AUROCOM pe sectorul de piaţă destinat fabricării de articole de lenjerie de corp, precum şi creşterea satisfacţiei clienţilor, prin diversificarea ofertei de produse de calitate, realizate la termen. Societatea teleormăneană estimează că piaţa de desfacere poate fi asigurată şi câştigată prin tehnologizare şi, implicit, eficientizarea activităţii de producţie.

Cu autorul fondurilor europene, AUROCOM SA a achiziţionat aproape 100 de echipamente, fiind vorba de maşini de cusut, surfilat, de brodat, spănuit, maşină cu braţ cilindric, de executat butoniere, presă termotransfer, aparate de etichetat etc.

Acesta este primul proiect pentru care AUROCOM SRL primeşte finanţare europeană, decizia administratorului Roland Stravarache de a accesa fonduri nerambursabile fiind luată din dorinţa de a consolida şi moderniza sectorul productiv al companiei, aşa cum declară chiar el: „Având în vedere faptul că piaţa fabricării confecţiilor textile a cunoscut în ultima perioadă de timp o creştere importantă, datorită volumului ridicat al cererii pentru astfel de produse, în urma cercetărilor întreprinse de societate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieţii s-a luat decizia de a consolida şi moderniza sectorul productiv pentru prima dată prin accesarea de fonduri europene”.

În perioada implementării proiectului, cea mai dificilă etapă a fost achiziţionarea echipamentelor, unde au fost întâmpinate probleme cauzate de către furnizori.

Administratorul societăţii AUROCOM, astăzi, după finalizarea proiectului, poate afirma că, deşi a întâmpinat o serie de dificultăţi în derularea contractului de finanţare, crede în importanţa şi plusvaloarea adusă unei companii accesarea fondurilor europene. „Din proprie experienţă vă putem spune că fondurile europene contribuie la îmbunătăţirea mediului de afaceri. În cazul nostru, prin implementarea proiectului, activitatea societăţii s-a dezvoltat rapid, banii europeni fiind folositori”. Roland Stravarache pregăteşte în prezent idei de proiecte, pentru care să poată aplica şi câştiga finanţare nerambursabilă din programele ce vor fi lansate pentru următorul exerciţiu financiar 2014 – 2020. „În acest moment vă putem spune ca suntem interesaţi să accesăm fonduri nerambursabile şi din viitoarele Programe Operaţionale, în special pentru investiţii în mijloace fixe”.

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email