Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Catali Shoes S.R.L., județul Argeș

Beneficiar: SC CATALI SHOES SRL

Titlu proiect: „Achiziţii echipamente şi utilaje specifice activităţii de încălţăminte”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 8 luni (12.12.2013 – 5.08.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 1.658.659 de lei
- valoare eligibilă: 1.337.629,20 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 936.339,48 lei

Obiective: Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii moderne şi inovative conform strandardelor internaţionale.

Indicatori:

  • 34 de active tangibile achiziţionate;
  • creşterea cifrei de afaceri cu 11,23% la sfârşitul perioadei de implementare;
  • şase locuri de muncă nou create;
  • 57 de locuri de muncă menţinute.

SC Catali Shoes, ce activează în domeniul fabricării încălţămintei pe piaţa argeşeană, se află într-un amplu program de retehnologizare şi redefinire a produselor interne, în scopul creşterii performanţelor, a productivităţii şi competitivităţii pe piaţa locală şi zonală.

Proiectul „Achiziţii echipamente şi utilaje specifice activităţii de încălţăminte”, pentru care a primit finanţare în luna decembrie 2013, a avut un rol foarte important în realizarea acestui program, fără de care societatea nu ar fi reuşit să-şi dezvolte capacitatea de producţie şi să-şi consolideze astfel poziţia pe piaţă.  

Pentru administratorul SC Catali Shoes, Cătălin Alexandru Grosu, aceasta este pentru prima dată când beneficiază de asistență financiară nerambursabilă, recunoscând că, din acest motiv, toate etapele derulate – de la scrierea până la implementarea proiectului –  au fost dificile, dar, cu toate acestea, nu s-a lăsat copleşit de noutatea dată de realizarea unei investiţii europene şi problemele întâmpinate în ducerea la bun sfârşit a proiectului. „Motivul principal pentru care am apelat la accesarea fondurilor europene îl constituie dezvoltarea și modernizarea activității companiei, prin retehnologizare, precum și creșterea productivității acesteia, în contextul creșterii concurenței firmelor ce activează pe aceeași piață. Ajutorul financiar acordat din fondurile europene ne-a permis achiziționarea de echipamente și tehnologii moderne și inovative conform standardelor internaționale.”, spune, cu mândrie, administratorul firmei proaspăt dezvoltate.

Pe perioada implementării contractului de finanţare, importantă este strânsa colaborare cu Organismul Intermediar din regiunea unde se implementează proiectul. Acest lucru este susţinut şi de administratorul SC Catali Shoes, care afirmă că „pe perioada derulării contractului de finanțare, colaborarea pe care am avut-o cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost una foarte bună, deoarece acolo am găsit sprijin din partea echipei Agenției și răspunsuri la toate neclaritățile intervenite pe perioada implementării contractului”.

Astăzi, după finalizarea lui, putem să-l clasăm în categoria proiectelor de succes, din care Alexandru Grosu a tras multe învăţături, după cum spune şi el: „din implementarea proiectului am învățat că trebuie să fim organizați și să planificăm riguros activitățile. De asemenea, considerăm că accesarea fondurilor europene contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri”.

Şi pentru că a căpătat experienţă în accesarea de fonduri europene, acum aşteaptă cu interes lansarea noilor programe de finanţare pentru perioada 2014 – 2020, dorind să achiziţioneze alte utilaje necesare: „pe viitor suntem interesați de accesarea în continuare a fondurilor europene. Pentru perioada următoare am dori să achiziționăm un alt tip de utilaje pentru producția de încălțăminte, deoarece ne-am propus să dezvoltăm o nouă ramură de producție, numită de către noi ’LEJER’. Această ramură de producție include o încălțăminte mult mai flexibilă și mai lejeră”.

Ce sfat are pentru viitorii aplicanţi? „Să fie încrezători că aceste programe de finanțare îi vor ajuta foarte mult în dezvoltarea propriei afaceri.”

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email