Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

SC CLEMANS AL GLASS SRL: Utilaje performante pentru îmbunătăţirea fluxului de producţie

Beneficiar: SC CLEMANS AL GLASS SRL SRL

Titlu proiect: „Achiziţionarea de utilaje performante la SC CLEMANS AL GLASS SRL”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 12 luni (5.09.2013 – 6.06.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 1.281.549,73 lei
- valoare eligibilă: 1.033.507,84 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 620.104,71 lei

Obiective: Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv prin achiziţia de noi utilaje performante şi creşterea competitivităţii firmei în plan regional şi îmbunătăţirea fluxului de producţie

Indicatori:

  • achiziţia a şapte active tangibile;
  • crearea a două locuri de muncă;
  • menţinerea a 37 de locuri de muncă;
  • creşterea cifrei de afaceri cu 5%.

Înfiinţată în 1992, cu capital integral privat, CLEMANS SRL este un nume bine cunoscut pe piaţa furnizorilor de materiale de construcţii, electrice, instalaţii sanitare, apă, gaz şi termopan din România, fiind unicul distribuitor în zona Sud Muntenia pentru mai multe firme de renume de la noi din ţară.

Sub sloganul „Noi dăm viaţă sticlei!”, firma CLEMANS AL-GLASS SRL deţine una dintre cele mai moderne fabrici de tâmplărie AL şi PVC din Piteşti, unde sunt prelucrate oglindă şi sticlă prin procedee de cantuire, fazetare, găurire, tăiere, sablare, securizare şi laminare.

Societatea se adresează tuturor investitorilor, asigurându-le în egală măsura diversitate şi calitate în ofertă, consultanţă în alegere şi promptitudine la livrare.

Administratorul Florente Cleianu nu este la prima încercare de accesare a fondurilor europene nerambursabile, acesta amintindu-şi de primul moment în care a obţinut finanţare nerambursabilă, în 2011, pentru ambele firme - SC CLEMANS SRL şi SC CLEMANS AL-GLASS SRL, prin care a reuşit să achiziţioneze două linii tehnologice diferite de producţie a sticlei. După aceste două proiecte, administratorul aminteşte că a mai depus unul „pentru SC Clemans SRL, prin care am achiziţionat o macara, iar pentru SC Clemans Al-Glass SRL încă două, dintre care ultimul este în curs de implementare”.

Motivul principal pentru care a apelat la fondurile europene îl reprezintă accelerarea procesului de dezvoltare și modernizare al celor două firme. „Atât noua tehnologie utilizată, cât mai ales completarea activităților celor două societăți, au adus ca valoare adăugată următoarele aspecte: creşterea capacității de producţie, calitatea net superioară a produselor oferite, crearea de noi locuri de muncă, precum şi raportul calitate/preț competitiv la nivel local şi regional.”

Prin implementarea proiectelor europene în cadrul SC Clemans SRL și SC Clemans Al-Glass SRL, Florente Cleianu afirmă că a intenționat să dea „o nouă identitate propriilor afaceri, permițându-ne în acelaşi timp să ne adaptăm activitățile la cerinţele și restricţiile care se manifestă pe piaţa pe care cele două firme ale noastre își desfășoară activitatea. Totodată, aceste proiecte au răspuns complet nevoii noastre de dezvoltare pe termen lung, de adaptare la piaţa europeană și reprezintă răspunsul potrivit pentru realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus în strategia de dezvoltare și evoluţie viitoare a afacerilor noastre.”

În ceea ce priveşte etapele proiectului, administratorul consideră că, atât scrierea proiectului, cât și implementarea acestuia, sunt dificile. „Totuși, partea de implementare aș spune că este mult mai laborioasă și necesită o atenție sporită. Sunt aspecte legate în primul rând de termene, ce trebuie respectate ’cu sfinţenie’. Nerespectarea acestora poate duce chiar la rezilierea contractului de finanțare.”

Ori de câte ori a întâmpinat probleme în implementare, a reuşit să le rezolve cu ajutorul experţilor ADR Sud Muntenia, spunând că „datorită colaborării impecabile cu Agenţia pentru Dezvltare Regională Sud Muntenia am reuşit să ’descâlcim toate iţele proiectelor’, fără a avea, până în acest moment, corecţii de niciun fel. De când au fost înființate Organismele Intermediare, lucrurile merg mult mai repede. Mulţumesc tuturor celor ce lucrează în cadrul Agenţiei pentru promptitudinea de care au dat dovadă în acordarea ajutorului solicitat, pentru sfaturile și opiniile oferite, ceea ce a condus la implementarea fără probleme a proiectelor finalizate sau în desfășurare”.

Acum, după toată această experienţă acumulată prin implementarea proiectelor pentru cele două societăţi, administratorul afirmă că lecţia învățată din perioada derulării investiţiilor europene este,  pentru el, „rigurozitatea, atât a respectării termenelor proiectului, cât și a procedurilor de achiziţie a utilajelor” şi recomandă solicitanţilor de fonduri europene să acorde o mare atenție în scrierea proiectului, în elaborarea previziunilor, pentru că de ele depinde implementarea cu succes a proiectului.

Florente Cleianu aşteaptă un interes lansarea ghidurilor pentru programele de finanţare unde poate fi eligibil pentru a dezvolta societăţile pe care le administrează: „Sperăm ca și în anii următori să accesăm fonduri nerambursabile în domeniul în care desfășurăm afacerile şi să înlocuim utilajele ce nu mai corespund din punct de vedere tehnologic”.

Ca și schimbare în sistemul de accesare a fondurilor europene, în cadrul viitoarelor programe europene, administratorul societăţilor CLEMANS spune că ar dori să se acorde „o atenție mai mare notificărilor prin care se solicită schimbarea caracteristicilor tehnice ale utilajelor. Acest aspect este legat de decalajul apărut în urma diferenţei de timp între întocmirea și depunerea cererii de finanţare și data demarării procedurii de achiziţie a utilajelor (ex: avem cererea de finanţare depusă în 2011 și execuţia utilajelor se va face în 2015, o diferenţă de patru ani, care, din cauza progresului tehnic, induce noi abordări tehnologice).”

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email