Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

E-LABORATOR FEERIA SRL: Tehnologii moderne pentru fabricarea mobilei

Beneficiar: SC E-LABORATOR FEERIA SRL

Titlu proiect: „Creşterea competitivităţii SC E-Laborator Feeria SRL prin achiziţionarea de utilaje performante”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 6 luni (6.11.2013 – 26.06.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 1.458.917,19 lei
- valoare eligibilă: 1.173.129,12 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 821.190,39 lei

Obiective: Creşterea cifrei de afaceri, a numărului locurilor de muncă cu peste 20%, precum şi a calităţii şi eficenţei. 

Indicatori: 
- creşterea cifrei de afaceri cu 12,04%;
- achiziţia a trei active tangibile; 
- crearea a şase locuri de muncă.

SC E-LABORATOR FEERIA a luat naştere în anul 2005 în localitatea dâmboviţeană Băleni şi are ca domeniu de activitate producerea de mobilier de laborator specializat şi mobilier de birou, depozite, vestiare etc.. 

Necesitatea accesării fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul POS CCE s-a născut din dorinţa de a îmbunătăţi calitatea produselor realizate de companie, prin creşterea nivelului de dotare tehnică prin achiziţionarea de echipamente de ultimă generaţie.

Proiectul european face parte din strategia de dezvoltare a companiei, utilajele creând două noi fluxuri tehnologice conexe, eficiente, ce au ca punct de plecare mobilierul de laborator. 

Radu Lazăr, administratorul companiei, are o experienţă profesională de peste 13 ani în domeniu comerţului şi producţiei de aparatură de laborator. Fondurile nerambursabile obţinute în cadrul POS CCE reprezintă prima experienţă de succes în implementarea de proiecte europene. Recunoaşte însă că la început nu a înţeles exct mecanismul, afirmând că „inițial, am crezut că fondurile europene sunt o alternativă la creditul bancar”.

Cea mai dificilă etapă în derularea unui astfel de proiect european, spune Radu Lazăr că „este întotdeauna cea care urmează, când trebuie ca în următorii 3 ani să ai profit, să păstrezi toți angajații, să crești cifra de afaceri, să nu ai datorii etc., fără nicio garanție asupra comenzilor/ încasărilor, asupra calității pregătirii forței de muncă pe care o angajezi”.

Dificilă a fost pentru administratorul E-LABORATOR FEERIA și scrierea proiectului și așteptarea până la analiza și semnarea contractului, când parametrii firmei se schimbă și banca nu-ți mai acordă creditul”.

Conştientizează importanţa accesării fondurilor europene, exemplificând că acestea, „sunt ca un sanitar într-o afacere: cresc transparența afacerii respective, crește încrederea în acel investitor, pentru că cineva din exterior i-a verificat afacerea înainte să-i dea finanțarea, investițiile respective cresc calitatea și diversitatea produselor pe piața locală și ai încredere, ca și cumpărător, că furnizorul are cu ce să realizeze comanda”.

Lecțiile învățate în urma implementării sunt multe pentru Radu Lazăr: „să am un plan de dezvoltare în care să cred și pe care să-l urmez, indiferent de unde vine finanţarea, să știu foarte bine ce vreau să cumpăr, cu specificații tehnice bine definite încă de la scrierea proiectului, să am surse de finanțare asigurate”. Şi pentru că acum poate afirma că a căpătat o experienţă importantă în urma implementării proiectului POS CCE, este interesat să facă investiții și prin următoarele programe ce vor fi lansate pentru perioada 2014 – 2020. Investiţiile vizate sunt în achiziţionarea de utilaje de producție care să crească productivitatea și gradul de dotare cu produse şi utilaje de ambalare, care să asigure integritatea produselor la transport și care să îi permită să poată livra și pe piața internaţională. De asemenea, ar fi interesat să acceseze fonduri pentru realizarea de investiții în domeniul producerii de energie eoliană și solară: „Locația noastră în mediul rural are avantaje, dar are si dezavantaje. Suntem într-o zonă în care vântul suflă tot timpul anului. Am dori să facem investiții în domeniul producerii de energie eoliană și solară, în primul rând pentru consumul nostru și pentru protejarea utilajelor de căderile de tensiune”.

Administratorul E-LABORATOR FEERIA, în urma experienţei acumulate în accesarea de fonduri europene, sfătuieşte aplicanţii „să-și facă planul de afaceri pe care sunt dispuși să-l aplice, chiar și cu fonduri de la bancă sau din surse proprii”.

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email