Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

GIMART IMPORT-EXPORT SRL: Investiții în echipamente performante

Beneficiar: SC GIMART IMPORT-EXPORT SRL

Titlu proiect: „Modernizarea SC Gimart Import-Export SRL prin investiții în echipamente performante”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 12 luni (5.09.2013 – 16.07.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 1.039.640 de lei
- valoare eligibilă:  836.000 de lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 501.600 de lei

Obiective: Creşterea competitivităţii companiei la nivelul regiunii Sud Muntenia, precum şi accesul pe noi pieţe naţionale și internaționale în domeniul fabricării de structuri și confecții metalice, prin creşterea gradului de producție, dar şi prin eficientizarea utilizării resurselor materiale și umane.

Indicatori:

trei active tangibile achiziţionate;
- şase locuri de muncă nou create;
- 111 locuri de muncă menţinute;
- creşterea cifrei de afaceri cu 1%.

SC Gimart Import-Export SRL a fost înființată în anul 1993 de către Ion Gheorghe și și-a început activitatea prin luarea în gestiune a sucursalei de confecții metalice și producerea și îmbutelierea oxigenului tehnic și medicinal din cadrul SC Prefab SA Călărași. În anul 1995 a cumpărat integral aceste active, devenind firmă cu capital 100% privat, unde astăzi lucrează peste 100 de persoane (ingineri, maiștri și muncitori calificați), cu o bună pregătire profesională și o vastă experiență acumulată în decursul anilor de activitate desfăşurată în cadrul companiei.

În perioada 1993 – 2001, societatea a colaborat cu firma SC Arcom SA pentru executarea mai multor obiective, în special în fosta URSS. Din 2001 până în anul 2004, obiectul de activitate a fost executarea de structuri metalice, inclusiv montarea acestora. De asemenea, a executat și livrat la export aproximativ 10.000 de tone flanșe la diferite dimensiuni.

Serviciile oferite în acest moment sunt reprezentate de fabricarea de confecții și structuri metalice. Compania Gimart Import-Export SRL se află într-o stare de maturitate, de dezvoltare deplină, bazată pe proceduri bine puse la punct, fapt demonstrat de lipsa oricărui litigiu cu clienții, legat de calitatea lucrărilor executate și recepționate de beneficiari.

Prin proiectul depus şi finanţat cu fonduri nerambursabile în cadrul POS CCE s-a urmărit creşterea competitivităţii companiei la nivelul regiunii Sud Muntenia, precum şi accesul pe noi pieţe naţionale și internaționale în domeniul fabricării de structuri și confecții metalice, prin mărirea gradului de producție, dar şi prin eficientizarea utilizării resurselor materiale și umane.

Ca urmare a crizei financiare, comenzile au scăzut (mai ales cele externe) și, astfel, societatea a intrat într-un proces de reducere a cifrei de afaceri și a profitului din exploatare. Aşadar, prin obţinerea de fonduri europene s-a dorit consolidarea poziției societății pe piața națională și internațională, cu scopul final de a atrage noi clienți și de a reveni pe un trend ascendent. În acest sens s-a construit o hală de prelucrare cu centru de comandă și s-au achiziționat utilaje necesare procesului de retehnologizare.

Despre implementarea proiectului finanţat în cadrul POS CCE, preşedintele companiei, Ion Gheorghe, afirmă că nu a fost un proces dificil, „având parte de consultanți foarte buni, dar și de tot sprijinul și ajutorul celor de la ADR Sud Muntenia”. Dar, pentru viitoarele proiecte va ţine cont de un aspect important, şi anume: „să fie bine gândit graficul de rambursare, mai ales dacă nu se solicită avans, și să nu mai repet greșelile pentru a nu fi penalizat”.

În calitate de beneficiar de fonduri europene pentru acest proiect finanţat prin POS CCE, preşedintele Gimart Import-Export SRL recomandă potențialilor beneficiari să acceseze fonduri europene, „fiindcă din punct de vedere financiar reprezintă foarte mult: îți dotezi firma cu utilaje cumparate cu jumătate din preț, considerând că 10% sunt alte cheltuieli peste cei 40% pe care îi suporți. În cele 10% am ținut cont, în special, de costurile salariale ale persoanelor din firmă implicate în derularea cu succes a proiectului”.

Dacă ar putea schimba sistemul de accesare a fondurilor europene, preşedintele companiei GIMART este de părere că „cel mai corect ar trebui ca raportarea indicatorilor să se facă astfel: indicatorii de referință să fie media ultimilor 3 ani până la accesarea fondurilor, raportați la media celor 3 ani după accesarea fondurilor”.

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email