Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

INDUSTRIAL MONTAJ SA: Tehnologie modernă pentru dezvoltarea activităţii de producţie

Beneficiar: SC INDUSTRIAL MONTAJ SA

Titlu proiect: „Dezvoltarea activităţii de producţie a SC INDUSTRIAL MONTAJ SA”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 12 luni (5.09.2013 - 4.09.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 2.162.934,48 lei
- valoare eligibilă: 1.744.302 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 1.052.793,40 lei

Obiective: Creşterea cifrei de afaceri, prin achiziţionarea de tehnologie modernă pentru dezvoltarea activităţii de producţie, şi crearea de noi locuri de muncă

Indicatori:
- şase active tangibile şi un activ intangibil achiziţionate;
- 18 locuri de muncă nou create;
- 197 de locuri de muncă menţinute;
- creşterea cifrei de afaceri cu 10%.

Cu peste 20 de ani de experienţă şi expertiză, INDUSTRIAL MONTAJ SA este una dintre cele mai importante firme din domeniul construcţii, montaj şi întreţinere a instalaţiilor industriale din România. Societatea acordă o mare importanţă culturii sale organizaţionale, caracterizată prin valorile muncii şi respectul pentru oameni, angajaţi ai INDUSTRIAL MONTAJ. Motivaţi de îndrăzneala şi stabilitatea lor, anticipează, planifică, optimizează şi inovează, în scopul de a aduce noi soluţii satisfăcătoare pentru a răspunde problemelor clienţilor societăţii.

Calitatea muncii lor, respectul pentru mediul înconjurător şi siguranţa în muncă sunt obiectivele principale în desfăşurarea activităţii companiei. Societatea este dotată cu mijloace performante, consolidând competitivitatea, astfel încât să poată răspunde solicitărilor clienţilor INDUSTRIAL MONTAJ.

În anul 2012 s-a investit într-un nou atelier de 1.500 mp dedicat oţelului carbon, permiţând condiţii mai bune de manipulare a materialelor de producţie, pentru fabricarea: skid, conducte din oţel, construcţie metalică şi lăcătuşerie. În prezent, INDUSTRIAL MONTAJ se întinde pe o suprafaţă desfăşurată de 14.000 mp.

Proiectul pentru care compania a primit finanţare nerambursabilă POS CCE, la începutul lunii septembrie 2013, nu este prima încercare de accesare de fonduri europene. Până în prezent, compania a mai accesat fonduri tot în cadrul POS CCE în anul 2012, pentru achiziţia unei automacarale de 55 de tone, în cadrul proiectului „Mai productivi, mai competitivi”.

Administratorul societăţii, Florica Maria Vasilache, este încântată că, datorită fondurilor europene, a putut să achiziţioneze produse noi, performante: „Ajutorul financiar acordat din fondurile europene ne-a permis să achiziţionăm produse noi, mai bune, cu performanţe sporite, cu tehnologie modernă. Posibilitatea de a realiza investitia din fonduri proprii ne-ar fi orientat spre produse mai ieftine (nu neapărat second-hand, dar putea fi o opţiune) şi, implicit, mai puţin performante sau de capacitate mai mică. Fondurile europene au fost acel plus care ne-a ajutat să achiziţionam utilaje de complexitate ridicată şi, ca atare, să dezvoltăm capacitatea de producţie a firmei mult mai accentuat şi mai rapid decât dacă ne-am fi bazat doar pe resursele proprii sau împrumutate”.

Partea cea mai dificilă în realizarea proiectului, spune administratorul INDUSTRIAL MONTAJ, a fost „implementarea proiectului”, susţinând că, faţă de această etapă, „scrierea unui proiect necesită atenţie, determinare şi eforturi de a fi gata până la termenul limită, dar nu implică neaparat un risc major pentru firmă. Fiind un concurs (departajarea se face la punctaj), se poate să obţii sau nu finanţarea (noi am fost un caz fericit), dar în caz de nereuşită  pierderile nu sunt mari (cu excepţia timpului investit în realizarea proiectului)”. Odată primită finanţarea, lucrurile se schimbă, după cum spune Florica Maria Vasilache. „Odată semnat contractul de finanţare şi demarată procedura de obţinere a creditului bancar (dacă e cazul) şi a achiziţiilor, cresc şi riscurile; deja firma este implicată total în derularea proiectului, sunt alocate fonduri substanţiale (din contribuţie proprie, din împrumuturi etc.). Implementarea este mai grea şi din punctul de vedere al timpului: pentru scrierea unui proiect de regulă timpul alocat este de o lună sau chiar mai puţin, în schimb pentru implementare, perioada este mult mai mare, putând dura până la câţiva ani, echipa de proiect având un volum mult mai mare de muncă de prestat pentru derularea optimă a proiectului”.

Administratorul INDUSTRIAL MONTAJ spune că a avut o colaborare foarte bună cu echipa de la ADR Sud Muntenia, fiind recunoscători pentru atitudinea proactivă şi sprijinul oferit pe tot parcursul derulării contractului de finanţare. „Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat sesiuni de instruire pentru beneficiari, în care s-au prezentat modalităţile de acţiune pentru derularea optimă a proceselor de implementare, dar şi explicaţii pe cazuri concrete, răspunsuri la nelămuriri etc. Cum niciun proiect nu este identic cu altul, fiecare beneficiar se poate confrunta cu probleme specifice proiectului, în funcţie de domeniu şi, de aceea, aceste consultări au fost bine venite. Este în interesul tuturor ca procesele să decurgă cât mai rapid şi fără probleme, astfel încât să obţină fondurile atât de necesare dezvoltării. Pentru aceasta este important să existe o comunicare cât mai bună între autoritatea care supraveghează implementarea şi beneficiar”, justifică administratorul Florica Maria Vasilache.

Pentru următoarea perioadă de programare, INDUSTRIAL MONTAJ doreşte să realizeze invstiţii cu fonduri europene în echipamente performante pentru creşterea productivităţii societăţii. Şi la fel îi sfătuieşte Florica Maria Vasilache şi pe oamenii de afaceri care doresc să-şi dezvolte societăţile: „Să nu aibă reticenţă în a aplica la programele care acordă finanţare nerambursabilă. Mulţi spun că oricum nu au şanse, că nu au fonduri sau alte resurse, dar nici nu încearcă. Normal, înainte de a face un proiect trebuie realizat un mic calcul şi o planificare pentru a vedea dacă proiectul este fezabil sau dacă poate fi susţinut de firmă. Apoi să respecte cât de riguros se poate planificarea făcută şi să respecte cerinţele din ghiduri/instrucţiuni, întrucât multe probleme pot apărea doar din necunoaşterea prevederilor sau din omisiuni”.

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email