Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

MOBILA SA: Echipamente inovative şi ecoeficiente pentru producţia de mobilier

Beneficiar: SC MOBILA SA

Titlu proiect: „Achiziţia de echipamente inovative şi ecoeficiente la SC MOBILA SA”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 8 luni (3.12.2013 – 27.06.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 2.185.659,39 lei
- valoare eligibilă: 1.762.628,54 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 1.064.957,12 lei

Obiective: Restructurarea producţiei şi creşterea eficienţei la SC MOBILA SA, prin achiziţia de utilaje ecoeficiente utilizate în producţia mobilei, în contextul dezvoltării durabile.

Indicatori:
- opt active tangibile şi cinci active intangibile achiziţionate;
- 32 de locuri de muncă nou create;

- 73 de locuri de muncă menţinute;
- creşterea cifrei de afaceri cu 24%.

MOBILA SA este o societate cu capital privat, cu experiență îndelungată în producția de mobilier pentru locuințe, hoteluri, pensiuni, birouri, instituții, precum și mobilier școlar.

Aceasta este fosta secție de mobilă a Întreprinderii Județene de Prestări Servicii şi de Producţie Industrială Ialomiţa. Din anul 1991, SC MOBILA SA și-a extins și îmbunătățit în mod permanent activitatea, iar în prezent este certificată pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001 și mediului ISO 14001.

Societatea produce mobilier din pal, tapițerii, elemente din lemn stratificat (uși, ferestre, alte elemente de dulgherie și tâmplărie) pentru construcții, precum și alte articole din PAL la comandă.

Motivaţia care a dat elan societăţii MOBILA SA să scrie şi să depună un proiect pentru a obţine finanţare nerambursabilă prin POS CCE vine, aşa cum declară Camelia Malama, preşedintele Consiliului de Administraţie al MOBILA SA, din „dorința de dezvoltare, crearea de noi locuri de muncă și de a face față concurenței”.

Proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” vizează achiziţionarea unei linii de fabricaţie a uşilor şi ferestrelor din lemn stratificat. Camelia Malama îşi aminteşte că a întâmpinat o serie de probleme în implementarea proiectului, dar şi în perioada de dinaintea derulării efective a lui, respectiv în momentul dintre depunerea cererii şi semnarea propriu-zisă a contractului de finanţare. „Fiind prima oară când accesăm finanțare nerambursabilă, cea mai dificilă parte a fost perioada între depunerea proiectului și aprobarea acestuia, ceea ce a creat și probleme în implementare și post-implementare, în special imposibilitatea de a face un plan multianual de investiție”, argumentează preşedintele Consiliului de Administraţie al MOBILA SA.

Cu toate aceste dificultăţi întâmpinate, proiectul a fost dus la bun sfârşit, aşa cum susţine şi Camelia Malama, declarând că „implementarea corectă a acestui proiect a fost posibilă prin muncă multă şi cu ajutorul reprezentanţilor ADR Sud Muntenia, care ne-au informat şi îndrumat de fiecare dată”.

De asemenea, preşedinele Consiliului de administraţie vine cu o serie de recomandări pentru viitorii solicitanți de fonduri nerambursabile, cărora le sugerează „să cunoască obligațiile asumate prin Contractul de finanțare și să solicite puncte de vedere scrise ale organismelor de implementare și autorităților de management, atunci când au neclarități”.

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, societatea MOBILA SA este interesată să acceseze noi fonduri structurale, pentru creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a capacităţii de producţie, „prin achiziţionarea de echipamente și utilaje necesare obţinerii produselor finite”.

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email