Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

PAVONE SRL: Retehnologizare, prin achiziţia de utilaje şi maşini de transport specializat

Beneficiar: SC PAVONE SRL

Titlu proiect: „Retehnologizarea SC PAVONE prin achiziţia de utilaje şi maşini de transport tehnologic specializat”

Domeniu de finanţare: DMI 1.1

Perioadă de implementare: 10 luni (5.09.2013 – 4.07.2014)

Valoare proiect:
- valoare totală: 1.886.878,24 lei
- valoare eligibilă: 1.397.168,90 lei
- asistenţa financiară nerambursabilă: 978.018,23 lei

Obiective: Creşterea cifrei de afaceri, prin achiziţionarea de utilaje şi maşini de transport tehnologic specializat, precum şi crearea de noi locuri de muncă

Indicatori:

  • achiziţia a cinci active tangibile;
  • crearea a patru locuri de muncă;
  • 31 de locuri de muncă menţinute;
  • creşterea cifrei de afaceri cu 11%.

Societatea PAVONE SRL a fost înfiinţată în anul 1990, având sediul în Piteşti. Principale obiecte de activitate ale firmei sunt: procesarea de material lemnos, transport rutier intern şi internaţional de mărfuri, prestări servicii, construcţii industriale şi civile.

Procesarea de material lemnos se desfăşoară în localitatea Clucereasa, comuna Titeşti, judeţul Argeş, unde societatea deţine, din anul 2000, o fabrică de cherestea şi semifabricate din lemn. Fabrica este dotată cu toate utilajele necesare procesării de cherestele şi semifabricate din lemn, având o capacitate de producţie de 300 - 350 mc/lună cherestea şi semifabricate. Producţia obţinută este destinată exportului în Orientul Mijlociu şi în Europa de Vest.

În domeniul activităţii de construcţii, societatea deţine o staţie de betoane care a intrat în procesul de producţie începând cu anul 2001, cu o capacitate de producţie de 2.500 mc/lunar.

Începând cu anul 2005, societatea şi-a extins domeniul de activitate şi în construcţiile civile şi industriale.

Transportul intern şi internaţional de mărfuri se desfăşoară începând din anul 1998, principalele rute de transport mărfuri fiind cele din Europa, în special Italia, pentru care are încheiat contract de transport marfă pentru întreaga capacitate de transport a societăţii.

În anul 2012, administratorul PAVONE SRL, Mihai Păun, a depus pentru prima dată un proiect european, pentru care a primit finanțare nerambursabilă prin POS CCE. Nevoia de fonduri europene s-a născut din dorinţa de a diversifica ofertei pentru clienţii firmei. În acest sens, administratorul afirmă că avea nevoie de această investiţie „pentru a crește competitivitatea companiei pe piața construcției de drumuri, lucru ce va conduce la diversificarea ofertei cu care firma noastră se adresează clienților săi. Am achiziționat echipamente tehnologice de ultimă generație care permit realizarea unor lucrări variate, de calitate înaltă, în condițiile unei productivități îmbunătățite, cu consumuri scăzute de combustibil, energie electrică și cu emisii reduse de noxe. De asemenea, timpii de execuție a lucrărilor s-au micșorat foarte mult.”

Implementarea proiectului a dus la creșterea gradului de protecție a muncii în cadrul Pavone SRL, conform legislației europene, preocupare constantă în cadrul firmei PAVONE SRL. Modernizarea parcului de utilaje de care dispune compania a permis îmbunătățirea mediului de lucru și confort pentru angajați şi a permis chiar crearea a patru locuri de muncă, menținute alături de celelalte 31 existente în momentul depunerii proiectului.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au condus la creșterea cifrei de afaceri cu 11% mai mult față de perioada anterioară implementării proiectului.

Din punctul de vedere al administratorului, care s-a aflat la prima experienţă în accesarea fondurilor europene, cea mai dificilă etapă în viața proiectului a fost scrierea lui: „A fost o activitate complexă care a presupus un studiu aprofundat al pieței pe care activăm și o documentare amănunțită asupra aspectelor tehnice, tehnologice, legislative și economice ale proiectului pe care doream să-l scriem. Însă, până la urmă, s-a dovedit o activitate încheiată cu succes.”, spune Mihai Păun.

Dacă scrierea cererii de finanţare a reprezentat o etapă dificilă pentru administratorul PAVONE SRL, implementarea, spune acesta, a decurs fără probleme semnificative „întrucât am beneficiat și de contribuția unui consultant, alături de colegii din firmă care au făcut parte din echipa de implementare, iar colaborarea cu ADR Sud Muntenia a fost foarte bună pe toată perioada desfăşurării proiectului. Comunicarea administrativă a fost promptă, iar atunci când am întâmpinat mici probleme, reprezentanții ADR Sud Muntenia ne-au ajutat să le depășim cu succes.”

Pentru perioada următoare de programare, administratorul Mihai Păun se arată foarte interesat de accesarea de noi fonduri europene, declarând următoarele: „Observând impactul pozitiv al proiectului asupra companiei noastre, ne-am dat seama cât de importante sunt fondurile europene în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri. Utilizarea lor permite dezvoltarea întregului lanț economic. Acesta este și motivul pentru care urmărim atent ce se întâmplă la nivelul instituțiilor de resort în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene și așteptăm cu interes și alte oportunități de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte din perioada de programare 2014 – 2020. Vrem să mai obținem fonduri europene nerambursabile pentru a continua dezvoltarea firmei noastre pe linia construcțiilor rutere și pentru a îmbogăți portofoliul de activități pe zona producției.”

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email