Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

PLASTICOM IMPEX SRL: Linie de producție nouă pentru ambalaje de plastic

Titlu proiect: Diversificarea produselor realizate de PLASTICOM IMPEX SRL prin achiziția de echipamente performante

Domeniu de finanţare: 1.1- Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special al IMM

Perioadă de implementare: 6 luni (26.06.2015 – 26.12.2015)

Valoare proiect:
• 9.646.270,00 lei - valoarea totală a proiectului;
• 7.773.250,00 lei - valoare eligibilă.

Obiective: Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității formei prin înființarea în cadrul firmei Plasticom Impex SRL a unei linii noi de producție destinată realizării de ambalaje din material plastic.

Indicatorii de realizare: active tangibile achiziționate prin proiect - 11 buc.

Indicatori de rezultat:
- Creșterea cifrei de afaceri cu 11%;
- Crearea a 8 locuri noi de muncă;
- Menținerea unui număr de 154 locuri de muncă;

Firma Plasticom Impex SRL, în perioada 2008 – 2015, a accesat și implementat 4 proiecte cu finanțare europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial 2007 – 2013. Primele 3 proiecte accesate au fost in cadrul programului cu finanțare nerambursabilă de până în 250.000 Euro, iar ultimul proiect implementat, cel din anul 2015 a avut o valoare a finanțării nerambursabile de aproape 1.000.000 Euro.

Toate proiectele implementate de PLASTICOM IMPEX SRL au avut ca obiect achiziționarea de echipamente pentru retehnologizarea completă a firmei. Dacă în anul 2008 când a fost depus primul proiect de finanțare în cadrul firmei, echipamentele de producție erau învechite, în prezent, firma beneficiază de echipamente noi, cu tehnologii moderne de producţie, cu procese de producție automatizate, care presupun mașini de injecție la care sunt atașate roboți cu sistem centralizat de alimentare.

Implementarea proiectului a reprezentat cea mai provocatoare și mai grea perioadă din viața proiectului, însă reprezentanții PLASTICOM IMPEX SRL spun că nici etapa de pregătire şi concepere a acestuia nu trebuie neglijată. Dacă etapa de scriere nu este bine realizată, atunci ceea ce nu a fost bine detaliat şi planificat, poate genera dificultăţi în etapa următoare, fiind necesare diferite ajustări, notificări și acte adiționale, ce pot da peste cap calendarul implementării.

Colaborarea cu ADR Sud Muntenia a fost foarte bună în ceea ce privește acest proiect. În acest sens, PLASTICOM IMPEX SRL a beneficiat de un sprijin real din partea angajaților acestei instituții, care au oferit de fiecare dată sfaturi pertinente şi coerente. A fost remarcată implicarea domniilor lor şi conlucrarea în diversele probleme care pot să apară pe perioada de implementare a unui proiect.

​Având în vedere experiența dobândită prin implementarea proiectelor, reprezentanții PLASTICOM IMPEX SRL au convingerea că fondurile europene ajută la îmbunătățirea mediului de afaceri, generează competiţie, inovare, progres şi dezvoltare economică.

​În ceea ce privește lecțiile învățate în perioada implementării cei de la PLASTICOM IMPEX SRL  au înţeles că lucrurile pentru accesarea şi implementarea fondurilor europene nu sunt complicate, dacă ai lângă tine persoane de încredere şi bine pregătite. În acest sens, identificarea unei echipe care să se implice în etapa de scriere și implementare a proiectului este foarte importantă. În acest caz, factorul de succes a fost colaborarea strânsă și de calitate cu o firmă de consultanță, ce a oferit îndrumare și sfaturi în orice problemă apărută. De asemenea, identificarea unui partener bancar serios este extrem de importantă, acesta putând să ofere siguranţă, stabilitate, promptitudine şi predictibilitate fluxului financiar necesar pentru implementarea proiectului.

Reprezentanții PLASTICOM IMPEX SRL spun că, în continuare, sunt interesați de accesarea de fonduri nerambursabile și din viitoarele Programe Operaționale. Intențiile de dezvoltare vizează achiziția de echipamente necesare creșterii capacității actuale de producție, cât și dotarea cu echipamente necesare dezvoltării de noi activități în cadrul firmei.

Dacă ar putea schimba ceva în sistemul de accesare a fondurilor eurpene, reprezentanții PLASTICOM IMPEX SRL ar transparentiza și mai mult procesul de evaluare al unui dosar de finanțare. În opinia lor, punctarea unui dosar de finanțare ar trebui să se facă după niște criterii clare şi să nu depindă cum s-a întâmplat și în trecut, de interpretarea fiecărui evaluator. Ar fi ideal dacă la înregistrarea unui dosar de finanțare fiecare aplicant ar cunoaște la finalul înregistrării aplicației punctajul primit așa cum se întâmplă în prezent în cadrul proiectelor finanțate din fonduri naționale (a se vedea criteriile de punctare utilizate de AIPPIMM). De asemenea, este considerată oportună întocmirea unei liste cu furnizorii de echipamente, care în programele europene trecute, deși au câștigat contracte de furnizare, nu și-au îndeplinit condițiile contractuale şi multe din proiectele de finanțare nu au mai putut fi finalizate din această cauză. Acestor firme nu ar trebui să li se permită pe o anumită perioadă de timp, să participe la licitații pentru alte contracte de furnizare în cadrul programelor operaționale.

O altă chestiune utilă pentru absorbția de fonduri, din perspectiva PLASTICOM IMPEX SRL, ar fi impunerea în contractele de finanțare a unei perioade maxime în care un solicitant trebuie să depună prima cerere de rambursare / plată, perioadă care să nu depășească 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar dacă termenul nu este respectat contractul să fie reziliat. Utilitatea unei astfel de propuneri este aceea, ca pe viitor, să nu mai apară situațiile din trecut când implementarea unor proiecte a fost prelungită prin diverse acte adiționale la nesfârșit, iar în final respectivii beneficiari nu au mai implementat proiectul, cu consecinţa că banii alocați acelor proiecte au fost pierduți, în timp ce multe alte firme care erau interesate într-adevăr de realizarea unei investiții au avut proiectele menţinute pe rezervă, ani de zile, pierzând orice şansă de a realiza investiţiile propuse. Potențialii beneficiari ar trebui să fie serioşi şi mai ales sinceri cu ei înşişi, să se cunoască bine atât pe ei, cât şi pe cei cu care concurează pe piaţă, să ia decizii raţionale şi atente. Să ia in calcul dezvoltarea firmei prin intermediul fondurilor nerambursabile, să se pregătească foarte bine și din timp pentru accesare unui proiect și să acorde mult timp și perioadei de implementare a unui proiect.

Înapoi

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email