Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Situația proiectelor POS CCE în Sud Muntenia

Până în data de 19 octombrie 2015, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost primite spre contractare 481 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70 lei, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competi­ti­vității Economice” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea contractelor de finanțare, au fost respinse 76 și retrase 38.

La finele anului 2014 a fost lansată o altă cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil cofinanțat din Fondul European pentru Dez­voltare Regională. Acest apel de proiecte a fost deschis pentru Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi. Depunerea aplicațiilor s-a desfășurat în perioada 27 octombrie 2014, ora 9.00 - 25 noiembrie 2014, ora 14.00. Transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a efectuat online pe platforma destinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pagina web a MSI OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloare a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi cel afe­rent momentului estimat pentru efectuarea cheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziunii de curs de schimb mediu anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil în 2015).

Toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere al conformității administrative, eligibilității, tehnico-economic, au fost selectate și propuse spre finanțare în cadrul AM POS CCE. După publicarea listelor aferente proiectelor acceptate spre finan­țare, începând cu data de 20.02.2015, OI POS CCE din cadrul ADR Sud Muntenia a primit spre întocmi­rea contractului de finanțare un număr de 62 de proiecte. Dintre acestea, 53 au contracte semnate și sunt în etapa de imple­mentare, 7 beneficiari s-au retras în etapa de contractare și 2 proiecte au fost respinse în etapa de precontractare.

Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au fost semnate 366 de contracte de finanţare, cu o va­loare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 lei.

Din cele 366 de contracte semnate, 90 de proiec­te au fost reziliate - asistență financiară nerambur­sabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 lei.

POS CCE 2007-2013 Nr. proiecte preluate Valoare totală ELIGIBILĂ
- Lei -
Stadiul contractelor Valoare asistență financiară nerambursabilă CONTRACTATĂ
- Lei -
Nr. contracte reziliate Valoare asistență financiară nerambursabilă REZILIATĂ
- Lei -
Domeniu / Subdomeniu Retrase Respinse Contractate
Axa 1 1.1.1-a.1. - Sprijin financiar nerambursabil între 1.065.000 - 6.375.000 lei pentru întreprinderi mici şi Mijlocii 36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38
1.1.1.a.2. - Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi Mijlocii 206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86
1.1 - Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi 62 219.724.431,16 7 2 53 108.070.494,30 0 0,00
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68
1.3.2. - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99
Axa 3 3.1.1. - Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00
TOTAL 481 782.381.206,70 38 77 366 408.258.104,61 90 100.418.374,91

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email