Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile

Lista proiectelor aflate în implementare

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)
Total Asistenţă financiară nerambursabilă
1 Modernizarea şi extinderea activităților în domeniul prelucrării lemnului S.C. MUSCEL IND FOREST 2003 SRL S.C. MUSCEL IND FOREST 2003 SRL 12,240,515.91 6,337,540.97
2 Fabrică de papuci, localitatea Dobrotești S.C. GRAFINET DESIGN SRL 1,865,990.00 1,073,051.72
3 Dezvoltarea SC TILLIS DESIGN SRL prin construirea unei hale de producţie şi achiziţia de utilaje performante S.C. TILLIS DESIGN SRL 2,069,535.27 1,074,975.23
4 Extinderea activității SC BACME SA prin construirea unei fabrici în Costești, județul Argeș S.C. BACME SA 1,904,206.60 1,074,955.33
5 Creşterea competitivităţii economice şi a capacitaţii de producţie la SC INSTAL GENERAL SRL prin retehnologizare S.C. INSTAL GENERAL SRL 1,530,976.44 864,260.89
6 Construcţie hală producţie şi achiziţionare utilaje moderne pentru retehnologizare S.C. ARMCOMP SRL 1,116,840.22 630,474.32
7 Construcție hală producţie şi achiziţionare utilaje moderne pentru fabricarea mobilei S.C. DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 SRL 1,799,848.00 1,004,752.90
8 Diversificarea activităţii SC ARO GROUP SRL prin construcţia unei hale şi achiziţionarea unor utilaje moderne pentru producţia de mobilier S.C. AUTO ARO GROUP SRL 1,499,072.70 846,250.72

Lista proiectelor finalizate

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)
Total Asistenţă financiară nerambursabilă
1 Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a lemnului în cadrul SC Elmob Internaţional SRL S.C. ELMOB INTERNATIONAL SRL 1561303.31 915,160.77
2 Dezvoltarea sectorului productiv din domeniul electric prin mărirea capacităţii de producţie pentru S.C. AMIRAS C&L IMPEX SRL Târgovişte S.C. AMIRAS C&L IMPEX SRL 2,029,171.34 919,870.00
3 Creşterea competitivităţii SC S.I.L.D.V.B. COM SA S.C. S.I.L.D.V.B. COM SA 1,803,696.00 883,376.00
4 Implementarea si certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu la SC GELOR TRADIN SRL Târgoviște S.C. GELOR TRADING SRL 21,111.67 12,419.05
5 Implementarea şi certificarea sistemului de management integrat calitate/mediu la SC REAL TEST SRL S.C. REAL TEST SRL 33,840.00 23,688.00
6 Modernizarea şi creşterea capacităţii de producţie a SC SETRO METAL GROUP SA S.C. SETRO METAL GROUP SA 1,950,400.00 920,000.00
7 Modernizarea activităţii de producţie a întreprinderii VERTICAL AMBIENT SRL, localitatea Plopeni, jud. Prahova, prin achiziţionarea de echipamente şi utilaje înalt tehnologizate S.C. VERTICAL AMBIENT SRL 6,022,098.00 727,867.80
8 Implementarea standardelor de calitate la S.C. MG FASHION SRL conform cerinţelor UE S.C. MG FASHION SRL 178,500.00 105,000.00
9 Modernizarea SC SOMECO SA prin investiţii în utilaje performante S.C. SOMECO SA 1,509,265.91 883,822.52
10 Elaborarea unui plan de afaceri pentru eficientizarea activităţii societăţii S.C. TELNET COMPUTERS SRL 62,917.00 37,010.00
11 Retehnologizarea fabricii de cărămidă a SC CERAMUS SA S.C. CERAMUS SA 1,563,374.40 919,632.00
12 Creşterea competitivităţii firmei pe piaţa naţională prin achiziţia de echipamente tipografice de ultimă generaţie S.C. LABEL PRINT SRL 1,267,439.49 742,750.36
13 Diversificare producţie prin lansarea produsului "Geam termoizolant" S.C. TOTAL AUTO COMARO SA 1,195,742.46 691,398.40
14 Achiziţia de active tangibile pentru modernizarea activităţii de construcţii S.C. DB CONSTRUCT ARGES SA 1,542,170.66 904,837.28
15 Modernizarea liniei producție ambalaje carton a SC PENTAROM SRL S.C. PENTAROM SRL 1,563,374.40 919,632.00
16 Optimizarea procesului de producţie prin achiziţia de utilaje performante S.C. BETO-CONSTRUCT SRL 1,995,076.00 919,500.00
17 Dezvoltarea si modernizarea sectorului productiv al SC ZAFA SRL S.C. ZAFA SRL 1,759,430.00 788,010.00
18 Modernizarea societăţii AVISAT SRL S.C. AVISAT SRL 1,040,813.00 610,067.00
19 Extinderea activităţii S.C. APA SERVICE SRL prin achiziţionarea de utilaje performante S.C. APA SERVICE SRL 354,238.00 206,802.82
20 Creșterea competitivității firmei prin achiziția de utilaje performante S.C. PLASTICOM IMPEX SRL 1,636,532.17 919,888.61
21 Eficientizarea activităţii societăţii prin elaborarea unui studiu de fezabilitate S.C. PIBIT SRL 51,964.00 36,375.01
22 Eficientizarea activităţii societăţii prin elaborarea unui plan de afaceri S.C. PANEX GRUP SRL 62,917.00 37,010.00
23 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea societăţii S.C. CLTM ACCORD GROUP SRL 61,837.00 36,375.00
24 Elaborarea studiului de marketing necesar dezvoltării activităţii firmei S.C. EURONET SRL S.C. EURONET SRL 61,500.00 36,100.00
25 Modernizarea activităţii de producţie mobilier S.C. AVANT GRAPHO SRL 660,944.37 386,629.04
26 Achiziţie utilaje secţie prelucrarea lemnului S.C. DANEK-RET SRL 1,171,989.00 684,482.00
27 Strategie de Dezvoltare a S.C. ARSENAL MARKETING&PROMOTION SRL S.C. ARSENAL MARKETING & PROMOTION SRL 51,972.00 36,380.00
28 Dezvoltarea activităţii societăţii prin elaborarea unui plan de afaceri S.C. LALELE IMPEX SRL 64,560.00 37,976.00
29 Implementarea creşterii sistemului de management al calităţii S.C. MOBILA SA 104,125.00 52,500.00
30 Îmbunătăţirea strategiilor şi tehnicilor de internaţionalizare a produselor S.C. MG FASHION SRL S.C. MG FASHION SRL 791,350.00 465,500.00
31 Promovarea activităţii S.C. GELOR TRADING SRL pe noi pieţe S.C. GELOR TRADING SRL 32,850.82 19,075.66
32 Creşterea capacităţii de producţie precum şi a gamei sortimentale de filtre de aer destinate sistemelor de ventilaţie în construcţii, prin achiziţionarea de echipamente specifice producţiei de filtre clasa hepa/ulpa prin tehnologie minipleat S.C. FILTRE AER CURAT SRL 1,842,417.50 920,000.00
33 Implementarea şi certificarea sistemului de management integrat calitate/mediu în cadrul S.C. AVISAT SRL S.C. AVISAT SRL 46,959.49 27,623.23
34 Dezvoltarea sectorului productiv al S.C. AUTO ARO GROUP SRL S.C. AUTO ARO GROUP SRL 698,872.14 411,101.26
35 Linie tehnologică polivalentă de reciclare a deşeurilor de poliuretani, elastomeri, textile şi folii plastice rezultate din dezmembrarea autovehiculelor uzate şi din alte surse industriale S.C. MOBERFLEX IMPEX SRL 1,050.00 610,875.00
36 Modernizarea S.C. AMIVET SRL S.C. AMIVET SRL 1,349,706.82 793,945.18
37 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea societăţii S.C. TELNET CONSTRUCT SRL 72,132.00 42,430.00
38 Promovarea activităţii agentului economic EURONET SRL prin organizarea a două seminarii pe teme de securitatea bunurilor şi a persoanelor S.C. EURONET SRL 141,800.00 74,000.00
39 Activități de promovare la SC Marmdesingn SRL" S.C. MARMIDESINGN SRL 51,272.00 30,160.00
40 Achiziţionare utilaje pentru dezvoltarea SC RO CONSTRUCT CENTER SRL S.C. RO CONSTRUCT CENTER SRL 1,412,532.85 712,201.43
41 Achiziţie de utilaje tehnologice în vederea creşterii capacităţii de producţie la S.C. ZALEX DG CONS SRL loc. Nedelea, Com. Ariceşti, Rahtivani, jud. Prahova S.C. ZALEX DG CONS SRL 1,561,040.48 915,922.46
42 Achiziţionarea unui buldozer pe şenile pentru mărirea capacităţii de producţie, loc. Frumuşani, jud. Călăraşi S.C. EURO GROUP DG TRANSPORT SRL 1,401,141.97 709,218.61
43 Creşterea eficienţei productivităţii prin deschiderea unui nou punct de lucru unde se va construi o hală şi se vor achiziţiona utilaje moderne de producere a detergenţilor S.C. EURO GRUP SRL 1,828,179.15 1,074,958.62
44 Achiziţionarea de utilaje noi pentru construcţii în vederea creşterii competitivităţii economice a societăţii S.C. INSTALCON 94 SRL 1,998,010.00 1,074,560.00
45 S.C. UNIVERSAL COLOR SA prin achiziţionarea unor echipamente de ultimă generaţie S.C. UNIVERSAL COLOR SA 1,050,424.00 587,650.00
46 Modernizarea şi completarea parcului de utilaje destinate construcţiilor pentru creşterea competitivităţii economice a firmei S.C. SOLIDARITATEA 2003 SRL 1,864,792.68 1,074,997.94
47 Diversificarea activităţii S.C. ROMAUTO INTEGRAL SRL prin producţia de carton ondulat şi ambalaje din carton S.C. ROMAUTO INTEGRAL SRL 1,890,367.20 1,072,267.11
48 Eficientizarea sectorului productiv al S.C. TITAN SRL prin achiziţionarea unei staţii de concasare, sortate şi spălare agregate naturale de balastieră S.C. TITAN SRL 1,938,070.00 1,074,896.00
49 Diversificarea activităţii şi creşterea competitivităţii societăţii SC DONARIS SA prin înfiinţarea unei secţii de producţie mobilă S.C. DONARIS SA 1,827,500.00 1,075,000.00
50 Creşterea competitivităţii economice prin achiziţionarea de utilaje tehnologice de ultimă generaţie S.C. MARTPLAST SRL 2,119,389.11 1,074,895.80
51 Retehnologizarea instalaţiei pentru uscat cărămidă S.C. CERAMUS SA 1,827,429.90 1,074,958.76
52 Achiziţionarea de utilaje moderne pentru consacrarea pietrei, element esenţial în producerea betonului S.C. CORNEA IND. CONSTRUCT SRL 2,076,222.10 1,053,130.92
53 Diversificarea activităţii S.C. AUTO-COM CICU SA prin realizarea unui sector de producţie a pavelelor şi a altor produse din beton S.C. AUTO-COM CICU SA 1,826,681.00 1,074,518.00
54 Modernizarea parcului de utilaje pentru construcţii al S.C. SUMMER TRADING SRL S.C. SUMMER TRADING SRL 1,848,159.25 1,071,621.80
55 Creşterea competitivităţii S.C. MONCOR COREP SRL prin achiziţionarea de echipament de ultimă generaţie S.C. MONCOR COREP SRL 821,958.00 461,893.00
56 Creşterea competitivităţii S.C. PAULUS SRL prin achiziția de utilaje S.C. PAULUS SRL 1,435,445.00 723,753.78
57 Modernizare atelier producţie tâmplărie PVC cu geam termopan prin achiziţionare de utilaje performante S.C. COLD RAVEL SRL 911,966.69 536,450.99
58 Consolidarea competitivităţii economice a S.C. RONEST FLY SRL prin introducerea în fabricaţie a unui nou produs:tâmplărie din lemn stratificat S.C. RONEST FLY SRL 1,794,862.33 1,055,801.38
59 Achiziţionarea unei linii performante pentru fabricarea cartonului ondulat S.C. PENTAROM SRL 1,848,159.25 1,073,174.80
60 Înfiinţarea unei secţii de producţie termopane în scopul diversificării activităţii şi creşterii competitivităţii societății S.C. MONALISA IMPEX SRL S.C. MONALISA IMPEX SRL 1,827,503.50 1,075,000.00
61 Creşterea competitivităţii şi capacităţii de producţie a S.C. MINERAL EXIM SRL S.C. MINERAL EXIM SRL 1,015,988.08 597,640.00
62 Creşterea competitivităţii firmei prin achiziţia de noi utilaje performante S.C. VIS INSTAL CONSTRUCT SRL 1,334,802.77 783,995.10
63 Creşterea competitivităţii economice prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente performante S.C. SCUDO SERV SRL 1,066,695.00 584,075.00
64 Creşterea competitivităţii companiei KUMA România SRL, prin adăugarea unei noi linii automatizate de producţie de lavoare standard S.C. KUMA ROMANIA SRL 1,409,485.00 659,904.00
65 Modernizarea şi extinderea capacităţii de producţie a betoanelor la Giurgiu, prin achiziţia unei staţii de betoane mobilă de ultimă generaţie S.C. CONSIG SA 1,706,320.00 875,700.00
66 Diversificarea şi creşterea calităţii producţiei de sticlă laminată curbă S.C. PIETTA GLASS WORKING SRL 2,026,076.00 956,503.00
67 Modernizarea şi extinderea capacităţii de producţie la S.C. TC CONSTRUCT SRL Giurgiu, prin achiziţia unei linii complete înalt tehnologizată, pentru producția geamului termoizolator S.C. TC CONSTRUCT SRL 1,565,600.00 929,146.00
68 Diversificarea activităţii S.C. SAMPRES SA prin dezvoltarea unui sector de construcţii drumuri S.C. SAMPRES SA 1,848,159.25 1,074,727.90
69 Creșterea competitivității economice a SC CONIZ ROMARG SRL prin retehnologizare și achiziția de utilaje și mijloace de transport tehnologic specializat S.C. CONIZ ROMARG SRL 2,105,802.64 1,068,045.48
70 Retehnologizarea S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL 2,097,275.70 1,075,000.00
71 Optimizarea procesului de producţie al firmei prin achiziţionarea de echipamente noi şi performante S.C. TRANSPORT SI CONSTRUCTII FORESTIERE SRL 776,508.70 455,005.12
72 Creşterea capacităţii economice prin achiziţia de utilaje şi construcţia unei hale de producţie S.C. MICONSTRUCT SRL 1,838,255.00 1,075,000.00
73 Creșterea competitivității economice prin achiziția de utilaje și modernizarea halelor de producție S.C. ELECTROMEC SA 1,942,299.00 1,075,000.00
74 Consolidarea activităţii prin achiziţionarea unei staţii de beton S.C. LITAT A.T. CONSTRUCT SRL 1,822,612.63 1,072,125.08
75 Achiziţia de utilaje pentru creşterea capacităţii de producţie suprastructuri şi amenajări auto S.C. ROMTURINGIA SRL 2,133,049.22 1,074,982.80
76 Achiziționare mijloace de transport tehnologic specializat pentru construcții S.C. CONSTRUCT UNIVERSAL SRL 1,825,676.23 1,073,927.19
77 Achiziționare utilaje moderne pentru fabricarea produselor din lemn S.C. LEMN FOREST PROD ARG SA 1,826,769.00 1,074,570.00
78 Creșterea competitivității firmei SC MICKY&COMPANY IMPEX SRL prin achiziția de utilaje performante S.C. GENERAL BUILDING INTERNATIONAL SRL 1,907,864.00 1,074,997.00
79 Dezvoltarea sectorului productiv al SC ROMSERV INVEST SRL prin achiziționarea de noi utilaje de producție S.C. ROMSERV INVEST SRL 2,133,972.54 1,074,999.60
80 Creșterea competitivității economice la SC HIDRO OLT SRL prin intermediul achiziționării de noi utilaje S.C. HIDRO OLT SRL 2,221,844.00 1,073,280.00
81 Creșterea competitivității economice la SC IFCA SRL prin intermediul achiziționării de noi utilaje S.C. IFCA SRL 2,135,657.00 1,074,996.00
82 Achiziție linie de căntuit bilaterală dublă și mașină de găurit automată pentru procesul tehnologic de fabricare a mobilei S.C. FORTISMOB SRL 12,599,288.45 6,094,917.31
83 Achiziție echipamente dezvoltare (achiziție utilaje) S.C. REMIX-ROM 2000 SA 12,474,058.37 6,438,787.00
84 Dezvoltarea societății AMFORA PLUS TRANS SRL prin diversificarea producției în scopul creșterii competitivității pe piață S.C. AMFORA PLUS TRANS SRL 11,159,868.80 6,317,066.00
85 Centru pentru producerea betoanelor și mortarelor S.C. MATERO-AMA SRL 5,934,338.97 3,348,766.95
86 Achiziţii utilaje în vederea întregirii procesului de producţie şi a completării fluxului tehnologic SC ORION AUTO INVEST SRL 15,184,797.61 6,444,693.17
87 Implementarea standardelor de calitate la SC TEGA EXIM 94 SRL conform cerințelor UE S.C. TEGA EXIM 94 SRL 538,118.00 316,540.00
88 Diversificarea activității SC TOTAL AUTO COMARO SA prin achiziționarea de mijloace fixe tangibile specifice lucrărilor de construcții S.C. TOTAL AUTO COMARO SA 1,892,860.00 1,068,550.00
89 Modernizare fabrică de produse farmaceutice aparţinând SC PASTEUR - Filiala Filipeşti SRL S.C. PASTEUR - FILIALA FILIPEŞTI SRL 18,088,175.43 6,449,999.40
90 SC BADY GRAND EXPLORER SRL - Achiziționarea unor utilaje performante pentru creșterea productivității și a competitivității S.C. BADY GRAND EXPLORER SRL 4,939,804.71 2,604,205.08
91 Achiziție de echipamente și mașini specializate în domeniul construcțiilor în cadrul SC TELPRON COMEX SRL, Sat Ceacu, comuna Cuza Vodă, județul Călărași S.C. TELPRON COMEX SRL 3,746,374.34 2,066,154.36
92 Complex preparare alte produse minerale nemetalice S.C. CERAMICA IMPEX SRL 10,803,707.53 5,420,323.04
93 Îmbunătățirea strategiilor și tehnicilor de internaționalizare a produselor SC TEGA EXIM 94 SRL S.C. TEGA EXIM 94 SRL 590,240.00 333,200.00
94 Extindere capacitate de producție mase plastice SC DELTA INVEST SRL S.C. DELTA INVEST SRL 13,255,425.00 6,403,224.50
95 Extindere hală şi modernizarea activităţii de producţie pentru creşterea competitivităţii economice S.C. DEKOMTE DE TEMPLE ENGINEERING SRL 3,965,129.79 1,799,523.48
96 Modernizare secţie de producţie prin reabilitarea termică, reamenajare hală şi achiziţie de echipamente S.C. TOP TECHNOLOGY SRL 10,149,674.42 4,578,785.16
97 Achiziția de utilaje performante și eco-eficiente utilizate în activități de construcție a drumurilor la SC ITARO SRL - Slobozia S.C. ITARO SRL 8,166,503.89 3,893,733.02
98 Crearea unei noi unități de producție de componente turnate în aluminiu S.C. EUCASTING RO SRL 13,014,072.84 6,292,992.02
99 Modernizarea SC Martplast SRL prin achiziționarea unor utilaje moderne pentru fabricarea articolelor sanitare din material plastic S.C. MARTPLAST SRL 2,232,806.00 1,074,996.76
100 Modernizarea activității SC EGIS SRL Giurgiu prin achiziția de utilaje tehnologice specifice S.C. EGIS SRL 1,832,124.00 1,074,920.00
101 Secție de producție fose septice și stații de epurare S.C. AQUA-BIOTIC SRL 1,277,538.85 692,993.44
102 Dezvoltarea SC ALDRAXIM SRL prin achiziția de utilaje și echipamente performante S.C. ALDRAXIM SRL 1,678,622.45 987,424.97
103 Achiziția de utilaje și echipamente specifice construcțiilor S.C. AXA  CONSTRUCT SRL 665,210.00 391,300.00
104 Amenajare și extindere fabrică de mobilă, strada Viilor, nr.1-3, Alexandria S.C. CASA SRL 1,071,354.62 630,208.60
105 Achiziție stație de sortare agregate minerale și mijloace de transport tehnologic specializat S.C. ROMY GIORGIAN 2005 SRL 1,827,485.38 1,074,991.40
106 Modernizarea și extinderea activității de marcaj rutier prin achiziția de utilaje performante și nepoluante S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA 1,082,974.53 544,469.94
107 Achiziția de utilaje terasiere și mijloace de transport pentru creșterea competitivității societății ARGIF SA S.C. ARGIF SA 1,970,524.00 827,395.00
108 Diversificarea producției întreprinderii Laminorul SA prin lansarea de noi produse în fabricație S.C. LAMINORUL SA 2,063,346.01 1,074,920.41
109 Implementare sistem de management integrat calitate-mediu S.C. MONTE BIANCO SA 102,935.00 51,900.00
110 Implementarea și certificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 la SC ELCANI SRL S.C. ELCANI SRL 23,999.76 14,405.86
111 Implementarea și certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 9001:2008 S.C. ROOTSOFT SOLUTIONS SRL 39,414.64 22,250.00
112 Implementare standard de mediu ISO 14001 S.C. SIPEX COMPANY SRL 69,278.00 34,930.00
113 Creșterea competitivității SC METROPOLITAN SERVICES SRL, prin implementarea și certificarea sistemului integrat de management S.C. METROPOLITAN SERVICES SRL 76,253.80 43,045.00
114 Creșterea productivității în activitatea de extragere a agregatelor minerale, prin utilizarea utilajelor moderne S.C. S.U.T. CARPATI SA 2,111,852.68 1,026,228.30
115 Modernizarea activității de producție a SC VICE COM 95 SRL S.C. VICE COM 95 SRL 2,010,582.21 1,075,000.00
116 Creșterea capacității de producție a SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL 1,904,285.36 1,074,999.80
117 Achiziție de utilaje pentru SC IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP SRL S.C. IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP SRL 962,613.98 543,411.12
118 Creşterea competitivităţii prin retehnologizarea SC PLASTICOM IMPEX SRL S.C. PLASTICOM IMPEX SRL 1,907,082.33 1,074,998.10
119 Dezvoltarea SC SILVO - COM LEREŞTI prin achiziţionarea de utilaje moderne de tăiere şi fasonare a lemnului S.C. SILVO - COM LEREŞTI SRL 1,321,745.09 746,146.42
120 Creşterea capacităţii economice a SC BIOSTAR COSMETICS SRL prin achiziţionarea de noi utilaje şi construcţia unei noi hale de producţie S.C. BIOSTAR COSMETICS SRL 2,071,455.21 775,106.92
121 Dezvoltarea SC ROMTURINGIA SRL prin achiziţia de utilaje performante S.C. ROMTURINGIA SRL 2,224,439.55 637,989.03
122 Achiziția de utilaje tehnologice în vederea creșterii capacității de producție la SC ZALEX DG CONS SRL, Loc. Nedelea, Com. Aricești-Rahitvani, județul Prahova S.C. ZALEX DG CONS SRL 2,150,220.32 1,074,987.77
123 Diversificarea firmei prin achiziția de utilaje performante S.C. HIDRO OLT SRL 2,192,813.52 1,059,232.80
124 Dezvoltarea firmei prin îmbunătăţirea nivelului tehnologic S.C. AMIVET SRL 1,907,256.40 1,074,570.00
125 Achiziție utilaje pentru mărirea capacității de producție în cadrul societății Euro Grup DG Transport SRL, loc. Frumușani, jud. Călărași S.C. EURO GRUP DG TRANSPORT SRL 1,995,898.16 1,074,870.46
126 Achiziționare utilaje moderne pentru extracția pietrișului și a nisipului S.C. AURORA & CO SRL 1,956,965.52 1,073,835.78
127 Achiziţie utilaje pentru mărirea capacităţii de producţie în cadrul  SC BUCEGI MANAGEMENT SRL, sat Balotești, com. Balotești, jud. Ilfov S.C. BUCEGI MANAGEMENT SRL 1,734,804.44 978,141.52
128 Creşterea competitivităţii economice prin retehnologizare la SC GENERAL PREST SA S.C. GENERAL PREST SA 1,534,391.87 753,537.72
129 Achiziționare utilaje pentru prelucrarea lemnului S.C. RONEST FLY SRL 1,853,167.60 1,046,143.00
130 Achiziție utilaje moderne pentru completarea liniei de fabricare a cărămidei la SC CERAMUS SA S.C. CERAMUS SA 1,902,222.00 1,073,835.00
131 Dezvoltarea durabilă prin implementarea și certificarea sistemului integrat de management al calității și mediului în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005 S.C. MARY-CO PARTENERS SRL 57,120.00 33,600.00
132 Metode de analiză pentru identificarea surselor de poluare și analizarea factorilor de mediu afectați în scopul îmbunătățirii calității acestora S.C. LAJEDO SRL 1,044,122.78 501,014.15
133 Creșterea competitivității SC TRES FACTORY SRL prin implementarea și certificarea sistemului integrat de management S.C. TRES FACTORY SRL 66,749.20 37,155.00
134 Achiziționarea de tehnică modernă pentru lucrările de construcții S.C. SAMPRES SA 1,886,157.80 1,064,766.50
135 Creșterea competitivității economice a SC PROINTERMED SRL prin diversificarea: reciclare mase plastice S.C. PROINTERMED SRL 2,244,373.96 1,074,932.94
136 Creșterea competitivității economice a SC DELTA INVEST SRL prin retehnologizare S.C. DELTA INVEST SRL 294,179,520.00 15,957,466.17
137 Creșterea competitivității economice a SC ANDRIS SRL prin achiziționarea de utilaje moderne pentru tăierea și rindeluirea lemnului S.C. ANDRIS SRL 2,170,124.00 1,074,561.40
138 Achiziționarea de noi utilaje pentru construcții în cadrul SC TOTAL AUTO COMARO SA S.C. TOTAL AUTO COMARO SRL 1,896,664.32 1,070,697.60
139 Achiziție utilaje și echipamente specializate în activitatea de lucrări de construcții S.C. CERAMICA IMPEX SRL 2,150,466.12 1,074,886.28
140 Achiziție autospeciale basculante - patru bucăți S.C. TITAN SRL 1,728,473.20 975,751.00
141 Diversificarea activității SC PENTAROM SRL prin achiziționarea unei linii pentru producția de ambalaje din mase plastice S.C. PENTAROM SRL 1,864,464.00 1,052,520.00
142 Creșterea competitivității economice a SC CLEMANS AL GLASS SRL S.C. CLEMANS AL GLASS SRL 2,221,844.00 1,073,280.00
143 Dezvoltarea firmei SC CLEMANS SRL S.C. CLEMANS SRL 2,221,844.40 1,073,280.00
144 Creşterea productivităţii SC STIN COM SRL prin achiziţia de utilaje tehnologice S.C. STIN COM SRL 1,911,238.78 1,072,842.83
145 Achiziționarea de echipamente și mijloace de transport tehnologice pentru diversificarea activității de producție S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA 2,224,077.96 1,074,938.50
146 Achiziție mașină de făcut matlaseuri pentru saltele din deșeuri textile S.C. PAL GROUP SRL 1,784,484.00 871,920.00
147 Modernizare pentru calitate Și eficiență S.C. LABEL PRINT SRL 1,514,460.00 1,038,450.00
148 Creşterea competitivităţii la SC DODI PLAST TECH SRL prin retehnologizare S.C. DODI PLAST TECH SRL 2,213,486.68 1,074,991.70
149 Creşterea competitivităţii SC ENERGOMONTAJ GRUP SRL prin achiziţionarea unor echipamente performante S.C.  ENERGOMONTAJ GRUP SRL 1,907,256.40 1,074,570.00
150 Mai productivi, mai competitivi S.C. INDUSTRIAL MONTAJ SA 2,217,711.00 1,075,000.00
151 Creșterea competitivității economice a SC EUROHALE CONSTRUCT SRL prin achiziționarea unor utilaje de ultimă generație S.C. EUROHALE CONSTRUCT SRL 1,903,961.22 1,074,816.82
152 Creșterea competitivității economice a firmei SC UNIC RUCAR SRL prin achiziționarea unei linii de debitare bușteni și a unui circular de tivit cherestea S.C. UNIC RUCAR SRL 1,901,788.00 1,073,590.00
153 Creşterea competitivităţii economice prin achiziţia de utilaje noi performante la  SC ROYALCONSTRUCT  SRL S.C. ROYALCONSTRUCT  SRL 2,141,026.06 1,046,643.85
154 Creșterea competitivității SC FLEXO GRAPHIC SRL prin achiziționarea de tehnologii și utilaje noi S.C. FLEXO GRAPHIC SRL 1,918,288.50 1,043,174.15
155 Achiziționarea de utilaje performante pentru fabricarea saltelelor S.C. SUPER BALL INTERNATIONAL SRL 1,921,356.44 938,148.60
156 Modernizare SC CONSIG SA Giurgiu prin achiziția de utilaje, echipamente și mijloace de transport tehnologice specifice activității de construcții S.C. CONSIG SA 2,162,642.76 1,055,746.70
157 Creşterea productivităţii şi eficienţei SC AVITECH CO SRL prin achiziţionarea de echipamente S.C. AVITECH CO SRL 1.782.726,95 866,839.81
158 Achiziţionarea de utilaje pentru fabricarea articolelor confecţionate din textile S.C. ALCAM INTERNATIONAL SRL 1,637,454.10 800,776.50
159 Creșterea competitivității la SC TEHNINVEST SRL prin achiziționarea de utilaje performante S.C. TEHNINVEST SRL 1,993,989.19 1,073,089.33
160 Creşterea competitivităţii economice a SC SUPER BALL SRL prin achiziţionarea unei maşini matlasat multiace S.C. SUPER BALL SRL 1,926,315.20 940,548.00

Lista proiectelor reziliate/suspendate

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)
Total Asistenţă financiară nerambursabilă
1 Eficientizarea activităţii societăţii prin elaborarea unui plan de afaceri S.C. ANDREEA CLEO SRL 61,837.00 36,375.00
2 Investiție nouă, fabrică pentru tubulatură metalică de ventilație S.C. PAULUS SRL 26,750,088.86 5,576,457.22
3 Retehnologizarea SC CODACONS SRL prin achiziția de noi utilaje performante S.C. CODACONS SRL 1,661,674.40 938,042.00
4 Achiziția de utilaje performante de către SC AURORA AGREGATE SRL S.C. AURORA AGREGATE SRL 1,983,262.91 1,074,800.78

Lista proiectelor pentru care s-a semnat Contractul de finanțare

Nr. crt. Titlul proiectului Beneficiar Buget (lei)
Total Asistenţă financiară nerambursabilă
1 Competitivitate crescută prin retehnologizare la S.C. AGREWEST S.R.L. S.C. AGREWEST SRL 2.247.518,93 1.064.217,01
2 Valorificarea sectorului productiv prin achiziția unui utilaj pentru lucrări de extracție a pietrei și nisipului S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL 1.891.346,00 1.064.980,00
3 Eficientizarea activităților de construcții ale S.C. MARTINELI COM PROD SRL S.C. MARTINELI COM PROD SRL 1.890.870,00 1.064.700,00
4 Dotarea SC FRAICOM SRL cu utilaje performante S.C. FRAICOM SRL 839.387,04 473.847,52
5 Dezvoltarea sustenabilă a S.C. AQVA TERMO SANIT S.R.L. prin achiziţionarea de noi echipamente înalt tehnologizate S.C. AQVA TERMO SANIT S.R.L. 1.737.273,48 979.976,90
6 Creșterea productivității muncii SC ROMTURINGIA SRL prin achiziția de utilaje performante S.C. ROMTURINGIA SRL 2.247.400,00 1.065.000,00
7 Retehnologizare continuă în cadrul SC PLASTICOM IMPEX SRL S.C. PLASTICOM IMPEX SRL 2.267.960,00 1.065.000,00
8 Creșterea competitivității economice a S.C. LEMNOPROD S.R.L. prin achiziționarea de utilaje performante S.C. LEMNOPROD SRL 282.980,99 159.747,33
9 Creșterea productivității la S.C. FORJA NEPTUN S.R.L. prin achiziția de echipamente și utilaje performante S.C. FORJA NEPTUN SRL 2.367.478,31 1.064.976,00
10 Diversificarea activității SC AUTO ARO GROUP SRL SC AUTO ARO GROUP SRL 1.654.706,07 933.241,31
11 Creșterea nivelului tehnic de dotare al societății GAMIDA EUROMARK SRL prin achiziționarea unui utilaj specific activității de marcare rutieră S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L. 1.890.984,00 1.064.770,00
12 Creșterea productivității societății ELIPSA SRL prin achiziționarea de utilaje performante S.C. ELIPSA SRL 1.892.653,05 1.064.924,47
13 Creșterea competitivității SC POWERTEK INDUSTRY SRL prin achiziția de echipamente tehnologice inovative S.C. POWERTEK INDUSTRY SRL 1.725.236,95 973.924,10
14 Extinderea și modernizarea capacității de producție a S.C. TRIS COMPANY S.R.L. S.C. TRIS COMPANY SRL 1.222.087,22 683.634,15
15 Creșterea competitivității economice prin retehnologizare la SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL S.C. FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL 1.615.938,98 912.223,62
16 Dezvoltarea sectorului productiv al SC FREE STAR SRL prin achiziția unei linii de producție profile metalice S.C. FREE STAR SRL 2.205.817,52 1.064.998,80
17 Creșterea competitivității companiei SC ASUC INT SRL prin achiziția de utilaje performante S.C. ASUC INT SRL 1.800.735,80 974.501,76
18 Retehnologizarea SC PAVONE SRL prin achiziția de utilaje și mijloace de transport tehnologic specializat S.C. PAVONE SRL 1.732.489,44 978.018,23
19 Dezvoltarea activității de producție a  S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. S.C. INDUSTRIAL MONTAJ SA 2.162.934,48 1.052.793,40
20 Achiziție utilaje pentru activitatea de lucrări de demolare a construcțiilor, în cadrul S.C. PIKANORE S.R.L. S.C. PIKANORE SRL 1.978.956,69 1.064.991,98
21 Achiziționare mașină de pliat și lipit cutii de carton în cadrul SC ROMAUTO INTEGRAL SRL S.C. ROMAUTO INTEGRAL SRL 2.208.994,03 1.064.941,00
22 Achiziționare mașină automată pentru fabricarea cutiilor din carton prin ștanțare în cadrul SC TOTAL PROD ROYAL SRL S.C. TOTAL PROD ROYAL SRL 2.208.994,03 1.064.941,00
23 Achiziție utilaj-stație performantă semi-mobilă de sortare-spălare S.C. MATERO-AMA SRL 1.725.829,09 974.258,36
24 Achiziție utilaj-stație performantă semi-mobilă de concasare S.C. INTEGRAL BETON PREST SRL 1.724.855,34 973.708,66
25 Creșterea productivității la SC PYRAMID AGREGATE COMPANY SRL prin achiziția de noi utilaje S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY SRL 1.833.284,00 1.036.685,00
26 Creșterea eficienței SC FREE STAR INDUSTRY SRL prin extinderea și modernizarea capacității de producție S.C. FREE STAR INDUSTRY SRL 2.205.807,60 1.064.994,00
27 Creșterea competitivității S.C. B & D International S.R.L. prin achiziția de echipamente tehnologice noi S.C. B&D INTERNATIONAL SRL 1.034.226,25 633.938,26
28 Creșterea competitivității la S.C. INDUSTRIAL CRUMAN SRL prin diversificarea producției și a serviciilor S.C. INDUSTRIAL CRUMAN SRL 990.417,31 549.559,58
29 Achiziționarea de utilaje performante la SC CLEMANS AL GLASS SRL S.C. CLEMANS AL GLASS SRL 1.281.549,73 620.104,71
30 Creșterea competitivității economice prin achiziția de echipamente la SC ITARO TEXTILE SRL S.C. ITARO TEXTILE SRL 1.641.394,81 926.593,84
31 Construire și echipare hală de producție carton ondulat S.C. NICOL SRL 1.788.670,15 971.739,00
32 Creșterea competitivității prin modernizarea sectorului productiv la SC AUROCOM SRL S.C. AUROCOM SRL 1.765.685,20 996.757,77
33 Dezvoltarea activității în cadrul S.C. BAZIS 25 SENIOR S.R.L. prin achiziția de utilaje S.C. BAZIS 25 SENIOR SRL 997.787,45 479.200,38
34 Achiziționarea de utilaje de construcții S.C. CONSIM INVEST SRL 1.075.718,43 605.160,41
35 Modernizarea SC GIMART IMPORT-EXPORT SRL prin investiții în echipamente performante S.C. GIMART IMPORT-EXPORT SRL 1.202.080,00 580.200,00
36 Consolidarea activității productive a SC TOTAL AUTO COMARO SA S.C. TOTAL AUTO COMARO SA 1.729.941,09 976.327,45
37 Creșterea competitivității E-LABORATOR FEERIA prin achiziționarea de utilaje performante S.C. E-LABORATOR FEERIA SRL 1.458.917,19 821.190,39
38 Dezvoltarea și creșterea competitivității SC Scons Serv SRL S.C. SCONS SERV SRL 1.738.522,48 976,816.00
39 Creșterea competitivității economice a SC Sofimix Veritas SRL prin achiziția de mijloace fixe și instruirea personalului S.C. SOFIMIX VERITAS SRL 886.588,84 491.393,70
40 Modernizarea parcului de utilaje construcții la SC ALYSOR DYSCOVERY SRL S.C. ALYSOR DISCOVERY SRL 1.046.522,70 587.901,59
41 Modernizarea activității de producție S.C. AAS CONSTRUCT SRL S.C. AAS CONSTRUCT SRL 1.886.557,22 1.064.991,98
42 Creșterea competitivității SC ADU LESTER EXPRES SRL prin achiziția de utilaje pentru prelucrarea lemnului S.C. ADU LESTER EXPRES SRL 1.889.067,00 1.064.997,50
43 Creșterea competitivității S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. prin achiziția de echipamente S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 1.072.340,60 473.676,95
44 Retehnologizarea activității de producție în cadrul S.C. TEHNOMONTAJ CONSTRUCT SRL S.C. TEHNOMONTAJ CONSTRUCT SRL 1.731.498,61 949.287,73
45 Creșterea competitivității economice prin retehnologizare la SC ALDAN CENTER SRL S.C. ALDAN CENTER SRL 1.901.203,90 1.064.941,00
46 Creșterea competitivității CAMEXIP S.A. S.C. CAMEXIP SA 1.489.767,76 733.855,37
47 Creșterea competitivității SC METINO PROD CONS SRL prin achiziționarea de echipamente inovatoare S.C. METINO PROD CONS SRL 1.197.226,05 583.747,67
48 Extindere și modernizare activitate firma S.C. MAXIM CONSTRUCT ART SRL S.C. MAXIM CONSTRUCT ART SRL 1.637.012,66 924.120,05
49 Creșterea competitivității economice a SC PAFF SRL prin achiziționarea de echipamente performante S.C. PAFF SRL 700.784,31 394.682,61
50 Creșterea competitivității economice și a productivității SC ARDACO TEHNIC METAL SRL prin achiziția de tehnologii de producție performante S.C. ARDACO TEHNIC METAL SRL 1.636.736,72 885.151,00
51 Achiziționarea de echipamente noi și ecoeficiente pentru modernizarea societății S.C. PLACARI FAINE S.R.L S.C PLACARI FAINE SRL 834.376,79 471.019,16
52 Hală confecții metalice S.C. GECA IMPEX P.M. SRL 2.133.517,80 1.030.547,32
53 Retehnologizarea SC DELTA PLAST HOLDING SRL în vederea creșterii competitivității societății și câștigării de noi cote de piață S.C. DELTA PLAST HOLDING SRL 2.327.162,06 1.062.063,45
54 Modernizarea tehnologică a S.C. GESIROM ENTERPRISE SRL S.C. GESIROM ENTERPRISE SRL 1.102.021,13 618.993,00
55 Linie tubulatura ventilatie S.C. MASTER BUILD SRL 1.072.340,60 473.676,95
56 Recomet - Dezvoltare productie materiale compozite de inalta performanta S.C. RECOMET IMPEX SRL 1.910.432,97 1.064.901,32
57 Necesar de utilaje tehnologice pentru dezvoltarea activitatii de constructii rezidentiale si nerezidentiale S.C. MATMAR IMPEX SRL 1.580.725,67 883.130,75
58 Cresterea eficientei si a calitatii activitatii de productie in cadrul societatii PROAMB SRL S.C. PROAMB SRL 943.777,88 532.130,90
59 Competitivitate crescuta prin retehnologizare la SC RATELEN CLUB SRL S.C. RATELEN CLUB SRL 2.193.590,93 1.064.705,81
60 Reabilitare si modernizare hala de productie si achizitie de utilaje tehnologice S.C. METALICA GRUP SA 1.886.567,00 1.064.997,00
61 Cresterea competitivitatii economice a SC ELIAS MOB STAR SRL prin retehnologizare S.C. ELIAS MOB STAR SRL 1.736.076,96 979.795,74
62 Cresterea competitivitatii societatii LIN IMPEX SRL prin achizitionarea de echipamente si utilaje performante pentru lucrarile de instalatii electrice S.C. LIN IMPEX SRL 2.097.265,82 1.012.394,04
63 Dezvoltarea durabila a societatii ECOLEMN SRL prin investitii in instalatii si echipamente performante S.C. ECOLEMN SRL 1.891.368,00 1.064.980,00
64 Dezvoltarea activitatii de productie prefabricate din beton prin construirea unui spatiu de productie si achizitia de utilaje performante S.C. INTENS PREST SRL 2.840.391,74 1.065.000,00
65 Constructie hala productie si dotare utilaje tehnologice pentru confectii metalice S.C. RO CONSTRUCT CENTER SRL 1.915.912,88 1.064.802,76
66 Retehnologizarea SC CONIZ ROMARG SRL prin achizitia de utilaje noi performante S.C. CONIZ ROMARG SRL 2.177.981,06 1.064.831,30
67 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea activitatii la SC Eurorom Construct Invest SRL S.C. EUROROM CONSTRUCT INVEST SRL 1.918.058,85 1.064.942,88
68 Cresterea eficientei si a calitatii activitatii de productie in cadrul societatii CRISCOSERV SRL S.C. CRISCOSERV SRL 1.714.069,60 966.973,00
69 Achizitionarea de utilaje performante de catre firma SC ENERGOMONTAJ GRUP SRL S.C. ENERGOMONTAJ GRUP SRL 2.202.569,40 1.063.970,20
70 Diversificarea activitatii societatii CRISCO SRL prin lansarea unui nou produs S.C. CRISCO SRL 1.716.177,76 968.151,80
71 Cresterea competitivitatii economice prin retehnologizare la SC CASTOR SRL S.C. CASTOR SRL 918.881,71 518.723,55
72 Cresterea competitivitatii economice a S.C EMI INTERNATIONAL SRL prin modernizarea procesului de fabricatie in cadrul unitatii de productie din comuna Cateasca S.C. EMI INTERNATIONAL SRL 2.233.715,36 1.057.134,00
73 Modernizarea S.C. ICONOMIC SACOM S.R.L., prin mecanizare si dotare cu utilaje specifice S.C. ICONOMIC SACOM SRL 1.259.019,36 609.755,32
74 Cresterea competitivitatii pe piata constructiilor de drumuri si autostrazi a CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL prin achizitionarea de utilaje performante  S.C. CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA SRL 1.790.090,77 979.027,88
75 Cresterea competitivitatii SC ALWO THERM SRL prin retehnologizare S.C. ALWO THERM SRL 1.139.740,26 643.401,76
76 Achizitie utilaje pentru activitatea de lucrari de constructii drumuri, in cadrul S.C. BUCEGI MANAGEMENT S.R.L. S.C. BUCEGI MANAGEMENT SRL 1.866.567,21 1.052.419,37
77 Modernizarea activitatii economice si cresterea competitivitatii societatii ARGIF SA S.C. ARGIF SA 1.830.124,00 882.934,00
78 Competitivitate sporita si dezvoltare durabila in cadrul SC MENTOR BUILDING SRL prin achizitia de utilaje si echipamente S.C. MENTOR BUILDING SRL 1.347.570,02 758.523,37
79 Achizitia unui utilaj performant pentru lucrari de constructii drumuri la SC TIB CONSTRUCT INVEST SRL S.C. TIB CONSTRUCT INVEST SRL 1.716.483,64 968.982,70
80 Achizitie de utilaje pentru constructii la S.C. FILIP CONSTRUCT S.R.L. S.C. FILIP CONSTRUCT SRL 1.661.231,53 930.373,07
81 Modernizarea si consolidarea activitatii de productie in cadrul S.C BIOSTAR COSMETICS S.R.L S.C BIOSTAR COSMETICS SRL 1.287.930,97 727.057,81
82 Extindere si eficientizare activitate S.C. Ascendent SRL prin crearea unei sectii de prelucrare a otelului beton pentru constructii in comuna Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu S.C. ASCENDENT SRL 1.470.017,00 801.616,34
83 Dezvoltarea durabila a SC DARILEXIA IMPEX SERV SRL S.C. DARILEXIA IMPEX SERV SRL 1.727.522,12 975.214,10
84 Dezvoltare activitate S.C. MONTAJ CARPATI S.A. prin achizitie de echipamente tehnologice S.C. MONTAJ CARPAȚI SA 1.269.361,00 586.518,00
85 Achizitie de utilaje la S.C. PLOLAR PROD S.R.L. S.C. PLOLAR PROD S.R.L. 1.081.468,24 523.238,52
86 Dezvoltarea activitatii de constructii în cadrul societatii ALMI IDEAL CONSTRUCT prin achizitionarea de utilaje moderne S.C. ALMI IDEAL CONSTRUCT SRL 637.349,19 309.161,80
87 Marirea capacitatii de productie prin construirea unei hale industriale si achizitia de masini, utilaje si echipamente S.C. DELTA ROM TECHNOLOGIES SRL 2.832.814,82 1.064.999,99
88 Dezvoltarea S.C EFES EXPORT S.R.L prin achizitia de utilaje tehnologice inovative S.C. EFES EXPORT SRL 1.299.781,02 628.926,30
89 Cresterea competitivitatii economice SC EVEREST ROPACK SRL prin implementarea unui sistem inovativ si ecoeficient de productie S.C. EVEREST ROPACK SRL  1.532.880,70 859.202,90
90 Achizitie utilaje pentru dezvoltarea activitatii la SC ECO HORTICULTURA SRL S.C. ECO HORTICULTURA SRL 1.915.176,08 1.064.913,18
91 Dezvoltarea SC LUSCAN COM SRL, prin achizitia de echipamente performante S.C. LUSCAN COM SRL 2.176.348,80 1.064.041,50
92 Newton - Dezvoltare sectie reciclare materiale plastice S.C. NEWTON 2005 SRL 2.197.306,04 1.063.213,00
93 Cresterea competitivitatii S.C CERAMICA IMPEX S.R.L prin achizitia de echipamente tehnologice inovative S.C CERAMICA IMPEX SRL 2.310.591,67 1.064.921,88
94 Dezvoltarea durabila a firmei ITALY PALLETS SRL prin investitii in domeniul producerii peletilor S.C. ITALY PALLETS SRL 1.891.560,80 1.064.994,00
95 Dezvoltarea firmei SC HIDRO OLT SRL prin achizitionarea de utilaje performante S.C. HIDRO OLT SRL 2.146.119,57 1.055.752,37
96 Cresterea competitivitatii economice a S.C. ANEPAL AMBALAJE SRL, prin achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologizate necesare activitatii de productie S.C. ANEPAL AMBALAJE SRL 1.039.162,40 585.382,00
97 Modernizarea activitatii SC THELMA ACTUAL SRL prin achizitionarea de utilaje performante noi, in localitatea Leordeni, jud. Arges S.C. THELMA ACTUAL SRL 1.746.934,50 979.313,97
98 Retehnologizarea SC VALMAR-ELMEC SRL prin achizitia de utilaje noi performante S.C. VALMAR-ELMEC SRL 1.886.350,32 1.064.875,18
99 Achizitionare masina produs carton ondulat in cadrul SC PENTAROM SRL S.C. PENTAROM SRL 2.208.994,03 1.064.941,00
100 Consolidarea activitatii productive prin achizitionarea de echipamente performante S.C. MARTPLAST SRL 2.262.888,40 1.064.946,26
101 Cresterea competitivitatii economice a firmei SC ASTRA TL SRL prin retehnologizarea cu echipamente si tehnologie de ultima generatie S.C. ASTRA TL SRL 1.015.306,64 566.955,20
102 Cresterea competitivitatii societatii comerciale TERANO CONSTRUCT SRL S.C. TERANO CONSTRUCT SRL 1.766.850,95 968.731,40
103 Modernizarea activitatii S.C. EURO INVEST S.R.L. prin dotarea cu echipamente performante pentru constructii S.C. EURO INVEST SRL 894.668,80 505.054,97

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email