Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Achiziția de echipamente inovative si eco-eficiente la S.C. MOBILA S.A.

Cod SMIS: 44059
Beneficiar: S.C. MOBILA S.A.
Titlu proiect: Achiziția de echipamente inovative si eco-eficiente la S.C. MOBILA S.A.
Locația de implementare: jud. Ialomița, loc. Slobozia, Șos. Brăilei, nr. 5.
Perioada de implementare a proiectului: 03.12.2013 – 27.06.2014.
Perioada de durabilitate a proiectului: 27.06.2014 – 27.06.2017.
Cererea de finanțare – 1456/06.07.2012.
Contract de finanțare – 4m/400807/1/03.12.2013.
Indicatori de rezultat conform Instrucțiune 19954/2014:

 • CA – 24% (an 2014);
 • LC – 32; LM – 191.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Conform contractului creșterea cifrei de afaceri la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiției este de 24% din baza de raportare considerată în cererea de finanțare (anul 2011 – 8.897.245 lei), creștere în valoare absolută de 2.135.338 lei. Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 11.395.299 + 2.135.338 = 13.530.637 lei. Din bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă că cifra de afaceri este 18.604.378 lei, acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat ”locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului.

Conform statului de plată aferent lunii decembrie 2013  rezultă că societatea figura cu 159 (Din 162, 157/8h, 4/4h, 1/0h ) angajați la data semnării contractului de finanțare la care se adaugă numărul locurilor de muncă create (32), astfel că beneficiarul trebuie să facă dovada menținerii la sfârșitul perioadei de durabilitate a 191  locuri de muncă. Din Bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă faptul că numărul mediu al locurilor de muncă este 200, prin urmare acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 32 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create„ fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare: 8 active tangibile și 5 intangibile.

La data efectuării vizitei, echipamentele achiziționate au fost vizualizate la locul de implementare al proiectului:

 • Circular de formatizat panouri – 1buc, serie: 816;
 • Software MCS pentru circularul de formatizat panouri – 1buc;
 • Mașină de găurit cu comanda numerica – 1 buc, serie: AAAC0082;
 • Software de proiectare scheme de găurire pentru mașină de găurit cu comanda numerica – 1buc;
 • Mașina de aplicat cant - 1buc, serie: 201404RX000003 .;
 • Software programare, control si depanare la distanta pentru mașină de aplicat cant – 1buc;
 • Centru de comanda numerica pentru PAL – 1 buc, serie: AAAC0084;
 • Software control numeric NUM 1020 pentru centru de comanda numerica pentru PAL - 1 buc.;
 • Mașina de cusut tapițerie pentru mobila -  3 buc, serie:. 3L8FE01055, 3L8GH01438, 2P0GK00070
 • Mașina automata de aplicat cant ABS rotund - 1 buc, serie: 14A006823700500;
 • Software pentru mașină automata de aplicat cant ABS rotund - 1 buc.
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email