Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Achiziționare mașină automată pentru fabricarea cutiilor din carton prin ștanțare în cadrul S.C. TOTAL PROD ROYAL S.R.L.

Cod SMIS: 42930

Beneficiar: S.C. TOTAL PROD ROYAL S.R.L.

Titlu proiect: Achiziționare mașină automata pentru fabricarea cutiilor din carton prin stanțare în cadrul SC TOTAL PROD ROYAL SRL

Locația de implementare: Sat Dărmănești, Comuna Dărmănești, Județul Argeș

Perioada de implementare a proiectului: 05.09.2013 – 01.09.2014

Perioada de durabilitate a proiectului: 01.09.2014 – 01.09.2017

Cererea de finanțare: 691/13.06.2012

Contract de finanțare: 4m/400020/1/05.09.2013

Indicatori de rezultat conform Instrucțiune nr.19954/2014:

  • Creșterea cifrei de afaceri cu 17%;
  • Locuri de muncă nou create: 4;
  • Locuri de muncă menținute: 46;

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 2.199.394 + 126.482 = 2.325.876 lei. Din bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă că cifra de afaceri este 4.672.352 lei, acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de plată aferent lunii septembrie 2013 numărul mediu de salariați este de 42  la care se adaugă numărul locurilor de muncă create (4), astfel că beneficiarul trebuie să facă dovada menținerii la sfârșitul perioadei de durabilitate a 46 locuri de muncă. Din Bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă faptul că numărul mediu al locurilor de muncă este 62, prin urmare acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 4 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create” fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare: 1 activ tangibil - mașină automată pentru fabricarea cutiilor din carton prin ștanțare

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email