Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Achiziționarea de utilaje performante la S.C. Clemans Al Glass S.R.L.

Cod SMIS: 43679
Beneficiar: S.C. Clemans Al Glass S.R.L.
Titlu proiect: „Achiziționarea de utilaje performante la SC Clemans Al Glass SRL”
Locația de implementare: Comuna Bascov, Mierlușești, nr. 17 A, jud Argeș
Perioada de implementare a proiectului: 05.09.2013 – 06.06.2014
Perioada de durabilitate a proiectului: 06.06.2014 – 06.06.2017
Cererea de finanțare: 1187/02.07.2012
Contract de finanțare: 4m/400027/1/05.09.2013

Indicatori de rezultat conform Instrucțiune 19954/2014:

  • CA – 5% (an 2014);
  • LC – 2; LM – 42.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Conform contractului creșterea cifrei de afaceri la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiției este de 5% din baza de raportare considerată în cererea de finanțare (anul 2011 – 3.910.831 lei), creștere în valoare absolută de 195.541 lei. Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 5.646.961 + 195.541 = 5.842.502 lei. Din bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă că cifra de afaceri este 12.178.792 lei, acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „ocurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului.

Conform statului de plată aferent lunii septembrie 2013  rezultă că societatea figura cu 40 (40/8h) angajați la data semnării contractului de finanțare la care se adaugă numărul locurilor de muncă create (2), astfel că beneficiarul trebuie să facă dovada menținerii la sfârșitul perioadei de durabilitate a 42  locuri de muncă. Din Bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă faptul că numărul mediu al locurilor de muncă este 65, prin urmare acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 2 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create„ fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare: 7 active tangibile.

La data efectuării vizitei, echipamentele achiziționate au fost vizualizate la locul de implementare al proiectului:

  • Mașină de debitat la două capete PVC și AL (BLITZ HALVA 500C), serie C0202519;
  • Mașina de montat feroneria, multifuncțională (JOB 1000S), serie: L18199;
  • Pantograf electropneumatic (MPF 3) nr. 59;
  • Mașina pentru frezat montanți (MISTRAL 26A), serie: F0101533;
  • Stivuitor (DOOSAN D80S-5), serie: FDBOD-1160-02094;
  • Stivuitor (DOOSAN D45SC-5), serie: FDB07-1130-003356;
  • Mașina de sudat 4 capete (BD2030), serie: 0135/2014.
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email