Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

ADR Sud Muntenia a demarat caravana de informare pentru POS CCE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în data de 22 ianuarie, o întâlnire de lucru cu beneficiarii Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) din judeţul Argeş. La acest seminar, ce s-a desfăşurat la Piteşti, reprezentanţii Organismului Intermediar pentru POS CCE au oferit informaţii utile despre etapele de derulare a activităţilor contractelor de finanţare, cu scopul de a sprijini beneficiarii în procesul de implementare a proiectelor.

Astfel, au fost prezentate detalii privind documentele folosite în derularea contractelor, modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

Totodată, cu această ocazie s-au purtat discuţii despre problemele întâmpinate de beneficiarii din judeţul Argeş în derularea proiectelor în vederea identificării de soluţii viabile pentru finalizarea în condiţii optime a investiţiilor realizate cu finanţare nerambursabilă prin POS CCE, Axa prioritară 1.

Întâlnirea de lucru de la Piteşti este primul eveniment din acest an organizat de ADR Sud Muntenia în cadrul caravanei de informare destinată beneficiarilor Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" din regiunea noastră. Beneficiarii pentru care se vor organiza întâlniri de lucru în judeţele regiunii Sud Muntenia au primit finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie", Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro sau de pe site-ul dedicat implementării POS CCE în regiunea Sud Muntenia http://poscce.adrmuntenia.ro/.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email