Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Bilanțul implementării POS CCE în regiunea Sud Muntenia

În data de 19 noiembrie, ADR Sud Muntenia a organizat o conferință de presă cu scopul de a prezenta stadiul actual de implementare a Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE) în regiunea noastră, precum și calendarul activităților derulate de Agenție de la preluarea atribuțiilor de Organism Intermediar pentru acest program de finanțare.

În cadrul conferinței de presă, directorul Agenției, Liviu Mușat, a făcut un scurt preambul despre Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice", Axa 1, amintind că „la sfărșitul anului trecut, programul era suspendat (Axa 1), fiind identificate probleme de sistem și privind modul de gestionare a programului." Atunci a apărut soluția la nivel național ca rolul de Organisme Intermediare pentru această axă să fie distribuit Agențiilor pentru dezvoltare regională. Directorul Liviu Mușat a declarat că „în momentul de față, programul este deblocat. Deblocarea s-a făcut atăt în baza unei misiuni a Autorității de audit, realizată în septembrie - începutul lunii octombrie, căt și a misiunii de audit efectuată de reprezentanți ai Comisiei Europene, care a fost desfășurată la o singură Agenție dintre toate cele opt din țară, la noi, la ADR Sud Muntenia. A fost un contact important cu multe emoții. I-am asigurat cu această ocazie că am încredere în eforturile colegilor mei care sunt responsabili de implementarea POS CCE. Colegii pe care îi vedeți aici au peste 30 de ani acumulați de experiență în gestionarea fondurilor europene, fiind angajați cu ștate vechi în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia - ei au lucrat în cadrul Progamului Operațional Regional și a programului PHARE CES. Am toată încrederea că vom face tot ceea ce va depinde de noi ca POS CCE să se desfășoare în regulă."

În ceea ce privește relația cu beneficiarii acestui program, directorul Liviu Mușat a declarat următoarele: „Atitudinea pe care o avem vizavi de beneficiari, așa cum este și față de beneficiarii programului Regio, este una profilactică, de a preîntămpina problemele, de a găsi împreună soluții cu aceștia, astfel încăt să nu dăm bani înapoi Comisiei Europene. Filozofia pe care o avem în Programul Operațional Regional - că fiecare leu pe care îl dăm înapoi este un eșec și pentru Agenție -, se propagă și în cadrul acestui program și încercăm, prin permanentul dialog cu beneficiarii, să idendificăm și să găsim repede soluții pentru rezolvarea lor."

Pănă în data de 14 noiembrie, ADR Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorității de Management pentru POS CCE 172 de cereri de finanțare aferente Axe prioritare 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, din care 160 au fost finalizate, opt se află în implementare, iar patru au fost reziliate/ suspendate. Valoarea totală nerambursabilă solicitată prin aceste proiecte preluate de la Ministerul Economiei este de 215.606.341,18 lei, reprezentănd fonduri FEDR și de la bugetul de stat.

Tot pănă la această dată, la sediul Agenției au fost depuse 188 de proiecte, care au fost propuse spre finanțare în urma procesului de evaluare desfășurat în cadrul celorlalte Agenții pentru dezvoltare regională și a Autorității de Management POS CCE. Finanțarea nerambursabilă se va acorda în cadrul Axe prioritare 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, D.M.I. 1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață în special a IMM-urilor, Operațiunea a) - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, A2 - Sprijin financiar nerambursabil de pănă la 1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii. Din cele 188 de proiecte din Sud Muntenia, pănă în prezent au fost semnate 54 de contracte de finanțare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 46.488.952,46 lei.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteți obține contactănd experții Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email