Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Caravana de informare şi instruire a beneficiarilor privaţi POS CCE din Sud Muntenia

În perioada 10 – 12 iunie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, au organizat o caravana de informare şi instruire a beneficiarilor privaţi din regiunea noastră.

Seminariile interactive destinate beneficiarilor de fonduri nerambursabile obţinute în cadrul POS CCE s-au desfăşurat în municipiile Târgovişte (10 iunie), Piteşti (11 iunie) şi Ploieşti (12 iunie) pentru firmele care au obţinut sprijin financiar în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”, Schema de finanțare A1 – Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii.

Beneficiarii privaţi au aflat, cu această ocazie, informaţii utile despre stadiul derulării programului la nivel naţional, precum şi aspecte practice ce vizează implementarea corectă a proiectelor, cu accent pe procedura simplificată de achiziţii (Ordinul nr. 1120/2013), mecanismul de rambursare a cheltuielilor, rapoartele de progres, dar şi despre activităţile de informare şi publicitate ce trebuie realizate prin contractele de finanţare.

Caravana de informare şi instruire de la nivelul regiunii Sud Muntenia, la care au participat aproximativ 160 de persoane, face parte din seria de evenimente de informare şi comunicare organizate, în perioada iunie – iulie, de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cu sprijinul Agenţiilor pentru dezvoltare regională, destinate beneficiarilor privaţi la nivel naţional, regional şi local.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Mai multe fotografii de la evenimente puteți vizualiza în Galeria foto dedicată.
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email