Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Compendiu de cazuri de neregulă/ fraudă la nivelul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

ADR Sud Muntenia a publicat Compendiul de cazuri de neregulă/ fraudă la nivelul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice".

Materialul de informare cuprinde o cazuistică sui-generis cu referire la situații concrete, realizat pe baza informațiilor furnizate de către Departamentul de Luptă Antifraudă, conținănd cazuri verificate pentru care s-a dovedit existența unor fraude în utilizarea Fondurilor Europene și diverse studii de caz aferente proiectelor cofinanțate prin POS CCE.

Documentul poate fi consultat pe site-ul www.adrmuntenia.ro, la secțiunea Bibliotecă - Documente utile POSCCE, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/93/documente-utile-pos-cce.html sau pe site-ul nostru poscce.adrmuntenia.ro, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/compendiuposccen-1385106807.pdf

Începănd din luna martie 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice", în urma semnării acordului-cadrul de delegare a atribuțiilor privind implementarea POS CCE 2007 - 2013.

Astfel, Agenția este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice", Axa Prioritară 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: Operațiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile - investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii; Operațiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale; Operațiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare și, respectiv, Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email