Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Competitivitate crescută prin retehnologizare la S.C. AGREWEST S.R.L.

Cod SMIS: 42875
Beneficiar: S.C.  AGREWEST S.R.L.
Titlu proiect: „Competitivitate crescută prin retehnologizare la SC AGREWEST SRL”.
Locația de implementare: Sat Petrești, comuna Petrești, tarlaua 34, parcela 522/9, județul Dâmbovița.
Perioada de implementare a proiectului: 05.09.2013 – 21.08.2014.
Perioada de durabilitate a proiectului: 21.08.2014 – 21.08.2017.
Cererea de finanțare: 551/30.06.2012.
Contract de finanțare: 4m/400001/1/05.09.2013.
Indicatori de rezultat conform Instrucțiune nr.19954/2014:

  • Creșterea cifrei de afaceri cu 20%;
  • Locuri de muncă nou create: 4;
  • Locuri de muncă menținute: 23.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 6.539.645 + 1.239.116 = 7.778.761 lei. Din bilanțul aferent anului 2017 rezultă că cifra de afaceri este 10.190.003 lei, acest indicator fiind îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat ”locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de plată aferent lunii septembrie 2013 rezultă că există 19 salariați, toți cu normă întreagă de lucru; la acest număr se adaugă numărul de locuri de muncă nou create (4), astfel că la finalul perioadei de durabilitate societatea are de menținut un număr de 23 de angajați. Din Bilanțul aferent anului 2017 rezultă faptul că numărul mediu de salariați este 27, prin urmare acest indicator este îndeplinit la finalul raportului de durabilitate.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 4 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, angajații fiind menținuți pe toată perioada de durabilitate a proiectului, indicatorul „locuri de munca nou create” fiind îndeplinit în proporție de 100% la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare - 2 active tangibile:

  • roată cu cupe pentru spălare și desecare;
  • bandă transportoare.
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email