Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului Evaluare, Selecție și Contractare POS CCE - Serviciul Organism Intermediar POS CCE, la sediul central din Municipiul Călărași - 30 septembrie 2015

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Organizează în data de 30.09.2015 concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Biroului Evaluare, Selecție și Contractare POS CCE– Serviciul Organism Intermediar POS CCE, la sediul central din Municipiul Călărași, Str. General Constantin Pantazi nr.7A. Contractele individuale de muncă vor fi pe durată determinată, din momentul angajării până la 31 decembrie 2015.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia;
  • Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
  • Capacitatea de gestionare și prelucrare a unui volum mare de informații;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Capacitate de analiză și sinteză.

Cerinţe suplimentare:

  • Posesor permis de conducere auto şi posibilitatea deplasării în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 29.09.2015,ora 12.00.

Concursul se va desfăşura în data de 30.09.2015 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Miron Stela - Șef Birou Evaluare, Selecție și Contractare POS CCE/e-mail: evaluare.poscce@adrmuntenia.ro şi Mâțu Ioana - Șef Birou Resurse Umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.

Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresawww.adrmuntenia.ro (secțiunea Bibliotecă - Documente utile - Documente utile POS CCE), link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/concurs-bevp-pos-cce-sept-2015.rar.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email