Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului Monitorizare Proiecte POS CCE (Serviciul Organism Intermediar POS CCE) - biroul județean Dâmbovița - 28 noiembrie 2013

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Organizează  în data de 28.11.2013, concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Biroului Monitorizare Proiecte POS CCE (Serviciul Organism Intermediar POS CCE) - biroul județean Dămbovița, din municipiul Tărgoviște. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 1 an din momentul angajării, cu posibilitatea prelungirii contractului.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul economic, tehnic sau juridic;
  • Minim 2 ani experiență în domeniul dezvoltării regionale și/sau al gestionării fondurilor comunitare;
  • Participarea la forme de pregătire în domeniul gestionării fondurilor comunitare;
  • Cunoștințe bune de limba engleză (scris, citit, vorbit);
  • Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator;
  • Capacitatea de gestionare și prelucrare a unui volum mare de informații;
  • Capacitatea de a gestiona un volum variabil de muncă și de a respecta termenele stabilite;
  • Capacitate de analiză și sinteză.

Cerințe suplimentare:

  • Posesor permis de conducere auto și posibilitatea deplasării în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia pănă la data de 27.11.2013,ora 13.00.

Concursul se va desfășura în data de 28.11.2013 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începănd cu ora 11.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331769. Persoane de contact:  Enescu Mircea - Șef Serviciu Organism Intermediar POS CCE/e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro ,Manole Sergiu - Șef Birou Monitorizare Proiecte POS CCE/e-mail: monitorizare.poscce@adrmuntenia.ro, Mățu Ioana - Șef Birou Resurse Umane/ e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.

Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblioteca - Documente utile - Concursuri angajare), link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/concursbmpposcce-1384843303.rar

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email