Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Conferinţa Regională de Informare POS CCE 2007 – 2013

ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), a organizat joi, 22 octombrie, Conferinţa Regională de Informare privind stadiul implementării programului în regiunea noastră.

La evenimentul ce a avut loc în municipiul Piteşti, la sediul Muzeului Judeţean Argeş, au participat aproximativ 20 de beneficiari privaţi care au obţinut fonduri nerambursabile FEDR prin proiecte de investiţii finanţate prin POS CCE.

Cu această ocazie, reprezentanţii ADR Sud Muntenia au oferit participanţilor informaţii importante despre stadiul implementării proiectelor depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, (Operaţiunile 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3) şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operaţiunea 1.3.2), precum şi în cadrul Axei prioritare 3 „Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” (Operaţiunea 3.1.1).

La nivelul regiunii Sud Muntenia s-au semnat 500 de contracte de finanţare în cadrul Axei prioritare 1, dintre care 159 au fost reziliate/suspendate, 47 de află în stadiu de implementare, iar 294 de proiecte s-au finalizat deja. În ceea ce priveşte situaţia pe Axa prioritară 3, s-au semnat în total 59 de contracte, din care 2 au fost reziliate/suspendate, iar celelalte 57 de proiecte au fost finalizate.

Pentru toate cele 559 de contracte de finanţare până la această dată, beneficiarii privaţi au solicitat sume de peste 112,5 milioane de lei, prin cereri de prefinanțare sau de rambursare sau prin cereri de plată (228 de cereri depuse la sediul Agenţiei).

Având în vedere că 2015 este ultimul an de implementare a POS CCE 2007 – 2013, în cadrul acestui eveniment s-au purtat discuţii despre problemele ivite în implementarea contractelor, cu scopul de a preîntâmpina şi clarifica situaţii ce ar putea determina întârzieri în derularea proiectelor, cu consecinţe negative în atingerea obiectivelor şi a rambursării plăţilor efectuate/ dezangajări automate.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro sau acesand site-ul dedicat implementarii programului poscce.adrmuntenia.ro.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email