Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Conferinţa Regională de Informare

La începutul lunii decembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat prima Conferinţă regională de informare privind stadiul implementării Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa 1, în regiunea noastră.

Evenimentul, ce a avut loc la sediul Agenţiei din Călăraşi, a avut scopul de a oferi informatii despre stadiul implementării programului în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, precum şi de a prezenta structura Organismului Intermediar pentru POS CCE.

Participanţii la conferinţă au fost beneficiarii de finanţare nerambursabilă pentru proiectele depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DMI 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Potrivit acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei, ADR Sud Muntenia a preluat de la sediul Autorității de Management pentru POS CCE 172 de cereri de finanțare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, din care 160 au fost finalizate, opt se află în implementare, iar patru au fost reziliate/ suspendate. Valoarea totală nerambursabilă solicitată prin aceste proiecte preluate de la Ministerul Economiei este de 215.606.341,18 lei, reprezentând fonduri FEDR şi de la bugetul de stat.

Totodată, până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia, 190 de proiecte au fost propuse spre finanțare în urma procesului de evaluare desfășurat în cadrul celorlalte Agenții pentru Dezvoltare Regională și a Autorității de Management POS CCE. Finanţarea nerambursabilă se va acorda prin POS CCE, Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, D.M.I. 1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață în special a IMM-urilor, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile. Din cele 190 de proiecte, au fost semnate 103 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de 90.534.824,66 lei.

Începând cu luna martie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare și, respectiv, Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro sau acesand site-ul dedicat implementarii programului poscce.adrmuntenia.ro

Mai multe imagini de la acest eveniment puteți vizualiza în galeria foto dedicată.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email