Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv la SC TOTAL PROD ROYAL SRL

Cod SMIS: 56733

Beneficiar: S.C. TOTAL PROD ROYAL S.R.L.

Titlu proiect: Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv la SC TOTAL PROD ROYAL SRL

Locația de implementare: Sat Dărmănești, Com. Dărmănești, nr. 8, jud. Argeș

Perioada de implementare a proiectului: 25.08.2015 – 31.12.2015

Perioada de durabilitate a proiectului: 31.12.2015 – 31.12.2018

Cererea de finanțare: 467/24.11.2014

Contract de finanțare: 5imm/241/1/25.08.2015

Indicatori de rezultat conform Instrucțiune nr.19954/2014:

  • CA – 13,46% (an 2011);
  • LC – 3;
  • LM – 44.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat ”Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Față de anul de referință 2015, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 2.353.943 + 320.303 = 2.674.246 lei. Din bilanțul aferent anului 2018 rezultă că cifra de afaceri este 3.559.836 lei, acest indicator fiind îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de plată aferent lunii august 2015 atașat de beneficiar raportului  de durabilitate nr. 1, rezultă că la data semnării contractului de finanțare, societatea avea un număr de 42 de salariați, din care 41 cu 8 ore, 1 persoană cu 2 ore lucrate, astfel ca numărul de salariați cu normă întreagă este 41; la acest număr se adaugă numărul de locuri de muncă nou create (3), astfel că la finalul perioadei de durabilitate societatea are de menținut un număr de 44 de angajați. Din Bilanțul aferent anului 2018 rezultă faptul că numărul mediu de salariați este 64, prin urmare acest indicator este îndeplinit la finalul raportului de durabilitate.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 3 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, angajații fiind menținuți pe toată perioada de durabilitate a proiectului, indicatorul „locuri de munca nou create” fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare - 3 active tangibile:

  • Mașina de fabricat ambalaje din carton ondulat tip ladiță BIOX Q-1500, seria 593
  • Sistem printare carton în 4 culori CMYK WD 250-8A, seria 2015090101
  • Sistem printare carton în 4 culori + alb CMYK+W JFX 500 2131, seria M651B227
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email