Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului pentru investiţii în întreprinderi

În data de 30 octombrie, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), a publicat Corrigendum-ul nr. 1 pentru Ghidul Solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi”, aferent Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi din cadrul POS CCE şi a cererii de propuneri de proiecte aferentă.

Astfel, prezentul corrigendum aduce modificări la Anexa 1.6 ‐ Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului şi proiectului şi Anexa 1.7 ‐ Grila de evaluare tehnică şi financiară pentru proiecte de investiţii.

Reamintim că în cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte aferentă Operaţiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” destinată întreprinderilor, deschisă până în data de 22 noiembrie, ora 14:00, pot primi finanţare cererile ce vizează în principal achiziţii de echipamente şi utilaje, pentru creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea producţiei, modernizarea instalaţiilor, automatizarea procesului de fabricaţie, precum şi introducerea de noi tehnologii de producţie. Alocarea financiară totală pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 60 milioane de euro, iar solicitanţii eligibili sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistrate legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră. Transmiterea dosarului cererii de finanţare se poate face online, iar platforma pentru depunerea aplicaţiei este disponibilă pe pagina web a MSI OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro).

Documentele aferente acestui apel de proiecte pot fi consultate pe site-ul Agenției, dedicat implementării POS CCE în regiunea Sud Muntenia, la secțiunea Documente utile > Apeluri de proiecte > Apel de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1. – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 – „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivitățiii Economice”, www.fonduri-ue.ro/poscce/.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email