Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Creșterea competitivității SC ALWO THERM SRL prin retehnologizare

 • Cod SMIS – 42879
 • Titlu proiect: Creșterea competitivității SC ALWO THERM SRL prin retehnologizare
 • Locația de implementare: Sat Nucetu, comuna Lupșanu, județul Călărași
 • Perioada de implementare: 22.11.2013 – 18.09.2014
 • Perioada de durabilitate: 18.09.2014 – 18.09.2017
 • Cererea de finanțare – 727/17.06.2012
 • Contract de finanțare – 4m/400625/1/22.11.2013
 • Indicatori de rezultat conform contract de finanțare  – CA – 10% (an 2011);  LC – 3; LM – 25;
 • Indicatori de rezultat conform Instrucțiune 19954/2014 – CA – 10% (an 2014); LC – 3; LM – 33.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Conform contractului de finanțare, indicatorul „creșterea cifrei de afaceri” la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiției este de este 10 % din baza de raportare considerată în cererea de finanțare (anul 2011 – 2.730.165 lei), creștere în valoare absolută de 273.016 lei. Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 5.397.971 + 273.016 = 5.670.987 lei. Cifra de afaceri raportată de beneficiar este 6.263.582 lei, conform bilanțului contabil aferent anului 2017, prin urmare, acest indicator este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „numărul locurilor de muncă menținute” se va raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de plată aferent lunii noiembrie 2013 atașat raportului vizitei de durabilitate din data de 18.08.2015, rezultă că există salariați care au normă de lucru parțială (30 angajați cu 8 ore, 1 angajat cu 4 ore, 1 angajat cu 2 ore), astfel că numărul mediu de locuri de muncă (norma întreagă de lucru) este 30 de angajați; la acest număr se adaugă indicatorul numărul de locuri de muncă nou create (3), astfel că la finalul perioadei de durabilitate societatea are de menținut un număr de 33 de angajați.

Conform bilanț contabil aferent anului 2017, numărul mediu al locurilor de muncă pentru anul 2017 este 39. Indicatorul de rezultat este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 3 locuri de muncă. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create” fiind îndeplinit în proporție de 100% la finalul perioadei de durabilitate.

 • Indicatori de realizare – 4 active tangibile

Au fost vizualizate la sediul locației de implementare, echipamentele achiziționate în cadrul proiectului:

 • Instalație de extracție și filtrare fum, serie IEFF14042014;
 • Cabina presurizată de vopsit, serie CPV14042014;
 • Cabina de uscat, serie CU14042014;
 • Camera de sablare, serie CS14042014.
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email