Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Creșterea competitivității SC B&D INTERNATIONAL SRL prin achiziția de echipamente tehnologice noi

Cod SMIS – 43132

Titlu proiect: „Creșterea competitivității SC B&D INTERNATIONAL SRL prin achiziția de echipamente tehnologice noi”

Locația de implementare: Loc. Oltenița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 95, județul Călărași

Perioada de implementare: 05.09.2013 – 23.12.2013

Perioada de durabilitate: 23.12.2013 – 23.12.2016

Cererea de finanțare: 826/11.07.2012

Contract de finanțare: 4m/400025/1/05.09.2013

Indicatori de rezultat conform contract de finanțare:

 • CA – 10,19% (an 2011);
 • LC – 0;
 • LM – 111.

Indicatori de rezultat conform Instrucțiune 19954/2014:

 • CA – 10,19% (an 2013);
 • LC – 0; LM – 110

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Conform contractului de finanțare, indicatorul „creșterea cifrei de afaceri” la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiției este de este 10,19% din baza de raportare considerată în cererea de finanțare (anul 2011 – 4.161.556 lei), creștere în valoare absolută de 424.063 lei. Față de anul de referință 2013, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 4.926.084 + 424.063 = 5.350.147 lei. Cifra de afaceri raportată de beneficiar este 7.669.606 lei, conform bilanțului contabil aferent anului 2016, prin urmare, acest indicator este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „numărul locurilor de muncă menținute” se va raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform stat de plata aferent lunii septembrie 2013, rezultă că societatea avea un număr de 110 salariați la data semnării contractului de finanțare; Conform secțiunii 2.7 Indicatori de rezultat din cererea de finanțare, beneficiarul nu a avut de creat locuri de muncă, astfel că la finalul perioadei de durabilitate societatea are de menținut un număr de 110 angajați.

Conform bilanț contabil aferent anului 2016, numărul mediu al locurilor de muncă pentru anul 2016 este 133. Indicatorul de rezultat este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare: 8 active tangibile.

Au fost vizualizate la sediul locației de implementare, echipamentele achiziționate în cadrul proiectului:

 • mașină pentru tăierea bazei pelerinei, model MTC, număr 39R
 • presă pentru preformat tivul manșetei și punctat întăritura, model 1007, număr 8R
 • masă de pliat cămăși cu cap universal, model MPC, număr 177R
 • masă de pliat cămăși cu cap universal, model MPC, număr 178R
 • mașină întors, preformat și termolipit manșete, model MSP, număr 83R
 • automat pentru coaserea șlițului la mânecă, model UAM04, număr 18
 • mașină de dat semne pe guler, model 3006, număr 194
 • automat de coasere și rihtuire a gulerelor și manșetelor, model UAM03, număr 4R
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email