Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Creșterea productivității muncii S.C. ROMTURINGIA S.R.L. prin achiziția de utilaje performante

Cod SMIS: 42759
Titlu proiect: Creșterea productivității muncii SC ROMTURINGIA SRL prin achiziția de utilaje performante
Locația de implementare: Municipiul Câmpulung, Calea Brașovului, nr. 30, județul Argeș

Perioada de implementare: 05.09.2013 – 23.06.2014
Perioada de durabilitate: 23.06.2014 – 23.06.2017

Cererea de finanțare: 157/10.07.2012
Contract de finanțare: 4m/400005/1/05.09.2013

Indicatori de rezultat conform contract de finanțare: CA – 10,77% (an 2011);  LC – 2; LM – 113.
Indicatori de rezultat conform Instrucțiune 19954/2014: CA – 10,77% (an 2014); LC – 2; LM – 106.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Conform contractului de finanțare, indicatorul „creșterea cifrei de afaceri” la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiției este de este 10,77% din baza de raportare considerată în cererea de finanțare (anul 2011 – 16.096.956 lei), creștere în valoare absolută de 1.733.642 lei. Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 17.225.812 + 1.733.652 = 18.959.454 lei. Cifra de afaceri raportată de beneficiar este 20.674.915 lei, conform bilanțului contabil aferent anului 2017, prin urmare, acest indicator este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „numărul locurilor de muncă menținute” se va raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform stat de plata aferent lunii septembrie 2013, rezultă că există salariați care au normă de lucru parțială (104 angajați cu 8 ore, 1 angajat cu 4 ore, 3 angajați cu 2 ore), astfel că numărul mediu de locuri de muncă (norma întreagă de lucru) este 105 angajați; la acest număr se adaugă numărul de locuri de muncă nou create (2), astfel că la finalul perioadei de durabilitate societatea are de menținut un număr de 107 angajați.

Conform bilanț contabil aferent anului 2017, numărul mediu al locurilor de muncă pentru anul 2017 este 119. Indicatorul de rezultat este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 2 locuri de muncă. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create„ fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare: 1 activ tangibil.

A fost vizualizat la sediul locației de implementare echipamentul achiziționat în cadrul proiectului: Centru de prelucrare cu control numeric - seria 6877.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email