Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea activitatii de productie a SC Industrial Montaj SA

Cod SMIS: 42596

Beneficiar: SC Industrial Montaj SA

Titlu proiect: Dezvoltarea activitatii de productie a SC Industrial Montaj SA

Locația de implementare: Loc. Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.342A, jud. Prahova

Perioada de implementare a proiectului: 05.09.2013 – 04.09.2014

Perioada de durabilitate a proiectului: 04.09.2014– 04.09.2017

Cererea de finanțare: 429/14.05.2012

Contract de finanțare: 4m/400017/1/05.09.2013

Indicatori de rezultat conform Instrucțiune 19954/2014:

  • CA – 10% (an 2014);
  • LC – 18;
  • LM – 213;

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Conform contractului creșterea cifrei de afaceri la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiției este de 10% din baza de raportare considerată în cererea de finanțare (anul 2011 – 31.052.930 lei), creștere în valoare absolută de 3.105.293 lei. Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 26.539.534 + 3.105.293 = 29.644.827 lei. Din bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă că cifra de afaceri este 59.128.488 lei, acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat ”locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului.

Conform statului de plată aferent lunii decembrie 2013  rezultă că societatea figura cu 195  angajați la data semnării contractului de finanțare la care se adaugă numărul locurilor de muncă create (18), astfel că beneficiarul trebuie să facă dovada menținerii la sfârșitul perioadei de durabilitate a 213  locuri de muncă. Din Bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă faptul că numărul mediu al locurilor de muncă este 215, prin urmare acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 18 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create” fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare – 6 active tangibile și 1 intangibil

La data efectuării vizitei, echipamentele achiziționate au fost vizualizate la locul de implementare al proiectului:

  • Fierastrau ciurcular cu banda
  • Linie de sablare, inclusiv compresor (Instalație de sablare, Compresor BSD83T, Filtru îndepărtare)
  • Linie de vopsire (Generatoare, Extractor, Pompa de vopsire)
  • Motostivuitor MANITOU M 50.2
  • Foarfeca ghilotina universala: DURMA IW 80/150
  • Mașină de debitat cu plasma
  • Software Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2015 Commercial New NLM ELD ACE
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email