Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea activității SC PCM ROM SRL prin achiziția de echipamente

Cod SMIS: 56595
Beneficiar: SC PCM ROM SRL
Titlu proiect: Dezvoltarea activității SC PCM ROM SRL prin achiziția de echipamente
Locația de implementare: Șoseaua Portului nr. 1, Municipiul Giurgiu, Jud. Giurgiu
Perioada de implementare a proiectului: 16.06.2015 – 16.12.2015
Perioada de durabilitate a proiectului: 16.12.2015 - 16.12.2018
Cererea de finanțare: 195/12.11.2014
Contract de finanțare: 5imm/137/1/16.06.2015
Indicatori de rezultat conform Instrucțiune nr.19954/2014:

 • CA – 48.580,58% (an 2015);
 • LC – 2;
 • LM – 7;
 • CE – 100%.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Față de anul de referință 2015, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 1.408.407 lei + 7.618.407 = 9.026.814 lei. Din bilanțul aferent anului 2018 rezultă că cifra de afaceri este 16.776.349 lei, acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de plată aferent lunii iunie 2015 numărul mediu de salariați este de 5  la care se adaugă numărul locurilor de muncă create (2), astfel că beneficiarul trebuie să facă dovada menținerii la sfârșitul perioadei de durabilitate a 7 locuri de muncă. Din Bilanțul aferent anului 2018 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă faptul că numărul mediu al locurilor de muncă este 32, prin urmare acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 2 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create” fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul ”Creșterea exportului” se va raporta la valoarea exportului din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Valoarea de referință este 0 lei (2013). În conformitate cu contractul de finanțare creșterea exportului este de 100%, iar valoarea exportului 2015 este 1.368.004 lei, astfel că valoarea exportului necesară îndeplinirii indicatorului este 1.368.004 lei. Conform Declarației 300-01.2017-12.2017 (depusă la raportul de durabilitate) valoarea exportului este 8.010.298 lei, prin urmare acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Indicatori de realizare: 3 active tangibile

La data efectuării vizitei, echipamentele achiziționate au fost vizualizate la locul de implementare al proiectului:

1. Linie de încărcare de 1200 mm cu următoarele componente:

 • derulator motorizat , serie 182215
 • dispozitiv superior de tragere motorizat, serie 184215
 • bază cu suport de încărcare, serie 185215
 • redresor motorizat cu pas, serie 186215
 • dispozitiv de introducere a benzii, serie 187215
 • dispozitiv de lubrifiere a benzii, serie 193215

 2. Linie de încărcare de 800 mm compusă din următoarele mașini:

 • derulator motorizat, serie 177215
 • dispozitiv de tractare, serie 178215
 • bază cu suport de încărcare, serie 179215
 • redresor motorizat cu pas, serie 180215
 • dispozitiv de reducere a benzii, serie 181215
 • dispozitiv de lubrifiere a benzii, serie 192215

3. Presa mecanica  - serie 3F1015-01

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email