Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Draft al Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale

La începutul acestei săptămâni, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) a anunţat publicarea unui prim draft al Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale.

Draftul Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice este un instrument de lucru realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice", finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013.

Prezentul document, ce se adresează în principal autorităților contractante implicate în gestionarea instrumentelor structurale din România, este foarte util în asigurarea unei practici unitare în domeniul achizițiilor publice.

Ghidul este structurat pe mai multe capitole și vizează următoarele subiecte: definirea și clasificarea instrumentelor structurale; sistemul de management a proiectelor finanțate din instrumente structurale; principiile ce guvernează achizițiile publice; reguli privind conflictul de interese, reguli de elaborare a documentației de atribuire reguli de publicitate, reguli speciale de transparență; procedurile de achiziție publică; atribuirea contractului de achiziție publică; contractele sectoriale; practica Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia achizițiilor publice; modul de soluționare a contestațiilor.

ANRMAP anunţă că varianta finală a Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale va fi disponibilă pe site-ul instituției (http://www.anrmap.ro) începând cu luna februarie a acestui an. Draftul Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice poate fi consultat pe site-ul Agenţiei, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/ghid-anrmap-draft.pdf.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email