Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Info Day pentru promovarea POS CCE

Marți, 19 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat primul eveniment Info Day dedicat beneficiarilor de fonduri nerambursabile acordate în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE), Axa 1. Scopul organizării acestei întălniri cu caracter informal a fost de a prezenta stadiul actual al implementării programului în regiunea Sud Muntenia.

Beneficiarii au obținut finanțare nerambursabilă pentru proiectele depuse în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ și ecoeficient de producție", Domeniul major de intervenție DM1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a mulțumit, în deschiderea evenimentului, participantilor pentru interesul manifestat față de acțiunile organizate de Agenție pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, dar și o cunoaștere a programului și a mecanismelor POS CCE. Cu această ocazie, domnia sa a dorit să asigure beneficiarii că vor avea sprijinul Agenției în vederea absorbirii fondurilor alocate prin POS CCE: „Vreau să fiți conștienți și convinși că suntem un partener al dumneavoastră și încercăm să avem o atitudine profilactică, să preîntămpinăm problemele cu care v-ați putea confrunta."

Începănd cu luna martie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, în urma semnării acordului-cadru încheiat cu Ministerul Economiei. Astfel, Agenția are atribuții de implementare a Axei prioritare 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: Operațiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile - investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii; Operațiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale; Operațiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare și, respectiv, Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteți obține contactănd experții Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email