Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instrucțiune privind mecanismul decontării cererilor de plată pentru beneficiarii publici și privați

AM POSCCE a publicat Instrucțiunea nr. 307880/12.11.2013, privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată, conform prevederilor OUG nr. 84/2013, pentru modificarea și completarea OUG nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.
Documentul detaliază procedura mecanismului de decontare ce se se aplică beneficiarilor publici și privați care implementează proiecte finanțate în cadrul POSCCE, în baza contractelor de finanțare încheiate.

Instrucțiunea poate fi consultată pe site-ul poscce.adrmuntenia.ro, secțiunea Documente utile / Informare / Instrucțiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/menu/instructiuni_27/.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email