Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instrucțiunea AM POS CCE nr. 19954/20.11.2014, privind îndeplinirea parțială a indicatorilor de realizare și îndeplinirea indicatorilor de rezultat

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice" (AM POS CCE) a emis Instrucţiunea nr. 19954/20.11.2014, privind îndeplinirea parțială a indicatorilor de realizare și îndeplinirea indicatorilor de rezultat pentru contractele de finanţare din cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”.

Prezenta instrucţiune înlocuieşte instrucţiunea AM POS CCE nr. 303.484/26.09.2013, prvind metodologia de calcul a procentului de nerealizare a indicatorilor prevăzuţi în cadrul contractelor de finanţare aferente Axei prioritare 1.

Instrucțiunea AM POS CCE poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea199-1416815057.pdf.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email