Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instrucțiunea AM POS CCE nr. 20.999/05.12.2014, privind modificarea indicatorilor de realizare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (AM POS CCE) a emis Instrucţiunea nr. 20.999/05.12.2014, privind modificarea indicatorilor de realizare din cadrul contractelor de finanţare aflate în implementare.

Prezenta instrucţiune a fost emisă în vederea accelerării îndeplinirii şi îmbunătăţirii indicatorilor de rezultat asumaţi la nivelul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, ţinând cont de prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013, privind utilizarea economiilor rezultate ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie efectuate în cadrul contractelor de finanţare cu beneficiari privaţi în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”.

Instrucțiunea AM POS CCE poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/menu/instructiuni_27/.

 

 

 

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email