Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instrucţiunea nr. 204643/ 28.02.2014 pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POSCCE) a emis Instrucţiunea nr. 204643/ 28.02.2014, pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 15.10.2013, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Instrucțiunea AM POSCCE nr. 204643/28.02.2014 poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea204-1393919268.pdf.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email