Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instrucţiunea nr. 2940/22.04.2014, privind documentele solicitate la contractare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice" (AM POSCCE) a emis Instrucţiunea nr. 2940/22.04.2014, prin care documentele solicitate la contractare conform dispoziţiilor pct. 7, al cap. IV.5 „Contractarea" din Ghidul solicitantului, vor fi înlocuite de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind capacitatea acestuia de a susţine cheltuielile proiectului, respectiv de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) şi resursele financiare necesare implementării corespunzătoare a proiectului, până la rambursarea/ decontarea ajutorului financiar nerambursabil convenit prin contractul de finanţare.

Instrucțiunea AM POSCCE nr. 2940/22.04.2014 poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr2-1399388065.pdf.    

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email