Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instrucţiunea privind schimbarea adresei/ locaţiei de implementare a proiectelor din cadrul Axei 3, operaţiunea 311 a POS CCE

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice" (AM POSCCE) a emis Instrucţiunea privind schimbarea adresei/ locaţiei de implementare a proiectului, care se va face în baza unei notificări justificate de către beneficia şi aprobate de OI POS CCE, fără a se încheia act adiţional, în condiţiile în care beneficiarul prezintă toate documentele pentru noua locaţie, aşa cum sunt prevăzute în Ghidul solicitantului pentru operaţiunea în cadrul căreia este acordată finanţarea nerambursabilă, capitolul Contractare şi doar daca intensitatea ajutorului de stat acordat se păstrează.

Instrucțiunea AM POSCCE poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunepriv-1401369768.pdf.    

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email