Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instruire destinată beneficiarilor de fonduri POS CCE

Miercuri, 4 decembrie, ADR Sud Muntenia a organizat la sediul din Călăraşi un nou seminar de instruire pentru noii beneficiari de fonduri nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice", privind procesul de implementare a proiectelor pentru care au primit finanţare europeană. unde va avea loc un seminar de instruire în cadrul POS CCE.

Noile proiecte, pentru care s-au semnat contractele la sfârşitul lunii noiembrie, sunt finanţate în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie", Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Reprezentanţii Agenţiei, atât din cadrul Serviciului Organism Intermediar POS CCE, cât şi din cadrul serviciilor suport, au oferit informaţii utile despre etapele de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare, cu scopul de a sprijini beneficiarii în implementarea corectă a proiectelor. Pentru a creşte nivelul de pregătire a beneficiarilor, la instruire s-au purtat discuţii despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată). Totodată, reprezentanţii Agenţiei au oferit detalii despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE, modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.    

Mai multe imagini de la acest eveniment puteți vizualiza în galeria foto dedicată.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email