Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instruire pentru noii beneficiari de fonduri POS CCE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat joi, 27 februarie, un seminar de instruire la sediul din Călăraşi pentru noii beneficiari de fonduri europene nerambursabile. Aceştia au semnat contractele de finanţare pentru a obţine sprijin financiar din Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE), Axa prioritară 1 „Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie", DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile", şi DMI 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile", Schema de finanțare A1 - Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii.

Beneficiarii prezenţi la acest workshop au fost informaţi despre etapele de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare, cu detalii despre documentele folosite în implementarea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată), precum şi despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi realizate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE. Proiectele pentru care firmele din Sud Muntenia au primit finanţare nerambursabilă FEDR vizează achiziționarea unor echipamente utile pentru dezvoltarea propriilor afaceri, motiv pentru care reprezentanţii Agenţiei le-au oferit informaţii utile despre cerințele legale ce se impun și procedurile pe care trebuie să le respecte pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

De asemenea, s-au purtat discuţii despre modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.    

Mai multe fotografii de la acest eveniment puteți vizualiza în galeria foto dedicată evenimentului.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email