Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instruire pentru sprijinirea beneficiarilor privaţi din Sud Muntenia în implementarea proiectelor POS CCE

În perioada 30 iunie – 2 iulie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007 – 2013, a organizat, la solicitarea Autorităţii de Management pentru POS CCE din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, o serie de seminarii de instruire pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile ce au în implementare proiecte în cadrul acestui program.

În această perioadă s-au desfăşurat întâlniri cu peste 50 de beneficiari de la nivelul regiunii Sud Muntenia, evenimentele de instruire având loc la Piteşti, în data de 30 iunie, la Ploieşti, în data de 1 iulie, cel din urmă seminar fiind organizat la sediul ADR Sud Muntenia din Călăraşi, în data de 2 iulie.

Scopul organizării acestor evenimente a fost de a veni în sprijinul reprezentanţilor mediului privat, ce fac parte din echipele de implementare a proiectelor POS CCE, în vederea finalizării la timp a contractelor pentru care au primit finanţare nerambursabilă FEDR în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”.

În cadrul acestor seminarii, reprezentanţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE au discutat cu beneficiarii despre problemele identificate în procesele de implementare tehnică şi financiară a proiectelor, cu scopul de a identifica soluţii privind rezolvarea acestora. Astfel, s-a urmărit preîntâmpinarea şi clarificarea unor probleme ce ar putea determina întârzieri în derularea contractelor, cu consecinţe negative în atingerea obiectivelor şi în rambursarea plăţilor efectuate/ dezangajarea automată.

Proiectele pentru care societăţile comerciale din regiunea Sud Muntenia au primit asistenţă financiară nerambursabilă FEDR vizează executarea de lucrări de construire şi achiziționarea de active tangibile şi intangibile pentru dezvoltarea propriilor afaceri, motiv pentru care reprezentanţii Agenţiei au oferit, totodată, informaţii utile despre cerințele legale ce se impun și procedurile pe care trebuie să le respecte pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia: Str. Sloboziei, nr. 9, mun. Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email