Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instruirea noilor beneficiari de fonduri POS CCE

Joi, 16 ianuarie, ADR Sud Muntenia a organizat la sediul din Călăraşi primul seminar de instruire din acest pentru noii beneficiari care au semnat contractele de finanţare în luna decembrie pentru a obţine fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice", Axa prioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie", Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Evenimentul a avut ca scop informarea beneficiarilor despre procesul de implementare a proiectelor, prin prezentarea etapelor de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare. Astfel, au fost oferite detalii despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată). Totodată, reprezentanţii Agenţiei au oferit informaţii utile despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE, modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Mai multe imagini de la acest eveniment puteți vizualiza în galeria foto dedicată.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email