Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Linie tubulară de ventilație

Cod SMIS: 42581
Beneficiar: SC Master Build SRL

Titlu proiect: Linie tubulară de ventilație

Locația de implementare: Jud. Argeș, loc. Pitești, str. Calea Câmpulung, nr. 48 C
Perioada de implementare a proiectului: 05.09.2013 – 05.03.2014
Perioada de durabilitate a proiectului: 19.08.2014– 19.08.2017
Cererea de finanțare: 423/14.05.2012
Contract de finanțare: 4m/400633/1/22.11.2013

Indicatori de rezultat conform Instrucțiune nr.19954/2014:

 • Creșterea cifrei de afaceri cu 12%;
 • Locuri de muncă nou create: 8;
 • Locuri de muncă menținute: 56.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 10.803.140 + 855.231 = 11.658.371 lei. Din bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă că cifra de afaceri este 19.339.470 lei, acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de plată aferent lunii noiembrie 2013 numărul mediu de salariați este de 48  la care se adaugă numărul locurilor de muncă create (8), astfel că beneficiarul trebuie să facă dovada menținerii la sfârșitul perioadei de durabilitate a 56 locuri de muncă. Din Bilanțul aferent anului 2017 (depus de beneficiar la raportul de durabilitate) rezultă faptul că numărul mediu al locurilor de muncă este 56, prin urmare acest indicator fiind îndeplinit la data raportării.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 8 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create” fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare – 8 active tangibile:

 • Maşină debitat cu plasma;
 • Maşină de îndoit rotund;
 • Maşină semiautomată de sudare cu role;
 • Maşină de executat ţeavă prin fălţuire în spirală;
 • Maşină de bordurat/închis segmente de coturi;
 • Maşină de bordurat;
 • Maşină de lărgire de mare performanţă;
 • Maşină canelat pentru canale trapezoidale.
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email