Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Lista primelor 450 de proiecte depuse şi evaluate pentru Apelul aferent Operaţiunii 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

AM POSCCE a publicat lista primelor 450 de proiecte depuse şi evaluate pentru Apelul aferent Operaţiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”.

Conform Ghidului solicitantului „proiectele ce întrunesc un punctaj de minimum 80 de puncte vor fi acceptate pentru finanţare fără a se mai aştepta evaluarea tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului.”

Solicitanţii vor primi din partea Autorităţii de Management notificările cu rezultatul evaluării.

Pentru celelalte proiecte, AM POSCCE va publica lista cu rezultatul evaluprii în cel mai scurt timp.

Lista este publicată atât pe site-ul dedicat implementării POS CCE în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Documente utile > Informare > Comunicate, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/lista450proiecte-1424695558.pdf, cât și pe site-ul Autorități de Management pentru Programul Operațional Regional „Creșterea Competitivității Economice”, http://www.fonduri-ue.ro/poscce, link: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/2015/Evaluate001-450.pdf.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email